Ο τυχερός κος Κ… Στ…: Μόνο 70.928 ευρώ για δύο μελετούλες, με δύο Απευθείας Αναθέσεις του Δήμου Περιστερίου

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Διαχρονικός εξωτερικός ιδιώτης συνεργάτης και «προμηθευτής» του Δήμου Περιστερίου  εδώ και μερικά χρόνια, έλαβε με μόνο δύο (2) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ την «πτωχή αμοιβή των 70.928 ευρώ, για δύο «Μελετούλες»… Φυσικά  πάντα με βάση  τα πλούσια επαγγελματικά προσόντα και την απόδοσή του…

———————

Ο κος Στ… Κ… είναι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος… Διαχρονικός εξωτερικός ιδιώτης συνεργάτης και «προμηθευτής» του Δήμου Περιστερίου  εδώ και μερικά χρόνια, αναλαμβάνει διάφορες δράσεις, εργασίες και προμήθειες για τον Δήμο Περιστερίου και την θυγατρική Κοινωφελή εταιρία του ΔΕΠΑΔΠ με απευθείας αναθέσεις πάντα και ικανοποιητικές  για να μην αναφέρουμε  εξωπραγματικά  πολύ καλές αμοιβές…

Δεν θα αναφερθούμε στα προηγούμενα  χρόνια και πόσες Απευθείας Αναθέσεις   έλαβε με αποφάσεις του προηγούμενου Προέδρου της ΔΕΠΑΔΠ κου Τάσου Καλιάφα, έλαβε ο κος Στ….Κ…, ούτε στο σύνολο των αμοιβών του από αυτές, εξάλλου  έχουμε δημοσιεύσει  πλήθος από αυτές.

Για όποιον παρακολουθεί τις αναρτήσεις και απο0καλύψεις της στήλης, ο κος ΣΤ… Κ…., αποτελεί έναν από τους ποιό σταθερούς και πιστούς  ιδιώτες συνεργάτες και προμηθευτές  του Δήμου Περιστερίου και της ΔΕΠΑΔΠ, με  εξειδίκευση στον Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό  Εκδηλώσεων και  στις Κινηματογραφικές προβολές ταινιών… Εξάλλου, είναι πλέον τις πάσι γνωστόν, ότι ο καλύτερος και ποιο αγαπημένος τομέας του δημάρχου της πόλης κου Παχατουρίδη, είναι οι εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης που ο δήμος διοργανώνει στο Άλσος και στις πλατείες, εκδηλώσεις που ο ίδιος ονομάζει πράξεις ανάπτυξης πολιτισμού…

Ας μη μακρηγορούμε, όμως, αφού κεντρικό θέμα του παρόντος σημειώματος είναι  το ποσό των 70.928 ευρώ που ο τυχερός κος Στ… Κ…  έλαβε  ως προδιαγεγραμμένη αμοιβή με δύο μόνο Απευθείας Αναθέσεις της Διοίκησης της ΔΕΠΑΔΠ, θυγατρικής κοινωφελούς εταιρίας του Δήμου Περιστερίου,  σε διάστημα μάλιστα μόνο δύο μηνών… Να σημειώσουμε ότι έχουμε στην διάθεσή μας τις σχετικές αποφάσεις, δεν γνωρίζουμε, όμως, σαν στήλη, τι ακριβώς παρέδωσε ο  κος ΣΤ… Κ…. στις υπηρεσίες της ΔΕΠΑΔΠ και τι, ποιού ύψους και πότε έλαβε την προβλεπόμενη αμοιβή του…

Ας τα δούμε με την σειρά…

Στις 28.11.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΔΠ με την 232/2022 πράξη του (ΑΔΑ: 67ΖΩΟΕΠΝ-ΙΓΧ), αποφασίζει να εγκρίνει την διάθεση ποσού 27.400.00€ πλέον ΦΠΑ για την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του πολιτισμικού προϊόντος, της πολιτισμικής παραγωγής και προσφοράς στο μέλλον, της αύξησης της αναγνωσιμότητας του συνολικού πολιτισμικού προϊόντος που παράγεται και της διατήρησης της ενεργούς συμβολής του πολιτισμικού προϊόντος στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Περιστερίου». Μειοψηφεί το τότε λαϊκό μέλος και νυν Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κος Στέφανος Παπαδόπουλος…

Στις 8.12.2022 ο τότε Πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ κος Τάσος Καλιάφας, με την 336/2022/8.12.2022 απόφασή του, προχωρά στην (Απευθείας)   Ανάθεση «της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του πολιτισμικού προϊόντος, της πολιτισμικής παραγωγής και προσφοράς στο μέλλον, της αύξησης της αναγνωσιμότητας του συνολικού πολιτισμικού προϊόντος που παράγεται και της διατήρησης της ενεργούς συμβολής του πολιτισμικού προϊόντος στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Περιστερίου, στον Κ….. Στ…. (ΑΦΜ: 03551…., ΔΟΥ: ΙΖ’ Αθηνών), με το ποσό των 27.400,00€ πλέον ΦΠΑ (33.976,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά του, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση.» (ΑΔΑ: 6Κ0ΔΟΕΠΝ-ΛΔΚ)

Στις 29.12.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΔΠ με την 260/2022 πράξη του (ΑΔΑ: 6ΖΣ0ΟΕΠΝ-ΤΓΣ), αποφασίζει να εγκρίνει την διάθεση ποσού 29.800.00€ πλέον ΦΠΑ για τον «πολιτιστικό και καλλιτεχνικό σχεδιασμό των δράσεών της εταιρίας, κατά το έτος 2023 από επαγγελματία, που περιλαμβάνει κατάρτιση συνοπτικού σχεδίου δράσεων ανά θεματική ενότητα, διερεύνηση ποιοτικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών σχημάτων, καλλιτεχνική επιμέλεια, συντονισμό και κατάρτιση προγραμμάτων εκδηλώσεων και δράσεων». Μειοψηφεί το τότε λαϊκό μέλος και νυν Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κος Στέφανος Παπαδόπουλος…

Στις 07.02.2023 ο τότε Πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ κος Τάσος Καλιάφας, με την 7/2023/07.02.2023 απόφασή του, προχωρά στην (Απευθείας) Ανάθεση «του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού σχεδιασμού των δράσεών μας κατά το έτος 2023, που θα περιλαμβάνει: • Κατάρτιση συνοπτικού σχεδίου δράσεων ανά θεματική ενότητα, • Διενέργεια έρευνας αγοράς για τον εντοπισμό ή και τον σχεδιασμό ποιοτικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών σχημάτων, •Καλλιτεχνική επιμέλεια, συντονισμό και κατάρτιση προγραμμάτων εκδηλώσεων και δράσεων, στον Κ….. Στ…. (ΑΦΜ: 03551…., ΔΟΥ: ΙΖ’ Αθηνών), με το ποσό των 29.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (36.952,00€ συμπερ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά του, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση». (ΑΔΑ: Ψ6Υ2ΟΕΠΝ-ΗΛ6),

Παρατήρηση: Η απόφαση εκδόθηκε  στις 07.02.2023, γιατί μέχρι  την ημερομηνία αυτή, ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός των δράσεων της εταιρίας ΔΕΠΑΠΔ,  είχε αποτελέσει αντικείμενο  άλλης απόφασης  του 12/2022 για την οποία είχε καταβληθεί  σχετική αμοιβή στον ανάδοχό της…

Όποιος θέλει να δει και να διαβάσει  την πλήρη μορφή των αναφερόμενων αποφάσεων, μπορεί να τις αναζητήσει στο Διαύγεια του Δήμου Περιστερίου και της ΔΕΠΑΔΠ με βάση την αναφερόμενη ΑΔΑ τους…

Επιμύθιο

Ο κος Κ….. Στ…. (ΑΦΜ: 03551…., ΔΟΥ: ΙΖ’ Αθηνών), ανήκει στους τυχερούς ιδιώτες εξωτερικούς συνεργάτες – προμηθευτές του Δήμου Περιστερίου, που για όποιον  παρακολουθεί τις σχετικές αποφάσεις  των διοικητικών οργάνων και της διοίκησής του, ουδέποτε έχει ξεμείνει  από αναθέσεις έργων και υπηρεσιών που του δίνονται με «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ»    χωρίς να κινδυνεύουν  από άλλους ανταγωνιστές…. Με απλά λόγια  φαίνεται από την συχνότητα των απευθείας αναθέσεων σε αυτούς, ότι για την Διοίκηση Παχατουρίδη είναι μοναδικοί  στο είδος τους και αναντικατάστατοι στις συνεργασίες τους, ως μοναδικοί, οι δε πολύ καλές αμοιβές τους, ίσως είναι η επιβράβευσή τους…

Ενίοτε βέβαια, οι υπηρεσίες ή τα έργα πνευματικού κάματου που καλούνται έναντι παχυλής αμοιβής  να  είναι μερικώς ακαταλαβίστικα για τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς, οι γνώσεις όμως  θα πρέπει να πληρώνονται, όπως στο έργο (μελέτη) που τους ανάθεσε ο κος Τάσος Καλιάφας.

Πως είπαμε: «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του πολιτισμικού προϊόντος, της πολιτισμικής παραγωγής και προσφοράς στο μέλλον, της αύξησης της αναγνωσιμότητας του συνολικού πολιτισμικού προϊόντος που παράγεται και της διατήρησης της ενεργούς συμβολής του πολιτισμικού προϊόντος στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Περιστερίου»…

Με απλά και κατανοητά λόγια «ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΨΕ ΤΟ», αρκεί να υπάρχει πάντα η κατάλληλη αμοιβή…

Ο Δήμος Περιστερίου  και η Διοίκηση Παχατουρίδη, χρήμα έχουν για ξόδεμα… Δεν είναι απόλυτα δίκαιο να τα παίρνουν πάντα οι πλέον κατάλληλοι…;

————

Υ.Γ.1: ως κάτοικοι της Πόλης του Περιστερίου, που πληρώνουμε ανελλιπώς και χωρίς καμία καθυστέρηση όλα τα δημοτικά τέλη που επιβάλει ο Δήμος, μήπως, λέμε μήπως, θα μπορούσαμε να έχουμε  στα χέρια μας τις δύο μελέτες του κου Στ.. Κ…, όπως αυτός τις παρέδωσε στην αναθέτουσα ΔΕΠΑΔΠ…; ή μήπως καλύπτονται από κάποιον εμπιστευτικό ή απόρρητο χαρακτήρα, λέμε εμείς ως στήλη τώρα… Κα Τσάκα-Αποστολοπούλου, κε Παπαδόπουλε έχετε απάντηση…;

————

Υ.Γ.2: Για όσους ανησυχούν τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες, η στήλη θέλει να τους καθησυχάσει… Καμία αποκάλυψη…. Μόνο  την παράνομη  διαγραφή του ποσού των 178.000 ευρώ από τον κο Μ…, αφού πρώτα αποσύρθηκαν οι αγωγές του Δήμου εναντίον του, τρεις φορές  λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση… «Μεγάλος Παίκτης» ο κύριος…. Τι θα κάνει, όμως ο κος Τάσος, η κα Ειρήνη και ο κος Στέφανος… τώρα…; Θα αναπέμψουν οι δύο τελευταίοι την υπόθεση ή θα αναμένουν την κλίση για  την ομολογία της αλήθειας…;

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged