ΔΕΠΑΔΠ: Αναμνηστικά (suvenirs) του Δήμου Περιστερίου, αξίας 330.471,00€ παραμένουν στο 2ο Υπόγειο του ΚΥΒΕ !!!

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Καταργήθηκε η δίκη, εναντίον του μεγαλοφειλέτη προμηθευτή, με απόσυρση της αγωγής, μετά από αίτημα του…

Αναμνηστικά (suvenirs) με το έμβλημα και το λογότυπο του Δήμου Περιστερίου, αξίας 330.471,00€  που είχαν παραχθεί το 2004, προκειμένου να πουληθούν επισκέπτες της πόλης, κατά την περίοδο τέλεσης του Ολυμπιακού αγωνίσματος της Πυγμαχίας στο συγκρότημα Μαζαράκη, σημερινό Ολυμπιακό Κέντρο Περιστερίου Γ.Στεφανόπουλος, παραμένουν σύμφωνα με επίσημα έγγραφα στο 2ο υπόγειο του ΚΥΒΕ….

Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο και «σκοτεινό» για την διαχείριση του δημοτικού χρήματος θέμα που έχει απασχολήσει  τη διοίκηση Παχατουρίδη και το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ. Στην κατάληξή του, «χαρίσθηκαν» με συνοπτικές διαδικασίες σε προνομιακό προμηθευτή του Δήμου (σ.σ. εταιρεία Γ. Μ…….. & ΣΙΑ Ο.Ε.), περισσότερα από 177.000 ευρώ περίπου οφειλές του, ενώ για να επιτευχθεί αυτό, χρειάσθηκε να αποσύρει η Διοίκηση της ΔΕΠΑΔΠ, την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον του, λίγες ημέρες πριν αυτή εκδικασθεί, μετά  από  επαναλαμβανόμενες αναβολές… Μάλιστα  η κατάργηση της δίκης, εναντίον του μεγαλοφειλέτη προμηθευτή δια της απόσυρσης της αγωγής, έγινε μετά από αίτημα του…

Σε ότι αφορά δε τους μικροφειλέτες του Δήμου, η Διοίκηση Παχατουρίδη, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί το 2023, προχώρησε  σε κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών, ακόμη και για οφειλές που δεν ξεπερνούν τα 300 και 500 ευρώ… ενώ είναι πλέον γνωστό  ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου της πόλης (14.12.2023), κατά την οποία έλειπε η αντιπολίτευση του δήμου, αποφασίσθηκε   για λόγους οικονομικής  εξυγίανσης, όπως αναφέρθηκε, των οικονομικών του δήμου η αύξηση των ανταποδοτικών τελών κατά 10%…

Τέλος σε ότι αφορά την ποσότητα των αξίας 330.471,00€  αναμνηστικών  (suvenirs) που κατά την επίσημη παραδοχή βρίσκονται στο 2ο υπόγειο του ΚΥΒΕ, κανείς  δεν ξέρει τι ακριβώς αυτά είναι, ποια είναι η ποσότητά τους και ποια είναι η τύχη τους…

 Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, που αποφάσισαν  την διαγραφή των ύψους 176.948,77€ οφειλών του αναφερόμενου ποιο πάνω μεγαλοφειλέτη και προνομιακού προμηθευτή του δήμου Περιστερίου ήταν οι κ.κ.: Καλλιάφας Αναστάσιος, Δούναβης Χαράλαμπος, Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Αβραμίδης Σάββας, Λεϊμονής Ανδρέας

Το περίεργο της υπόθεσης: Δεν διαγράφηκαν μόνο οι οφειλές της  εταιρίας «Γ. Μ…….. & ΣΙΑ Ο.Ε.» που φέρεται να έχει συνάψει την σχετική σύμβαση με  το τότε θυγατρικό νομικό πρόσωπο του δήμου Περιστερίου, αλλά και οι οφειλές  δύο ακόμη οικονομικών οντοτήτων του ίδιου προμηθευτή που δεν είχαν καμία σχέση με την σύμβαση πώλησης των αναμνηστικών…

Οι Περιπέτειες (ματαιώσεις) της Αγωγής: 1η κατάθεση: 27.3.2012 – ματαίωση: 28.9.2016, 2η κατάθεση: 23.11.2016 – ματαίωση: 17.10.2018, 3η κατάθεση: 11.12.2018 – ματαίωση: Είχε προσδιορισθεί, μετά από μία αναβολή για τις 9.10.2019 και τελικά ματαιώθηκε μετά την απόφαση της διοίκησης  να αποσυρθεί…

——————-

Για την ιστορία, αλλά και την ενημέρωση του αναγνώστη, το σχετικό  εισηγητικό  έγγραφο προς  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΔΠ, με το οποίο αυτά κλίθηκαν να αποφασίσουν την διαγραφή των οφειλών του συγκεκριμένου προνομιακού προμηθευτή του δήμου, που κατά την 20ετή θητεία του Ανδρέα Παχατουρίδη, έχει συνάψει μία σειρά συμβάσεων με το δήμο Περιστερίου και  τα θυγατρικά  του νομικά πρόσωπα, ανάφερε τα εξής:

«…[…]… κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 η …… είχε προμηθεύσει στην εταιρεία Γ. Μ…….. & ΣΙΑ Ο.Ε. αναμνηστικά προϊόντα (suvenirs) με το έμβλημα και το λογότυπο του Δήμου Περιστερίου,  για την πώλησή τους στους επισκέπτες της πόλης την περίοδο τέλεσης του Ολυμπιακού αγωνίσματος της Πυγμαχίας στην πόλη μας.

…[…]…,  μεγάλη ποσότητα προϊόντων συνολικής αξίας κόστους 330.471,00€ έμεινε αδιάθετη και παραμένει ως σήμερα  αποθηκευμένη στο 2ο υπόγειο του ΚΥΒΕ,  …[…]… (και) υπάρχει οφειλή από την εταιρεία Γ, Μ…… & ΣΙΑ Ο.Ε. ύψους 176.948,77€, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελικού ισοζυγίου με το οποίο έγινε η συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου…..

Με σχετικό έγγραφο ο κ. Μ…… Γ….., συνδιαχειριστής της εταιρείας, έχει προτείνει …[…]… διαγραφή του χρέους που υπάρχει προς εμάς και κατάργηση της σχετικής δίκης.

Κατόπιν των ανωτέρω με …[…]… έγγραφό μας ζητήσαμε  από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου σχετική  γνωμοδότηση επ αυτού η οποία και ανταποκρίθηκε με την …[…]…γνωμοδότησή της  στην οποία με σαφή τρόπο γνωμοδοτεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει απόφαση για:

α) την αποδοχή της πρότασης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μ…… και Σια Ο.Ε.»,

β) την κατάργηση της σχετικής δίκης και

γ) την διαγραφή της οφειλής, της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας προς την ΔΕΠΑΔΠ

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται όπως ληφθεί απόφαση για την αποδοχή του αιτήματος του συνδιαχειριστή της εταιρείας Γ. Μ…… & ΣΙΑ Ο.Ε. και ειδικότερα:

α) την αποδοχή της πρότασης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μ…. και Σια Ο.Ε.»,

β) την κατάργηση της σχετικής δίκης και

γ) την διαγραφή της οφειλής, της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας προς την ΔΕΠΑΔΠ.».

«Παρείσακτος»

Μοιραστείτε το:
Tagged