ΥΠΕΝ: Υποχρεωτική η προληπτική πυροπροστασία ακινήτων -Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων – Οι υποχρεώσεις των δήμων (Εγκύκλιος)

Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» εξέδωσε το ΥΠΕΝ. Στην εγκύκλιο τονίζονται  οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας των κτισμάτων και πυρασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο, για τη σύνταξη από ειδικό τεχνικό επιστήμονα, μέχρι 31 Μαρτίου 2024, έκθεσης αξιολόγησης επικινδυνότητας καθώς και δήλωσή τους ότι […]

Περισσότερα