Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) ζητά να εξαιρεθεί από την κατάργηση του άρθρου 29 Ν. 5056/2023

Όπως όλοι σχεδόν οι δήμοι της χώρας, ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει μία σειρά δημοτικών νομικών προσώπων που πλέον καταργούνται όλα  στις 31.12.2023 και  πρέπει να εκκαθαρισθούν εν λειτουργία και να ενσωματωθούν στο υπηρεσιακό οργανόγραμμα του Δήμου μέχρι 30.6,2023, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 29 Ν. 5056/2023. Μεταξύ των έξι (6) Νομικών Προσώπων του δήμου […]

Περισσότερα