Ο «Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων» και η Πρόεδρος του, κα Δέσποινα Κουτσούμπα, απαντούν «εξωδίκως διαμαρτυρόμενοι» στον Νίκο Παρίκο

Λάβαμε, με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) από το ΝΠΙΔ «Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων», που εδρεύει στην Αθήνα και την κα Δέσποινα Κουτσούμπα του Βασιλείου, προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, κατοίκου Αθηνών, «Εξώδικο Διαμαρτυρία» με την οποία, α) διατυπώνεται η άποψη τους σε όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα, -της 16ης Ιουνίου-, της ιστοσελίδας “Vukentra.com” που φέρει την […]

Περισσότερα