Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών….

Έχουν αμφισβητηθεί, ως προς τη γνησιότητά τους, έχουν αποκηρυχθεί ως πλαστά από την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα, έχουν χαρακτηριστεί ως πλαστά δημιουργήματα της μυστικής υπηρεσίας του Ρώσου Τσάρου «Οχράνας», παρόλα αυτό ακόμη και σήμερα διεγείρουν ένστικτα και προκαλούν πλήθος συζητήσεων. Απ’ όποια πλευρά και να τα δεις, όμως, αποτελούν ένα κείμενο που οιοσδήποτε σύγχρονος «αναλυτής» θα […]

Περισσότερα