Δηλώσεις επιφάνειας ακινήτων: Το θεσμικό πλαίσιο και οι οδηγίες για τις δηλώσεις επιφάνειας ακινήτων (Εγκύκλιος)

Αναλυτική Εγκύκλιος εστάλη σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για τη γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγιών εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση / διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.  Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Θ.Λιβάνιος ενημερώνει για τα κάτωθι: Με την παρ.2 αρ.51 ν.4647/2019 παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης στοιχείων του ακινήτου, είτε αρχικής […]

Περισσότερα