Φρούτα: Οφέλη κατανάλωσης και Βιοχημικές Αντιθέσεις

Το ότι τα φρούτα οξειδώνονται στην επαφή τους με τον αέρα είναι κάτι κοινώς γνωστό, αλλά το ότι το καρπούζι σε 30 λεπτά βγάζει αρσενικό το οποίο εξαπλασιάζεται αν συνδυαστεί με άλλα φρούτα, το γνωρίζουν… Φρούτα: Οφέλη και Αντιθέσεις «Τους ανθρώπους διά τούτο απόλλυσθαι, ότι ου δύνανται την αρχήν τω τέλει προσάψαι» Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης […]

Περισσότερα