Πολύ πρωτότυπο και αποδοτικό: Δικηγόρος έκανε αγωγές εναντίον νοσοκομείου και στη συνέχεια ανελάμβανε την …υπεράσπιση του

Οι δικηγόροι είναι μία ειδική κατηγορία επαγγελματιών που θεωρούνται, όπως και οι δικαστικοί, λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Το σύνολό τους με ελάχιστες εξαιρέσεις κάνουν πολύ καλά την δουλείά τους μέσα στα όρια που ορίζουν η ηθική τους επαγγέλματός τους και η δεοντολογία που διέπει το λειτούργημά τους. Ενίοτε, ορισμένοι απ’ αυτούς χρησιμοποιούν τα όρια του συστήματος […]

Περισσότερα