Υπ. Παιδείας πρoς Ψυχολόγους και Κοιν. Λειτουργούς: Ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση των προσωπ. Δεδομένων των μαθητών

Oδηγίες υφ. Παιδείας πρoς Ψυχολόγους και Κοιν. Λειτουργούς για την υποστήριξη μαθητών/τριών «Τα μέλη του Ε.Ε.Π. των κλάδων Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) δεσμεύονται ως προς την τήρηση του απορρήτου και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών» Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό […]

Περισσότερα