Φέτα: Ευρωπαϊκή “καμπάνα” στη Δανία που παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φέτα…

«H Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της ΕΕ, παραλείποντας να λάβει μέτρα ώστε να παύσουν οι Δανοί παραγωγοί να χρησιμοποιούν την καταχωρισμένη ονομασία «φέτα» για τυρί το οποίο προορίζεται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες». Αυτή είναι η πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως του Δικαστηρίου της ΕΕ, προς το Δικαστήριο της ΕΕ, το […]

Περισσότερα