Η έλλειψη ταλέντων ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

Ως τον κορυφαίο επιχειρηματικό κίνδυνο αξιολογούν οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, την έλλειψη ταλέντων και την εξεύρεση των κατάλληλων εργαζομένων για τη στελέχωση βασικών θέσεων εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι εταιρείες, σε διεθνές επίπεδο, βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν πραγματικό “πόλεμο ταλέντων”, που απειλει να αποδυναμώσει τόσο την αναπτυξιακή τους στρατηγική […]

Περισσότερα