Πρόσκληση ΑμΕΑ με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής – Αιτήσεις έως 19 Φεβρουαρίου 2024

Ειδική Αγωγή
Μοιραστείτε το:

Άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 30 ετών, προσκαλούνται με δημόσια πρόσκληση να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από “Κέντρο Παιδιού και Εφήβου – Διάγνωση – Συμβουλευτική – Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)”.

Η δημόσια Πρόσκληση…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το “Κέντρο Παιδιού και Εφήβου – Διάγνωση – Συμβουλευτική – Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)” στο πλαίσιο του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)” για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ”Στην Αυλή του Κόσμου””», με κωδικό MIS 6003814.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 30 ετών  (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους ως Ωφελούμενοι στην Πράξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα Άτομα με

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 30 ετών, που είναι οι ωφελούμενοι της πράξης.

Αποκλείονται όσοι δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι ανήκουν στην προαναφερόμενη Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα. Επίσης δεκτές γίνονται οι αιτήσεις όσων τoν 3/2024 δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.

Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα

γραφεία του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ”Στην Αυλή του Κόσμου”, Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι, 12132, Αττική από την Τρίτη 6/2/2024 έως και τη Δευτέρα 19/2/2024 μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Μαρέδη Κατερίνα (τηλ. 210-5782341, e-mail [email protected]).

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ   

Μοιραστείτε το:
Tagged