Πολιτικά και αυτοδιοικητικά λαμόγια – Προϊόντα Διαπλοκής & Διαφθοράς

Αναλύσεις Πολιτικοί
Μοιραστείτε το:

Αίτια εμφάνισης και  ενίσχυσης   της διαφθοράς

Το πολιτικό λαμόγιο αποτελεί ένα πρόβλημα που επηρεάζει σοβαρά την πολιτική σφαίρα, την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνία γενικότερα. Αν και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα με τα χαρακτηριστικά του πολιτικού λαμόγιου, μπορούμε να επισημάνουμε ορισμένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με αυτό:

 • Διαφθορά: Το πολιτικό λαμόγιο εμπλέκεται σε διαφθορά, εκμεταλλευόμενο την εξουσία και την επιρροή του για την προσωπική του οικονομική ενίσχυση ή για την εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων.
 • Αυταρχικότητα: Το πολιτικό λαμόγιο εμφανίζει συχνά αυταρχική συμπεριφορά, αγνοώντας τη δημοκρατική διαδικασία και επιδιώκοντας την εξουσία και τον έλεγχο.
 • Αναισθησία στην κοινωνική αδικία: Το πολιτικό λαμόγιο συχνά εμφανίζει αναισθησία στα κοινωνικά προβλήματα και τις ανισότητες, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων.
 • Εκμετάλλευση της εξουσίας: Το πολιτικό λαμόγιο εκμεταλλεύεται την εξουσία του για την επίτευξη προσωπικών στόχων, αγνοώντας το κοινό συμφέρον.
 • Ελλείψεις σε ηθικές αρχές: Το πολιτικό λαμόγιο λειτουργεί χωρίς ηθικές αρχές και αξίες, ενδιαφερόμενο μόνο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών του συμφερόντων.
 • Αντικοινωνική συμπεριφορά: Το πολιτικό λαμόγιο εμφανίζει αντικοινωνική συμπεριφορά, αγνοώντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών.
 • Αδυναμία διακυβέρνησης: Το πολιτικό λαμόγιο συχνά αποτυγχάνει στη διαχείριση των πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων, οδηγώντας σε αδυναμία διακυβέρνησης και ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
 • Πολιτική απληστία: Το πολιτικό λαμόγιο είναι άπληστο και επιδιώκει την απόκτηση περισσότερης εξουσίας και πλούτου, αγνοώντας τις αρχές της δημόσιας υπηρεσίας, προσφοράς και διοίκησης.
 • Ανοιχτότητα σε παράνομες πρακτικές: Το πολιτικό λαμόγιο είναι ανοιχτό σε παράνομες πρακτικές και εκμεταλλεύεται το σύστημα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.
 • Απουσία διαφάνειας: Το πολιτικό λαμόγιο συχνά επιδεικνύει απουσία διαφάνειας στις πολιτικές του ενέργειες, αποκρύπτοντας πληροφορίες και αποφάσεις που θα έπρεπε να είναι δημόσιες.

Αυτά είναι μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πολιτικού λαμογιού, τα οποία συχνά είναι παρόμοια σε διάφορες κοινωνίες και πολιτικά συστήματα.

Τα λαμόγια  της αυτοδιοίκησης – Τι συμβάλει στην εμφάνισή τους και τα στηρίζει…

 • Διαφθορά και Απάτη: Η διαφθορά και η απάτη στην αυτοδιοίκηση είναι φαινόμενα που επηρεάζουν σοβαρά την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα των τοπικών αρχών. Οι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι αξιωματούχοι της αυτοδιοίκησης γίνονται λαμόγια είναι ποικίλοι και περιλαμβάνουν την πολιτική απληστία, την έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου, την αδυναμία επιβολής του νόμου και τη διαρθρωτική αδυναμία των δημοκρατικών θεσμών.
 • Πολιτική Απληστία: Η πολιτική απληστία είναι ένας από τους κύριους λόγους που ορισμένοι αξιωματούχοι της αυτοδιοίκησης γίνονται λαμόγια. Οι θέσεις εξουσίας και επιρροής στην τοπική κοινωνία παρέχουν στους ανθρώπους που τις κατέχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομικά και πολιτικά οφέλη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πειρασμούς για αποδοχή μισθών ή προνομίων που δεν δικαιούνται, αποδεχόμενοι προσφορές επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών συμφερόντων σε αντάλλαγμα για χάρισμα προνομίων ή συμβάσεων.
 • Έλλειψη Διαφάνειας και Ελέγχου: Επιπλέον, η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου στη λειτουργία των αυτοδιοικητικών οργάνων δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η διαφθορά και η απάτη μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα. Η έλλειψη δημοσίου ελέγχου και διαφάνειας στις δημόσιες συναλλαγές δημιουργεί τη δυνατότητα για κρυφές συμφωνίες, διακίνηση παρανομίας και εξασφάλιση προσωπικών οφελών μέσω αμφιλεγόμενων συμβάσεων και εργασιών.
 • Αδυναμία Επιβολής του Νόμου: Επιπλέον, η αδυναμία επιβολής του νόμου και η ανικανότητα των δημοκρατικών θεσμών να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και την απάτη στην αυτοδιοίκηση δημιουργούν ένα κλίμα ατιμωρησίας και αναίσθησης ευθύνης. Οι λαμόγιες πρακτικές μπορούν να συνεχίζονται χωρίς φόβο κυρώσεων, καθώς η αποτυχία των αρχών να εφαρμόσουν τον νόμο ενισχύει την αίσθηση ατιμωρησίας.
 • Διαρθρωτική Αδυναμία Αυτοδιοικητικών Οργάνων: Τέλος, η διαρθρωτική αδυναμία των αυτοδιοικητικών οργάνων να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και την απάτη οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης κατάρτισης και επαγγελματισμού του δημόσιου διοικητικού προσωπικού, της ανεπάρκειας των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας, και της απουσίας αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και καταστολής.

Οι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι αξιωματούχοι της αυτοδιοίκησης γίνονται λαμόγια είναι ποικίλοι και πολύπλοκοι. Η πολιτική απληστία, η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου, η αδυναμία επιβολής του νόμου και η διαρθρωτική αδυναμία των δημοκρατικών θεσμών είναι μερικοί από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της διαφθοράς και της απάτης στην αυτοδιοίκηση.

ΠαρΕιΣΑκΤος

Μοιραστείτε το:
Tagged