Μήπως είναι δικό τους; Μη Νόμιμη Δωρεάν παραχώρηση του γηπέδου Μαζαράκη στο Περιστέρι σε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία (ΠΑΕ)

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Πιθανόν θεωρούν ότι παίρνουν  νόμιμες αποφάσεις, πιθανόν να μην έχουν  τις κατάλληλες γνώσεις περί νόμιμης διοίκησης και του καθήκοντος προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου και της δημοτικής περιουσίας που διαχειρίζονται, πιθανόν να έχουν υπερβολική αγάπη στην ΠΑΕ Ατρόμητος, και τα εννιά (9) μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΑΑΠ Δήμου Περιστερίου, με απόφασή τους παρεχώρησαν δωρεάν και χωρίς αντιμίσθιο, -έστω και συμβολικής αξίας ενός ευρώ-, για 16 μήνες προς χρήση (αποκλειστική;) το γήπεδο Μαζαράκη, στην ΠΑΕ Ατρόμητος, την στιγμή που ακόμη και για ερασιτεχνικά σωματεία ζητούν ποσά από 250 έως 1000 ευρώ για μία έως 2 ημέρες… Στην λήψη της απόφασης  συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ που ωφελείτε με την δωρεάν παραχώρηση, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά  για την συντήρηση του γηπέδου και του χορτοτάπητα, όπως επίσης και  για το ποιος πληρώνει τις δαπάνες περιποίησης του, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος των εγκαταστάσεων, η ΠΑΕ Ατρόμητος, ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Άθλησης και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου ή ο Δήμος Περιστερίου;…

Αναλυτικά…

Στις 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00’ έως 13:00’, πραγματοποιήθηκε, -χωρίς να υπάρχει προφανής αιτία-, διά περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΑΠΔΠ ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5836/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σερ όλα τα μέλη του. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και η ψηφοφορία έγινε μέσω τηλεφώνου και e-mail σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.78 του Ν.4954/2022 ΦΕΚ Α΄ 136/9-7-2022.

Παρόντες, σύμφωνα με τα πρακτικά της με αριθ. 37ης/12-10-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ήταν ο  Πρόεδρος του  Πλέστης Αλέξανδρος και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΑΑΠΔΠ Βορύλλα-Ιατροπούλου Ελένη, αντιπρόεδρος Δ.Σ./ΟΠΑΑΠΔΠ, Μπέτσης Βασίλειος, Αεράκη Μαρία, Καλαντώνης Ιωάννης, Φλουσκούνης Φίλιππος, Σαράφη Βασιλεία, Λαΐνάς Ανδρέας, Βαρβαρίγου Κλαυδία.

Τα αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Περιστερίου, αποφάσισαν, ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά από εισήγηση, όπως αναφέρετε στα πρακτικά του Προέδρου  του οργάνου κου Πλέστη Αλέξανδρου τα:

α) την έγκριση της πραγματοποιηθείσας χρήσης του γηπέδου Αθλητικού κέντρου  Μαζαράκη, από την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ για τις προπονητικές ανάγκες του από 01-01-2022 έως σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/06

β) την παραχώρηση χρήσης τoυ γηπέδου Αθλητικού κέντρου Μαζαράκη στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ για τις προπονητικές ανάγκες του από 13-10-2022 έως 30-06-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/06

Γήπεδο Μαζαράκη εντός του πρώην Ολυμπιακού κέντρου Περιστερίου – Παραχωρήθηκε δωρεάν για 18 μήνες στην ΠΑΕ Ατρόμητος

Επισημαίνονται τα εξής:

1) Στην Ομόφωνη απόφαση των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. δεν υπάρχει καμία αναφορά  για υποχρέωση  της ΠΑΕ Ατρόμητος να καταβάλει  αντιμίσθιο για την χρήση  του παραχωρούμενου γηπέδου…, δηλαδή με απλά λόγια  το παραχώρησαν σε μία Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) που αποσκοπεί στο κέρδος, -και όχι σε ένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο- τζάμπα, χωρίς να ζητήσουν, έστω συμβολικά και για την τιμή των «όπλων»-, ένα (1) ευρώ ως αντιμισθία χρήσης του… Φυσικά, αν  η απόφασή τους αυτή εμπίπτει στην περίπτωση «Απιστία περί την υπηρεσία», είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο που  αρμόδιοι να απαντήσουν δεν είναι η στήλη αλλά κατά νόμο τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης, όσο και η διοίκηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που μόλις απέκτησε νέο Συντονιστή-Ειδικό Γραμματέα…

2) Στην ίδια Ομόφωνη απόφαση των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., ομολογείται εγγράφως και από τους εννιά (9) ψηφίσαντες, ότι η ΠΑΕ Ατρόμητος χρησιμοποιούσε χωρίς καμία εγκριτική απόφασή τους, -πιθανόν με το έτσι θέλω, δηλαδή «βρήκε τρύπα και τρύπωσε»-,  και χωρίς να  καταβάλει ούτε ένα ευρώ για την χρήση του, το ίδιο γήπεδο, με τα αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν αυτή την 10μηνη αυθαίρετη χρήση του εκ των υστέρων και χωρίς να ζητήσουν τίποτα  ως αντιμίσθιο, αν και αυτή έγινε από  την ΠΑΕ Ατρόμητος και όχι κάποιο ερασιτεχνικό σωματείο…

Πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Περιστερίου στη θέση ΜΑΖΑΡΑΚΗ κατά την φάση κατασκευής του. Στην δεξιά πλευρά του διακρίνονται οι κερκίδες και ο αγωνιστικός χώρος του (σημερινού) γηπέδου Μαζαράκη.

3) Στην ίδια Ομόφωνη απόφαση των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., δεν υπάρχει καμία αναφορά δεν υπάρχει καμία αναφορά  για την συντήρηση του γηπέδου και του χορτοτάπητα, όπως επίσης και  για το ποιος πληρώνει τις δαπάνες περιποίησης του, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος των εγκαταστάσεων, η ΠΑΕ Ατρόμητος, ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Άθλησης και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου ή ο Δήμος Περιστερίου;…

4) Στην ίδια Ομόφωνη απόφαση των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., συμμετέχει ο κος Βασίλειος Μπέτσης, που εκτός από αντιδήμαρχος Περιστερίου, δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργάνου, είναι  ως γνωστόν και αντιπρόεδρος  ή τύγχανε αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος, κάτι που συνιστά ασυμβίβαστο και δημιουργεί α) προϋποθέσεις ακυρότητας της απόφασης και β) ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα υπόλοιπα μέλη  του Δ.Σ. που συμμετείχαν στην λήψη της απόφασης…  Κατά  το νόμο είτε ο κος Μπέτσης έπρεπε  για λόγους νομιμότητας της απόφασης να  ζητήσει ο ίδιος  εξαίρεση από  την συζήτηση και ψήφισή της, είτε εφόσον δεν το έπραξε ο ίδιος, να ζητήσει την αποχή του ο Πρόεδρος του Οργάνου κος Πλέστης Αλέξανδρος… Φυσικά, αν  η απόφασή τους αυτή εμπίπτει στην περίπτωση «Απιστία περί την υπηρεσία», είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο που  αρμόδιοι να απαντήσουν δεν είναι η στήλη αλλά κατά νόμο τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης, όσο και η διοίκηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που μόλις απέκτησε νέο Συντονιστή-Ειδικό Γραμματέα… (Για να δείτε την απόφαση παραχώρησης του γηπέδου Μαζαράκη στην ΠΑΕ Ατρόμητος κάντε κλικ εδώ).  

Κλειστό Γήπεδο «Γεώργιος Στεφανόπουλος» στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας – Μισθώθηκε για 2 ημέρες στον ΑΤΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, έναντι αντιμισθίας 1.000 ευρώ…

Παρατήρηση-Επισήμανση:  Ενδεικτικά και για την ενημέρωση του αναγνώστη  σχετικά με την πολιτική παραχώρησης αθλητικών χώρων από το Δ.Σ. του ΟΠΑΑΑΠΔΠ και μάλιστα με την ίδια σύνθεση μελών, κατά την ίδια συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2022, τα αναφερόμενα ποιο πάνω μέλη του, αποφάσισαν -και σε αυτή την περίπτωση ΟΜΟΦΩΝΑ-,  την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού γυμναστηρίου ¨Γεώργιος Στεφανόπουλος¨, -ανήκει στο συγκρότημα «ΜΑΖΑΡΑΚΗ»- στον ΑΤΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, για την διοργάνωση αγώνων ΤΖΟΥΝΤΟ, στις 4 & 5 Μαρτίου 2023, με την καταβολή ενοικίου ως αντάλλαγμα ποσού 1.000 ευρώ… (για να δείτε την απόφαση  για τον «ΑΤΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ» κάντε κλικ εδώ).  

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged