Δήμος Σερβίων: Πλήρης Ένταξη των υπηρεσιών του στο gov.gr – Νέο βήμα για την ψηφιακή μετάβαση

Δημόσια Διοίκηση
Μοιραστείτε το:

Ολοκληρώθηκε η ένταξη του δήμου Σερβίων στο gov.gr ανοίγοντας το δρόμο για τη ψηφιακή εξυπηρέτηση των δημοτών, που πλέον έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται ψηφιακά πολλές υπηρεσίες που παλιότερα απαιτούσαν τη φυσική τους παρουσία.

Με μία απλή διαδικασία, μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο Δήμο. Το έγγραφο αποστέλλεται στη θυρίδα τους, με τη δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης μέσω του gov.gr.

Πιο αναλυτικά, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα έκδοσης των παρακάτω εγγράφων:

 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Άδεια Πολιτικού Γάμου

Επιπλέον ο δήμος Σερβίων σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ ΑΕ του δήμου Αθηναίων παρέχει μέσω της πλατφόρμας https://eservices.dservion.gr/login από τον Μάιο του 2020 αρκετές υπηρεσίες στους δημότες όπως:

 • Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
 • Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες – Δημιουργία Αίτησης
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
 • Διόρθωση Κύριου Ονόματος
 • Διόρθωση Τόπου Γέννησης
 • Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Σερβίων λόγω Aναγνώρισης
 • Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
 • Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Σερβίων
 • Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
 • Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
 • Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Σερβίων
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Ο δήμος Σερβίων δεσμεύεται να προωθήσει τη ψηφιακή εξέλιξη, προσφέροντας στους δημότες την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή σύμβασης για το έργο «Υπηρεσίες και εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο δήμο Σερβίων» συνολικού προϋπολογισμού 247.677,60  ευρώ.

Μοιραστείτε το:
Tagged