Δήμος Περιστερίου: Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δηλώνει αδυναμία να τηρεί τα λογιστικά του ΟΠΑΑΠΔΠ !!!

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Αν και πολυπληθής σε προσωπικό η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αν και χορηγούνται σε καθημερινή βάση υπερωρίες σε όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους του δήμου που υπηρετούν σε αυτή, αν και πέραν των άλλων σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων της  λαμβάνουν  επιμίσθιο για γιορτές, αργίες και Κυριακές, με την έννοια ότι εργάζονται αυτές τις ημέρες, δήλωσε στα τέλη Δεκεμβρίου 2022, αδυναμία να τηρήσει τα λογιστικά του νομικού προσώπου του Δήμου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Άθλησης και Πρόνοιας» (ΟΠΑΑΠ-ΔΠ) που έχει την ευθύνη  για την κοινωνική πολιτική και τις κοινωνικές δομές του Δήμου, τις δομές  των βρεφονηπιακών σταθμών και τις προσχολικής αγωγής, καθώς και όλες τις αθλητικές δομές και εγκαταστάσεις της Πόλης, για τις οποίες χρηματοδοτείται από  τον Δήμο, το ΕΣΠΑ, καθώς και τις ανταποδοτικές εισφορές γονέων, αθλητών, αθλητικών σωματείων.

Φυσικά παραμένει απορίας  άξιον, το γεγονός ότι μέχρι 24.12.2022, ο δήμος  κάλυπτε την ανάγκη των αναγκαίων λογιστικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου  ΟΠΑΑΠΔΠ (!!!) δηλώνοντας στην συνέχεια  δια του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Σταυρούλια ότι  η Οικονομική του Υπηρεσία διαθέτει δύο μόνο υπαλλήλους πιστοποιημένους  για εργασίες αυτής της κατηγορίας και οι οποίοι αδυνατούν να κάνουν άλλες εργασίες λόγο φόρτου εργασίας… όπως επικαλείται με εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος…

Στην εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ο κος Σραυρούλιας αναφέρει επί λέξει: «Συγκεκριμένα οι εργασίες που απαιτούνται και ζητούνται να αναλάβουμε είναι η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) των οικονομικών ετών 2021 και 2022, καθώς και την υποστήριξη και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος».

«…[…]… οι υπηρετούντες υπάλληλοι ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού στο Δήμο, επιφορτισμένοι με την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος είναι μόνο δύο, γεγονός που από μόνο του δηλώνει την αδυναμία άσκησης καθηκόντων πέραν του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Δήμου και του όγκου της καθημερινής τους εργασίας. Επίσης πέραν των αρμοδιοτήτων τους για την τήρηση και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα που άπτονται των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων του Δήμου, την καταχώρηση παραστατικών στο δημόσιο λογιστικό και πλήθος άλλων καθημερινών θεμάτων κλπ που καθιστούν αδύνατη και δεν επιτρέπουν την παράλληλη ενασχόληση με την τήρηση του διπλογραφικού του ΝΠΔΔ…». (για να δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κάντε κλικ εδώ). 

Τελικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφού πρώτα ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, -παράταξης προσκείμενης στο ΚΚΕ-, σε αυτή, κος Μαργανέλης, κατά την πάγια πρακτική του, ακόμη και στα ποιο κρίσιμα θέματα, δήλωσε αποχή, αποφάσισε με ομοφωνία όλων των παρόντων ότι ο Δήμος  παρουσιάζει αδυναμία τήρησης των λογιστικών υποχρεώσεων του ΟΠΑΑΠΔΠ και λόγο αυτού μπορεί η διοίκηση του τελευταίου να αναθέσει σε εξωτερικό ιδιώτη συνεργάτη τις υπηρεσίες αυτές….

Για την ιστορία τα μέλη της ΟΕ που έλαβαν  χωρίς  ειδικούς ή ιδιαίτερους  προβληματισμούς την ποιο πάνω απόφαση είναι κατά σειρά: α) Παναγιώτης Λύκος, Πρόεδρος ΟΕ, β) Τσιώτα-Μάρκου Μαίρη, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Πρασίνου, γ) Ποθητός Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, δ) Μπέτσης Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Πόλης, ε) Κακλαμάνος Μηχάλης, Δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, στ) Καλαντώνης, δημοτικός σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας Δημάρχου, ζ) Πήττα Ευγενία, δημοτική σύμβουλος και Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας και η) Γαλάνη-Τζάτζου Ευγενία, δημοτική σύμβουλος…

———————

Υ.Γ.1: Το ποιος τελικά προσλήφθηκε, με ποιο τρόπο, -απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών-, καθώς και το ύψος της αμοιβής του σε επόμενη ανάρτηση…  

———————

Υ.Γ.2: Για άλλη μία φορά εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η ποιο πάνω απόφαση  ανάθεσης δημοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτη και μάλιστα με σχετικά υψηλό κόστος, διέφυγε ή μήπως διέλαθε (ελπίζουμε να κατανοεί την λέξη) της προσοχής του  τοπικού μεγαλοδημοσιογράφου, που ενίοτε  λειτουργεί και ως  «πληρωμένο πιστόλι» κατ’ εντολή «αφέντη ή και αφεντάδων…

Νίκος Παρίκος…

Μοιραστείτε το:
Tagged