Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του για τα έτη 2024-2025

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Μοιραστείτε το:

Οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού ξεκίνησαν την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και θα διαρκέσουν έως και 14 Ιουνίου 2024.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ NΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή όλων των παιδιών στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ηλικία παιδιού 12 μηνών έως 4 ετών

 1. Έντυπη Αίτηση εγγραφής. Μπορείτε να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του δήμου ή να την αναζητήσετε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή από τα γραφεία της Διεύθυνσης στο Δημαρχείο Λ. Δημοκρατίας 61 Αγ. Ανάργυροι 13562
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  τελευταίου εξαμήνου.  Μπορείτε να το εκτυπώσετε από εδώ μέσω gov.gr ή να το εκδώσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Δημοτολόγιο  – ΚΕΠ

Για αλλοδαπούς:

α) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου αντίστοιχου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

β) Φωτοαντίγραφο  της μετάφρασης  στην ελληνική γλώσσα, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

 1. Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων.

α) Μπορείτε να την εκτυπώσετε από εδώ ή να την αναζητήσετε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή από τα γραφεία της Διεύθυνσης εντός του Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 61 Αγ. Ανάργυροι. Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα στοιχεία του και των σελίδων  εμβολιασμού  του ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. 

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων.

4.1 Για Αλλοδαπούς

α)  Άδεια παραμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης σε περίπτωση λήξης .

β)  Αντίγραφο διαβατηρίου.

γ)  Αντίγραφο διαβατηρίου παιδιού.

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

α) Οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης (περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης ή όταν ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή δικαστική συμπαράσταση), τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης .

β) Σε περίπτωση φιλοξενίας να προσκομισθεί το έντυπο Ε1  του ενδιαφερόμενου καθώς και το Ε1 του ατόμου που παρέχει την φιλοξενία.

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοσδήποτε άλλος λογαριασμός στο όνομα των γονέων όπου θα επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία. Μπορείτε να την εκτυπώσετε από εδώ ή να την αναζητήσετε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή από τα γραφεία της Διεύθυνσης εντός του Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 61 Αγ. Ανάργυροι
 3. Δικαιολογητικά εργασίας (μόνο της μητέρας)

1) Ιδιωτικός τομέας.

α)  Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης με προσδιορισμό το ύψος των αποδοχών καθώς και το ωράριο εργασίας ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

β) Αντίγραφο ή βεβαίωση ή ηλεκτρονική εκτύπωση ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους (ένσημα).

2) Αυτοαπασχολούμενες

α) Εργόσημο συνοδευόμενο με την απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα.

β) Για περιπτώσεις αυτασφάλισης ένσημα που την αποδεικνύουν.

3) Ελεύθεροι επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι) εκτός πρωτογενούς τομέα:

α) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και όπου απαιτείται αντίγραφο καταστατικού (έδρα, διεύθυνση, εταίροι, μέλη).

β) Αντίγραφο ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα.

4) Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεύματα)Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ αγροτών

5)Δημόσιος τομέας και τοπική αυτοδιοίκησηα) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας (για μόνιμους ή Αορίστου χρόνου υπαλλήλους).

β)  Βεβαίωση εργασίας

6) Ανεργία

α)  Αντίγραφο δελτίου ανεργίας ηλεκτρονικής ανανέωσης (σε ισχύ) ή αποδεικτικό έγγραφο  απόλυσης  ή λήξης σύμβασης εάν έχει προκύψει πρόσφατα και δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία δελτίου ανεργίας.

 1. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση
 • Στην περίπτωση ύπαρξης πρόσφατου συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του τρέχοντος οικονομικού έτους και των δύο γονιών.
 • Για τις διαζευγμένες, εάν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται ΚΑΙ το διαζευκτήριο (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), 
 • Για όσες τελούν σε διάσταση, απαιτείται ΚΑΙ η αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης ΚΑΙ η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που αποδεικνύει την διάσταση.
 • Για τις άγαμες μητέρες, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Επίσης απαιτείται και το Ε1 εκτός του εκκαθαριστικού.
 • Για τις ανάδοχες μητέρες, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
 • Για τις χήρες/χήρους απαιτείται ΚΑΙ η ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Για τους άνδρες αιτούντες, που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
 • Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Για περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α. απαιτείται αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 • Για γονέα φοιτητή – Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

Μηνιαία οικονομική συμμετοχή για το σχολικό έτος 2024-2025.

 • Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα βάσει της ληφθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζει σαφώς τις κλίμακες. Είναι υποχρεωτική για κάθε οικογένεια από την εγγραφή έως τη λήξη (31-7) κάθε έτους.
 • Αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής θα κατατίθεται κάθε μήνα και στο σταθμό, που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας που καταβάλλεται. Οι μητέρες που θα καταθέσουν αίτηση στο Πρόγραμμα της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής πρέπει να καταθέσουν ΚΑΙ Αίτηση εγγραφής και στον Δήμο τις καθορισμένες ημερομηνίες.
 • Σε περίπτωση που γονέας εγγραφεί μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ να προσκομίσει το VOUCHER της ΕΕΤΑΑ και να έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο .
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 2023656 και ώρες 8:30 – 14:00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Ο υπολογισμός των μορίων για την εγγραφή τέκνου που είχε φιλοξενηθεί  την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϋποθέτει :

 • Να μην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους, και
 • Να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.
 1. Έντυπη Αίτηση εγγραφής. Μπορείτε να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου.
 2. Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων. Μπορείτε να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου. Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο

Φωτοαντίγραφο σελίδων εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του παιδιού.

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους.

α) Οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης (περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης ή όταν ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή δικαστική συμπαράσταση), τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

β) Σε περίπτωση φιλοξενίας να προσκομισθεί το έντυπο Ε1  του ενδιαφερόμενου καθώς και το Ε1 του ατόμου που παρέχει την φιλοξενία.

4) Υπεύθυνη δήλωση και για τυχόν μεταβολή οποιονδήποτε στοιχείων από την  προηγούμενη    χρονιά, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα.

5) Αντίγραφο άδειας  παραμονής, αντίγραφο άδειας εργασίας και αντίγραφο διαβατηρίων όλων των μελών της οικογένειας σε ισχύ (για αλλοδαπούς ).

6) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό στο όνομα των γονέων όπου θα επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.

Εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας θέλει να δηλώσει οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή λόγους για τους οποίους επιθυμεί το παιδί του να φιλοξενηθεί σε παιδικό σταθμό ή οτιδήποτε άλλο εκείνος νομίζει ότι δεν αναφέρεται στην αίτησή μας, καταθέτει συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.

Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε αίτηση εγγραφής, προϋποθέτει την προσκόμιση   όλων των  απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή του Βιβλιάριου Υγείας του Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται. Η κατάθεση των φακέλων-αιτήσεων θα πραγματοποιείται :

 Διεύθυνση : Λ.Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι ΤΚ: 13561 – ΓΡΑΦΕΙΟ 108

 Τηλέφωνο :  213 2023656, 2132023668

 e-mail :   [email protected]

 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 08:30 έως 14.00.

Μοιραστείτε το:
Tagged