ΑΑΔΕ: Το taxis και το Elenxis αλλάζουν και μετασχηματίζονται – Οι 10 νέες λειτουργίες που έρχονται

Φορολογικά
Μοιραστείτε το:

Οι προσφορές για το νέο ΟΠΣ που εντάσσεται στα έργα του ταμείου Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 131,589 εκατ. Ευρώ καθώς περιλαμβάνεται και το κόστος συντήρησης του θα ανοιξουν στις 4 Ιουλίου

Έπειτα από 26 χρόνια λειτουργίας του taxis και δεκαπέντε χρόνια του Elenxis η ΑΑΔΕ προχωρά στον ριζικό εκσυγχρονισμό τους, καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι βιώσιμα στις σημερινές συνθήκες που επιβάλουν πιο σύνθετους ελέγχους αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Η φορολογική διοίκηση προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 27 Ιουνίου να έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπει την αντικατάσταση των τριών βασικών φορολογικών συστημάτων Τaxis, Τaxisnet και Εlenxis.

Το νέο ΟΠΣ Φορολογίας θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας δέσμης στόχων όπως

  • Τον επιχειρησιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ
  • Την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους
  • Την μείωση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωση και, σαν αποτέλεσμα, την βελτιστοποίηση της αποδόσεως ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων
  • Την βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της Αρχής

Οι προσφορές για το νέο ΟΠΣ που εντάσσεται στα έργα του ταμείου Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 131,589 εκατ. Ευρώ καθώς περιλαμβάνεται και το κόστος συντήρησης του θα ανοίξουν στις 4 Ιουλίου.

Οι δράσεις του νέου ΟΠΣ

Στις βασικές δράσεις του νέου Taxis είναι περιλαμβάνονται τα εξής:

Μητρώο Φορολογουμένων: Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων: Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.

  • Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας
  • Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων

Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές: Θα ενσωματώνει υπηρεσίες που αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων για δηλώσεις που φέρει ο κάθε φορολογούμενος σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ανάλογα με το προφίλ του φορολογουμένου, ο φορολογούμενος θα καλείται να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου: Θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς. Θα διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο μία συνολική λογιστική εικόνα του φορολογούμενου.

Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση και Διαχείριση Υποθέσεων: Η λειτουργικότητα αυτή αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. Θα παρέχει διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης από «άκρο σε άκρο», καταγράφοντας δεδομένα από πλήθος συστημάτων και λειτουργιών, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης.

Ανάλυση Κινδύνων: Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.

Υποστήριξη Ελέγχων: Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, προκειμένου για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την μετέπειτα επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης: Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του.

Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου: Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, που θα διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο δεδομένα προς την ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου, διασφαλίζοντας την εξουσιοδότησή του.

Πηγή: newmoney.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged