Προϋπολογισμοί ΟΤΑ: Εγκύκλιος Υφ. ΥΠΕΣ κ. Θ.Λιβάνιου για την ψήφιση τους

Εγκύκλιο με την ένδειξη “εξ.επείγον” έχει αποστείλει ο Υφυπουργός Εσωτερικών  με αποδέκτες “τους Δήμους και τις Περιφέρειες του Κράτους” και αντικείμενο την “παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ”. Πρόκειται για την αριθμ.108/16.10.2019 Εγκύκλιο, που αφορά την εφαρμογή νομοθετικών τροποποιήσεων που έχει επιφέρει η νέα Κυβέρνηση με τους πρόσφατους νόμους 4623/2019 και 4625/2019. Αξίζει να […]

Περισσότερα