Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ανακοίνωση)

Aγία Βαρβάρα

Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής  νηπίων και βρεφών για τη νέα σχολική χρονιά  2019-2020 για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα πραγματοποιηθεί από 10 έως και 31 Μαΐου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες από   10.00 – 14.00, στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας (Κρήτης και Παλ. Πολεμιστών 28, 1ος όροφος).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έντυπα των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορείτε να προμηθεύεστε από όλους τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  αλλά και από το site του Δήμου.

Όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα φιλοξενήσουν νήπια και βρέφη  και με τη δράση « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., αλλά και όσοι γονείς δεν μπορούν να ενταχθούν στο  πρόγραμμα π.χ. εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, κ.λ.π.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα προχωρήσει εντός των ημερών σε ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους φορείς/δομές, αλλά και σε ενημερωτική ανακοίνωση προς τις δυνητικά ωφελούμενες σχετικά με την διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απευθύνεστε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, τηλ. 2131320600   και στο www.eetaa.gr , παιδικοί σταθμοί 2019-2020) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας στο τηλ. 2105621310 και στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  στα τηλ. 2168004140 και  210 5617189.

Tagged