Τράπεζα Πειραιώς: Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, οι λεπτομέρειες και οι διευκρινήσεις της διοίκησής της

Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Η αλήθεια για την πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόρριψη από το ΤΧΣ. Οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά στην ΑΜΚ της Τράπεζας…

Λένε ότι ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτό ισχύει και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, προκαλώντας αβεβαιότητα για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, την κατανομή των μετοχών και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, με την οριστικοποίηση και ανακοίνωση των όρων και προϋποθέσεών της.

του Λεωνίδα Στεργίου

Η διατύπωση της ανακοίνωσης και των όρων που συνόδευαν την ενημέρωση των μετόχων και των επενδυτών προκάλεσαν αβεβαιότητα, η οποία, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, μπορεί και να έπαιξε το ρόλο της στην καταρράκωση στην τιμή της μετοχής. Τα περιθώρια μεγάλου εύρους ερμηνειών, το πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων και το άγνωστο της επόμενης ημέρας, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της τιμής της μετοχής έχουν προκαλέσει τη δυσφορία των μετόχων σε σημείο που η Τράπεζα αναγκάστηκε να δώσει διευκρινίσεις, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει γίνει δέκτης της δυσφορίας των μετόχων.

Η κριτική που γίνεται εστιάζεται εξής καίρια σημεία:

 • Πρώτον, στον ασαφή τρόπο με τον οποίο περιελάμβανε τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.
 • Δεύτερον, στον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής και κατανομής των μετοχών.
 • Τρίτον, στο μηχανισμό κεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, με reverse split για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού.
 • Τέταρτον, στο αίτημα προς τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει προκαταβολικά το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες για πολλές παραμέτρους, όπως η κατανομή μετοχών στις διάφορες κατηγορίες μετόχων, κατά τη διάρκεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

O τεχνοκρατικός αντίλογος είναι ότι πρόκειται για μία μεγάλη, περίπλοκη, αλλά και αναγκαία αύξηση κεφαλαίου, σε μια κρίσιμη περίοδο στις αγορές, όπου η ζήτηση και η ποιότητα των επενδυτών καθορίζουν τις τελικές επιλογές. Όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή στο Capital.gr, η αύξηση αυτή έχει τρεις στόχους.

 • Ο πρώτος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Πειραιώς, ώστε να είναι σε ισχυρή θέση να επιτελεί το σκοπό της, δηλαδή να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία.
 • Ο δεύτερος στόχος είναι η απομείωση του ποσοστού του Δημοσίου. Η δουλειά του κράτους δεν είναι να τραπεζίτης, ούτε δουλειά μιας τράπεζας είναι να ασχολείται μόνο με τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.
 • Ο τρίτος στόχος είναι να μην πουληθεί η τράπεζα, για παράδειγμα, σε ένα κερδοσκοπικό fund, το οποίο θα μπει στην αύξηση και θα βγει σε πέντε μήνες.

Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν υπάρξει τεράστια ζήτηση, αλλά η ποιότητα των επενδυτών δεν εξασφαλίζει τη στρατηγική και μακροχρόνια επένδυση σε αυτή ώστε να δώσουν υπεραξία στους μετόχους και την ελληνική οικονομία, καλύτερα να μην γίνει η αύξηση, είπε η ίδια πηγή χαρακτηριστικά.

Σημείο προς σημείο

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από την ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μαζί με τα αποτελέσματα του 2020, στις 16 Μαρτίου, μέχρι τις διευκρινίσεις που έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις 26 Μαρτίου.

 • Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 16 Μαρτίου αναφέρεται η εξής φράση: «Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ. ευρώ”.
 • Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση για τις 7 Απριλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε επισήμως στις 16 Μαρτίου αναφέρεται το εξής για τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων”.
 • Στις διευκρινίσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ίδιο θέμα, η Τράπεζα αναφέρει: «Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση.”

Από αυτά τα τρία σημεία προκύπτει ότι η διατύπωση για τη συμμετοχή και τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων είναι διαφορετική και ότι κάθε φορά παίρνει ένα πιο θετικό χρώμα σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μάλιστα, αυτή η διαρκώς βελτιούμενη διατύπωση προς όφελος των υφιστάμενων μετόχων, λέγεται από πηγές της αγοράς ότι είναι αποτέλεσμα της δυσφορίας που εκπέμπεται από τους μετόχους προς την Τράπεζα και όλους όσοι έχουν εμπλακεί στους σχετικούς χειρισμούς και σχεδιασμούς.

Ο αντίλογος εδώ κρύβεται σε μια λεπτομέρεια που έχει να κάνει με το dilution (απομείωση αξίας) των παλαιών μετόχων και τα παράλληλα μέτρα για αντιστάθμιση αυτής της απαξίωσης. Την πρώτη φορά, στην ανακοίνωση με τα αποτελέσματα, στις 16 Μαρτίου, γίνεται λόγος για παράλληλες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που δεν απομειώνουν την αξία των μετοχών, όπως για παράδειγμα, η πρόσφατη συμφωνία για πώληση των υπηρεσιών αποδοχής πληρωμών καρτών (POS), swaps ομολόγων ελληνικού Δημοσίου, κά. Ας δούμε τις κρίσιμες λεπτομέρειες.

Τρόπος συμμετοχής

Ακόμη, όμως, ο τρόπος και το ποσοστό συμμετοχής δεν παραμένει ξεκάθαρος. Έτσι έρχονται πάλι οι διευκρινίσεις:

 • Στην παράγραφο «Δομή” στην απάντηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.”
 • Ας δούμε τη συνέχεια: «Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς). Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία. Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση. Κατόπιν διευκρινιστικής ερώτησης του Capital.gr, ειδικοί επενδυτές είναι οι θεσμικοί και μη ειδικοί οι ιδιώτες.
 • Πώς θα γίνει η αύξηση; Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες: (α) Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και (β) Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά»). Οι δύο αυτές προσφορές θα αποκαλούνται από κοινού «η Συνδυασμένη Προσφορά». Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).
 • Τιμή διάθεσης: «Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά. Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς. Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω.”
 • Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο προσφορών: «Αναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης (σ.σ. 25 Μαρτίου 2021), ο σχετικός επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προσφορών βρίσκεται υπό εξέταση.”

Η εξίσωση του reverse split

Στις διευκρινίσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν γίνεται καμία αναφορά ή περαιτέρω διευκρίνιση στο reverse split για τη δημιουργία αποθεματικού της Τράπεζας. Αντίθετα, στην πρόσκληση προς τους μετόχους και επενδυτές αναφέρονται τα εξής:

 • «Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.”
 • «Θέμα 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης) με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας.”

Τίποτα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί

Η πρόσκληση προς τους μετόχους και τους επενδυτές παραπέμπει σε περαιτέρω ενημερωτικό υλικό, αν και όπως επισημαίνεται στη διευκρινιστική επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «τα παραπάνω αποτελούν τρέχοντες σχεδιασμούς και όχι αποφάσεις, οι οποίες εάν και όποτε ληφθούν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία όπως προβλέπει ο νόμος.  Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι όλα τα σημεία του πλαισίου που παρατίθεται παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά και υπόκεινται σε μεταβολές ή και κατάργηση αναλόγως των αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, των υποδείξεων των εποπτικών αρχών, των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εκάστοτε  μακροοικονομικής συγκυρίας στις αγορές κεφαλαίου. Η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει, να μεταθέτει ή να καταργεί οποιαδήποτε πτυχή του προεκτεθέντος μη οριστικού σχεδιασμού. Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.”

Μία ερμηνεία ειδικών

Επειδή το ζήτημα του reverse split είναι αρκετά τεχνικό παραθέτουμε εδώ την ερμηνεία που δίνει ο εξειδικευμένος επενδυτικός οίκος ISS, ο οποίος διάβασε τις ανακοινώσεις και την πρόσκληση και στις 22 Μαρτίου αναλύει το Θέμα 2 και το Θέμα 3 ως εξής:

«Η Εταιρεία προτείνει μία αναλογία reverse stock split 1 προς 16.5 και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από 6 σε 99 ευρώ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το μετοχικό κεφάλαιο να διαιρεθεί σε 50,37 εκατ. μετοχές (έναντι 831,06 εκατ. σήμερα), ενώ το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα 5 δισ. ευρώ. Η αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 93 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης για τη δημιουργία του ειδικού αποθεματικού”. Και συνεχίζει: «Σύμφωνα με την Εταιρεία, το προτεινόμενο reverse stock split αποτελεί αναγκαία τεχνική προϋπόθεση για επικείμενη αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που ζητά στο Θέμα 1 (σ.σ. «εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρεις φορές με την έκδοση νέων μετοχών και την εξουσιοδότηση να αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο τους όρους της αύξησης, περιλαμβανομένου ορίου ή της ακύρωσης των προνομιακών δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων.”)

Από άλλες χρηματιστηριακές και τραπεζικές πηγές, γίνεται η εκτίμηση ότι το ΤΧΣ, κατόπιν όλων αυτών των διευκρινίσεων αλλά και των ανοικτών ακόμα θεμάτων, αν θέλει να διατηρήσει το ποσοστό του γύρω στο 33% θα πρέπει να επενδύσει σε μετρητά περίπου 210 με 280 εκατ. ευρώ, κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Το timing

Σε ό,τι αφορά στο timing, η εξουσιοδότηση που ζητά το δ.σ. της Τράπεζας από τη Γενική Συνέλευση έχει τρία χρόνια. Ωστόσο, η διοίκηση της Τράπεζας στις επίσημες ανακοινώσεις και παρουσιάσεις ανέφερε ότι δεν πρόκειται να εξαντλήσει αυτή την περίοδο και θα προχωρήσει άμεσα, ορίζοντας ως ημερομηνία για Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου. Παράγοντες της αγοράς διατύπωσαν την εκτίμηση ότι η αύξηση κεφαλαίου θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα ή θα μπορούσε να προγραμματιστεί για αργότερα, όταν θα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες στην οικονομία με τη λήξη της πανδημίας και πολλοί παράγοντες που σήμερα είναι αβέβαιοι να ήταν πιο ορατοί. Στο σημείο αυτό υπάρχει πάλι νομικός και τεχνικός αντίλογος, ο οποίος για το θέμα της χρονικής στιγμής σχετίζεται με τα Cocos, τη συμμετοχή του ΤΧΣ, τις ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσης και ο τρόπος και το μέγεθος στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί το ΤΧΣ και, τέλος, η ημερομηνία λήξης του Ταμείου που είναι το τέλος του 2022. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες εμπίπτουν σε αρκετά τεχνικές και νομικές πτυχές που έχουν σχέση τόσο με τη λειτουργία του ΤΧΣ, τις μνημονιακές υποχρεώσεις, τον τρόπο ανακεφαλαιοποιήσεων την περίοδο 2012-2015, τους περιορισμούς για κρατικές ενισχύσεις και με θέματα ανταγωνισμού.

Συνεπώς, πρόκειται στην πραγματικότητα για μια άσκηση βέλτιστης διαχείρισης, η οποία αφενός εξυπηρετείται με απόφαση για μια μεγάλη αύξηση κεφαλαίου και αφετέρου ο απώτερος στόχος είναι η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, αλλά αυτή τη φορά όχι με χρήματα του Δημοσίου, αλλά με ιδιωτικά κεφάλαια.

Πάντως, αρμόδιες αρχές, οίκοι, όπως και ο ISS που αναφέρεται πιο πάνω, αλλά και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, μιλώντας με το Capital.gr, είναι υπέρ της επιτυχίας της αύξησης κεφαλαίου και της κεφαλαιοποίησης της Πειραιώς καθώς αυτό θα βοηθήσει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, όλα θα κριθούν από την οριστικοποίηση των λεπτομερειών που αναφέρθηκαν παραπάνω και είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, όπως είναι η συμμετοχή και προστασία από dilution των υφιστάμενων μετόχων καθώς και η τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των νέων μετοχών.

Τράπεζα Πειραιώς: Διευκρινήσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το πλάνο που έχει σχεδιάσει η Τράπεζα Πειραιώς για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα με αφορμή σχετικό ερώτημα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η «Εταιρεία») επιθυμεί να παράσχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2021 ανακοίνωσής της. Ειδικότερα:

Ως γνωστόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφαση που έλαβε την 16.03.2021, έχει συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Απριλίου 2021, με θέμα μεταξύ άλλων την παροχή τριετούς εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Τη στιγμή που εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση, δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση αρμόδιου εταιρικού οργάνου σχετικά με αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Λαμβάνοντας, όμως, υπ’ όψιν ότι μετά την σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης είδαν το φως πολυάριθμα δημοσιεύματα σχετικά με τους πιθανολογούμενους όρους μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει με διαφάνεια το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον τρέχοντα, προκαταρκτικής φύσεως, σχεδιασμό και τις προθέσεις της διοίκησής της, η οποία θα εισηγηθεί προς τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Εταιρείας, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Συνεπώς, οι επενδυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνουν αυτόν το σχεδιασμό ως οριστικό και δεσμευτικό.

Με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων, και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα ψηφίσουν θετικά επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Απριλίου 2021,  το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η Εταιρεία με τους συμβούλους της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Δομή:

Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία  δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και

Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά»)

Οι δύο αυτές προσφορές θα αποκαλούνται από κοινού «η Συνδυασμένη Προσφορά». Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).

Τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά.

Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής  (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω.

Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο προσφορών

Αναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο σχετικός επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προφορών βρίσκεται υπό εξέταση.

Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους

Η κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου.

Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς).

Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

 • Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου 2021
 • Απόφαση ΔΣ για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου περί τα μέσα Απριλίου 2021 και καθορισμός των όρων αυτής
 • Έναρξη Συνδυασμένης Προσφοράς 3ο δεκαήμερο Απριλίου 2021
 • Απόφαση για κατανομή και ολοκλήρωση αύξησης πρώτο 10ήμερο Μαΐου 2021

Σημαντική σημείωση:

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τρέχοντες σχεδιασμούς και όχι αποφάσεις, οι οποίες εάν και όποτε ληφθούν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία όπως προβλέπει ο νόμος.

Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι όλα τα σημεία του πλαισίου που παρατίθεται παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά και υπόκεινται σε μεταβολές ή και κατάργηση αναλόγως των αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, των υποδείξεων των εποπτικών αρχών, των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εκάστοτε  μακροοικονομικής συγκυρίας στις αγορές κεφαλαίου. Η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει, να μεταθέτει ή να καταργεί οποιαδήποτε πτυχή του προεκτεθέντος μη οριστικού σχεδιασμού.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τιμή: capital.gr /economistas.gr

Tagged