Σοκ στο Δήμο Περιστερίου: Ιδιώτες κέρδισαν δικαστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του «Σταθμού Ανθούπολη»

Περιστέρι

Δεν έχουν τελειωμό τα κτυπήματα της μοίρας, συγνώμη της δικαιοσύνης στον Δήμο Περιστερίου και την Διοίκηση Παχατουρίδη, για τα πεπραγμένα της…

Ιδιώτες με προσφυγή τους στην δικαιοσύνη  κέρδισαν προσφυγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας κατά του Δήμου Περιστερίου και κατά συνέργεια στο Αττικό Μετρό, με αποτέλεσμα αυτό με απόφασή του αναγνώρισε σ’ αυτούς το ιδιοκτησιακό δικαίωμα της έκτασης της πόλης (ΟΤ.666γ) στην οποία κατασκευάσθηκε και σήμερα λειτουργεί ο Σταθμός «Ανθούπολη» της Αττικό Μετρό ΑΕ.

Για τους παλιούς κατοίκους της περιοχής, στο συγκεκριμένο «τρίγωνο» και μερικώς  ένα κομμάτι του οικοπέδου στο οποίο υπάρχει σήμερα το κτίριο στο οποίο λειτουργεί  κατάστημα η αλυσίδα «Κωτσόβολος», υπήρχε στην πλευρά του προς την Θηβών  μεγάλο πρατήριο Καυσίμων, δίπλα του  κατά μήκος της οδού Αναπαύσεως η πάλαι ποτέ «Χρυσή Αυλή», -νυκτερινό κέντρο αλλά και εστιατόριο-, και δίπλα του η «μάντρα» του γραφείου μεταφορών «Ξανθάκης».

Από την πλευρά του ο Δήμος Περιστερίου ισχυρίσθηκε στο Δικαστήριο, προβάλλοντας ένσταση κατα των ισχυρισμών των δικαιοθέντων ιδιοκτητών,  ότι ο χώρος του ανήκε λόγο έκτακτης χρησικτησίας και κοινοχρησίας του, ισχυρισμούς που το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δεν αποδέχθηκε και απέριψε…

Σύμφωνα με γνώστες του τοπικού «κτηματολογίου», τα στοιχεία των ιδιωτών που δικαιώθηκαν ως ιδιοκτήτες του χώρου στον οποίο σήμερα βρίσκετε και λειτουργεί ο Σταθμός του μετρό «Ανθούπολη», είναι πάρα πολύ ισχυρά και ο Δήμος Περιστερίου δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Αντίθετα με την καθυστέρηση που θα προκλιθεί μέχρι την εκδίκασή της Έφεσής του, θα επιβαρυνθεί με τοκοχρεωλύσια επί της τιμής αποζημείωσης  των φερόμενων ως ιδιοκτητών του οικοπέδου, λαμβανομένου υπόψην ότι το μόνο που μένει ως περιουσιακό δικαίωμά τους, είναι το δικαίωμα της αποζημίωσής τους λόγο αναγκαστικής πλέον απαλλοτρίωσής της ιδιοκτησίας τους, κάτι που προβλέπει και η υπέρ τους απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Γεγονός είναι ότι η διοίκηση Παχατουρίδη, θα επιβαρύνει για άλλη μία φορά τα οικονομικά του Δήμου με υπέρμετρα ποσά, αφού για άλλη μία φορά οι ισχυρισμοί της  για το ιδιοκτησιακό ελεύθερων χώρων της πόλης, αποδεικνύονται με δικαστική απόφαση έωλες και αστήρικτες…

Δείτε στην συνέχεια αποσπάσματα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, με την οποία γίνεται γνωστό το αποτέλεσμα της σχετικής απόφασης και ταυτόχρονα αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η άσκηση έφεσης στο Εφετείο κατά της  αυτής… και αν θέλετε να διαβάσετε όλη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια κάντε κλικ εδώ.

Τα αποσπάσματα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

«Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου, που έχει ως εξής:

Για την από 27-12-2017 αγωγή των Μπακλαβά Νικολάου κλπ κατά της «ΑΤΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και του Δήμου Περιστερίου για αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης για εδαφική έκταση στο Ο.Τ. 666δ, επί της οποίας ο Δήμος Περιστερίου προέβαλε ένσταση ιδίας κυριότητος στηριζόμενη στην έκτακτη χρησικτησία και στην κοινοχρησία αυτού, εκδόθηκε η με αριθμ.2966/2020 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή τους και απόρριψε τις προβληθείσες ενστάσεις του Δήμου. Κατόπιν αυτών να λάβετε Απόφαση άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 2966/2020 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα, ο κ. Μαργανέλης ψήφισε αποχή

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς:

Ομόφωνα εγκρίνει την άσκηση έφεσης για την με αριθμό 2966/2020 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα και με την με αρ.πρωτ.οικ.47418/5-11-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.»

—————

ΥΓ.1: Για να μην υπάρχει σύγχυση, το οικόπεδο που βρίσκετε εμπρός από το εμπορικό κέντρο «Μέρα Νύκτα», επί της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη συμφερόντων της οικογένειας Παχατουρίδη, έχει απαλλοτριωθεί… και ο ιδιοκτήτης του έχει πλήρως αποζημειωθεί από τον Δήμο Περιστερίου, στις αρχές του 21ου αιώνα…πριν 20 περίπου χρόνια. Ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του;  Μα όλοι γνωρίζουν ότι ήταν η οικογένεια Παχατουρίδη…

—————

ΥΓ.: Για να μην ξεχνιώμαστε… Ποιος πεφωτισμένος νούς  σηματοδότησε τους δρόμους  γύρω από το κατάστημα «Κωτσόβολος», μονοδρομώντας  δρόμους και κυρίως αποκλείοντας την πρόσβαση στους ποιο σημαντικούς  απ’ αυτούς… Υπάρχει ή όχι συγκοινωνιολογική μελέτη… κι αν ναι τι ακριβώς ορίζει… Εκτός αν η μελέτη είναι προσωπική και δεν έχει εγκριθεί από καμία υπηρεσία του δήμου, ούτε από την Τροχαία Περιστερίου, όπως αυτό προβλέπετε, αλλά από ένα και μοναδικό πρόσωπο…

«Εκδορεύς»

Tagged