Είναι πολλά τα λεφτά Ανδρέα!!! – Κουίζ: Ποιος είναι αυτός που λαμβάνει περισσότερα από 250.000 ευρώ το χρόνο από τον Δήμο Περιστερίου;

Περιστέρι

Το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο και απευθύνεται στον διαχρονικό Δήμαρχο της πόλης του Περιστερίου κο Ανδρέα Παχατουρίδη, που αν μη τι άλλο είναι κοινά παραδεκτό ότι ελέγχει σε απόλυτο βαθμό «τα πάντα» στον Δήμο που διοικεί, δηλαδή τίποτα δεν γίνεται τόσο στον Δήμο Περιστερίου, στις θυγατρικές του, καθώς και  στους διαδημοτικούς συνδέσμους που τυχόν προεδρεύει, χωρίς αν όχι να έχει δώσει εκ των προτέρων την έγκρισή του, να το γνωρίζει. Το ερώτημα λοιπόν είναι:

«ΠΟΙΟΣ είναι ο νέος «αγαπημένος» κατά τα φαινόμενα συνεργάτης-προμηθευτής, που με διάφορες νομικές φορολογικές οντότητες, εισπράττει σε ετήσια βάση περισσότερα από 250.000 ευρώ».

Για την κατανόηση του σχετικού ερωτήματος, από τον αναγνώστη, η στήλη σημειώνει τα εξής:

α) Πρόκειται για σχετικά νέο συνεργάτη-προμηθευτή του Δήμου Περιστερίου, που εκτόπισε τα τελευταία λίγα χρόνια, παλιούς διαχρονικούς και αν μη τι άλλο αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και των θυγατρικών νομικών προσώπων που αυτός διαθέτει…

β) Για χάρη του μάλλον, ακόμη και παλιά παραδοσιακά δημοτικά σχήματα, που μάλιστα  πέρασαν από τα στάδια της κατάργησης και  της επανασύστασης, μετατράπηκαν χωρίς καμία απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συλλογικού οργάνου σε «εκπαιδευτικά» εργαστήρια, προκειμένου να του ανατεθεί, -με απευθείας ανάθεση παρακαλώ-, η επ’ αμοιβή διαχείριση λειτουργίας τους…

γ) Το σύνολο της ετήσιας αμοιβής, των 250.000 ευρώ και πλέον, που λαμβάνει, -με δύο τουλάχιστον διαφορετικές φορολογικές οντότητες-, είναι το άθροισμα αμοιβής πολλών επιμέρους απευθείας αναθέσεων  συμβάσεων που του αναθέτονται είτε με υπογραφή αντιδημάρχων, είτε με υπογραφή Προέδρων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

δ) Όπως συνήθως συμβαίνει για όλους τους αγαπημένους συνεργάτες-προμηθευτές του Δήμου Περιστερίου, έχει έδρα εργασίας, εκτός όχι μόνο του Δήμου Περιστερίου, αλλά και εκτός της Δυτικής Αθήνας…

Η στήλη, διαθέτει όλα τα στοιχεία της συνεργασίας του νέου «αγαπημένου» κατά τα φαινόμενα  συνεργάτη-προμηθευτή του Δήμου Περιστερίου, όπως και στοιχεία  για τις διαφορετικές φορολογικές και όχι μόνο οντότητες του με τις οποίες  υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας. Θα τις παρουσιάσει σε επόμενο χρόνο, αφού δεοντολογικά οφείλει να αφήσει χρόνο στον Δήμαρχο Περιστερίου κο Παχατουρίδη Ανδρέα να απαντήσει δημόσια και να δώσει τις πρέπουσες διευκρινήσεις, όπως όλοι τα δημόσια πρόσωπα που προβάλουν, όπως και ο ίδιος πολλάκις έχει διακηρύξει, την διαφάνεια στην διαχείριση των δημοτικών οικονομικών και ταυτόχρονα την νομιμότητα…

Σε ότι αφορά δε το αναφερόμενο νέο συνεργάτη-προμηθευτή του Δήμου Περιστερίου, που εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι τείνει να εξελιχθεί σε σχεδόν αποκλειστικό συνεργάτη της Διοίκησης Παχατουρίδη, η στήλη δηλώνει ότι ο άνθρωπος, -και με τις δύο φορολογικές οντότητες που παρουσιάζει-, απλώς κάνει την δουλειά του μέσα στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις ιδιωτών προμηθευτών και δήμων… και είναι άξιος γι’αυτό…

Για τα υπόλοιπα, όπως και τις αποκαλύψεις-παρουσιάσεις  των συνεργασιών που αναφέρθηκαν ποιο πάνω, απλώς μείνετε σε αναμονή… Για τους ερευνητές των γεγονότων, όλα βρίσκονται πλέον στο επίσημο διαδίκτυο και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει…

—————–

Υ.Γ.: Το παρόν σημείωμα, ας θεωρηθεί ως η απαρχή μίας σειράς άρθρων για την παρουσίαση των «αγαπημένων» συνεργατών-προμηθευτών του Δήμου Περιστερίου, όπως αυτοί καθορίζονται μέσα από τις επίσημες συμβάσεις συνεργασίας που υπογράφει μαζί τους η Διοίκηση Παχατουρίδη…

«Εκδορεύς»

Tagged