Τα σχολεία κλειστά αλλά οι διευθυντές, υποδιευθυντές και διοικητικοί υπάλληλοι κανονικά στις θέσεις τους

Οργανισμοί – Ιδρύματα

Διευθυντές, υποδιευθυντές και οι διοικητικοί υπάλληλοι που τυχόν υπηρετούν σε αυτές θα πρέπει να παρευρίσκονται κανονικά στο χώρο εργασίας τους.

Παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολείων για 14 ημέρες, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις ενημερώνουν ότι διευθυντές, υποδιευθυντές και οι διοικητικοί υπάλληλοι που τυχόν υπηρετούν σε αυτές θα πρέπει να παρευρίσκονται κανονικά στο χώρο εργασίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (για να την δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ) προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, λόγω κορονοϊού COVID-19:

  1. Ολων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.
  2. Oλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση,

β) οι ερευνητικές δραστηριότητες,

γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και

δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

Τα μέτρα  αυτά υπενθύμισε και ο Δ/ντής Β/θμιας Γ΄Αθήνας κος Αλεξόπουλος, προς τις διοικήσεις των σχολείων της περιφέρειάς του με το παρακάτω επείγον ηλεκτρονικό του μήνυμα. Να σημειωθεί ότι λόγω ελλειπούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικ’ών για το συγκεκριμένο μέτρο, υπήρξε θύελα αντιδράσεων από τους Δ/ντές Σχολείων της Γ’ Αθήνας…

Το μήνυμα του κου Αλεξόπουλου

«Αξιότιμοι /ες  Δ/ντές /ντριες  και Υποδ/ντές @ Υποδ/ντριες σας ενημερώνουμε οτι Θα πρέπει να βρίσκεστε στις Σχολικές Μονάδες όλες τις ημέρες  που αυτές θα είναι κλειστές  (ΦΕΚ 783/Β, 10-3-2020)  μαζί με το διοικητικό προσωπικό αν υπάρχει,  Κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Αθανάσιος Αλεξόπουλος

Tagged