Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου: Συνεδριάζει την Πέμπτη 27.5.2020 στις 5 μμ με 17 θέματα

Περιστέρι

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την    27-2-2020  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων του Δ’ Τριμήνου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Έγκριση Κανονιστικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις λειτουργίας μουσικής ή / και μουσικών οργάνων. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 5. Κατανομή ποσού 287.967,40 € για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (Α΄ δόση 2020). (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 6. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, σε αθλητικούς συλλόγους και στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 7. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε αθλητικούς, πολιτιστικούς συλλόγους και στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 8. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχείρηση που έχει τοποθετήσει παράνομη επαγγελματική επιγραφή. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της μεταφοράς των «αχρήστων υλικών» του Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2020. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)
 10. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστριών από Ιδιωτικό ΙΕΚ. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 12. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ/17». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 13. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 14. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 15. Έγκριση επικαιροποιημένου «Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα» προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 16. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ κ.λ.π.) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κων.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ      

Tagged