Δήμος Περιστερίου: Πληρώνει «αδρά» ειδικούς από τον ιδιωτικό τομέα… Στερείται άραγε ικανών στελεχών…;

Περιστέρι

5+1 ερωτήματα για ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες και τις αμοιβές τους…

Φαίνεται, με βάση πάντα τα δημοσιευμένα στο Διαύγεια επίσημα στοιχεία, ότι ο Δήμος Περιστερίου, όπως επίσης και τα θυγατρικά νομικά πρόσωπα που έχει, -ΔΕΠΑΔΠ & ΟΠΑΑΔΠ-, στερούνται στελεχών με ικανότητες για τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται, προς ώφελος βέβαια και πάντα των δημοτών του.

Είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων ελλείψεων του Δήμου Περιστερίου σε εξειδικευμένο προσωπικό το γεγονός ότι ακόμη και η λειτουργία και διαχείριση του «λογισμικού», δηλαδή του προγράμματος Η/Υ για τα βιβλία της δημοτικής βιβλιοθήκης, ανατίθεται σε ιδιώτη και όχι σε κάποιο υπάλληλο του Δήμου ή της ΔΕΠΑΔΠ στην οποία ανήκει.

Από την άλλη και σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που σημειωταίον λαμβάνονται πάντα ομόφωνα, για όλους τους υπαλλήλους και εργαζόμενους του, προβλέπονται υπερωρίες, νυκτερινά και αποζημείωση εργασίας κατά τις αργίες, προκειμένου να φέρουν σε πέρας την δουλειά τους.

Πέρα από αυτά, όμως και σύμφωνα πάντα με τα γραπτά επίσημα στοιχεία  λειτουργίας του Δήμου Περιστερίου και λόγο της κατά τα φαινόμενα έλλειψής ικανών στελεχών ανα΄μεσα στους υπαλλήλους του, όπως προαναφέρθηκε, αμείβονται  πολύ καλά οι  γνώσεις «μάνατζμεντ» στον Πολιτισμό και ειδικότερα οι καλλιτεχνικές ανησυχίες, κρίσεις ποιότητας και γνώσεις που μπορούν να προσφέρουν οι ιδιώτες.

Και μην θεωρήσει ο αναγνώστης ότι πρόκειται για τυχαία πρόσωπα. Μπορεί βέβαια να μην είναι διάσημοι ανα την Ελλάδα και γνωστοί στην Πόλη του Περιστερίου, είναι, όμως συνήθως Περιστεριώτες και το «δυνατότερο χαρτί» τους, φαίνεται ότι είναι η γνώση «του τι αρέσει ως πολιτιστική δραστηριότητα» στους πολίτες που κατοικούν στην πάλαι ποτέ «κόκκινη» εργατούπολη.

Ελλείψεις εξειδίκευσης πιθανόν υπάρχουν και στην νομική υπηρεσία του Δήμου. Για να μην παραξηγηθούμε αναφερθήκαμε σε ελλείψεις εξειδίκευσης και όχι ικανοτήτων και απόδοσης των στελεχών που υπηρετούν σ’ αυτή, που οδηγεί το Δήμο και τις Διοικήσεις των θυγατρικών οργανισμών του να απευθύνονται και να ζητούν νομικές υπηρεσίες από ιδιώτες δικηγόρους…

Δεν θα συνεχίσουμε το παρόν σημείωμα, απλώς θα σημειώσουμε πέντε ερωτήματα για την Διοίκηση του Δήμου και της θυγατρικής του ΔΕΠΑΔΠ και θα περιμένουμε μία πειστική και διαφωτιστική απάντηση τους, για την ενημέρωση των δημοτών και μόνο «πάντα»…

Να σημειώσουμε ότι αν η Διοίκηση του Δήμου και της ΔΕΠΑΔΠ δεν απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως ευφυώς αναφέρει και ο νόμος, εμείς έίμαστε εδώ να το κάνουμε…

Τα ερωτήματα…

α) Ποιες εργασίες που σχετίζονται με τον «Πολιτισμό» έχουν ανατεθεί από 1.1.2019 και μέχρι σήμερα στον κο Καζ….Γ…  και ποιά είναι η συνολική αμοιβή του…

β) Ποιες εργασίες που σχετίζονται με τον «Πολιτισμό» έχουν ανατεθεί από 1.1.2019 και μέχρι σήμερα στον κο Κωνστ….Σ…  και ποιά είναι η συνολική αμοιβή του…

γ) Ποιος Νομικός στο επάγγελμα, γόνος (υιός) διάσημου στην Ελλάδα  ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ανέλαβε με απευθείας ανάθεση το θέμα των «προσωπικών δεδομένων» και την διαχείρσή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, ποια ήταν η αμοιβή του… και πως πιστοποιείται η «εξειδίκευσή» του…

δ) Για ποια εργασία προσλήφθηκε επ’αμοιβή ιδιώτης νομικός και όχι νομικός του Δήμου στην ΔΕΠΑΔΠ, ποιά η αμοιβή του… και πως πιστοποιείται η «εξειδίκευσή» του…

ε) Τι προβλέπει αυτή η «έρμη» κατά την λαϊκή έκφραση σύμβαση με τον ιδιώτη για την λειτουργία του Κολυμβητηρίου «Λόφος» και πόια είναι η προβλεπόμενη αμοιβή του…;

Και ένα ερώτημα άσχετο με τα πιό πάνω… που χρίζει όμως απάντησης από την παντογνώστρια Πολεοδομία…  και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δημοτικής περιουσίας…

Με ποια διάταξη νόμου ή με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, οι επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κ.Βάρναλη, τοποθέτησαν προστατευτικά διαφράγματα στον χώρο των τραπεζοκαθισμάτων που κατέχουν στο επί της Κ.Βάρναλη πεζοδρόμιο της Πλατείας Λουτρών….

«Εκδορεύς»

Tagged