Τα μεγάλα «μυστήρια» των ιδιόκτητων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Περιστερίου

Περιστέρι

Ο Δήμος Περιστερίου, τα τελευταία χρόνια έχει αποδυθεί στην εξαγορά ελεύθερων χώρων (οικοπέδων) ιδιοκτησίας δημοτών, δεσμευμένων από παλαιόθεν, -συνήθως πριν καν ανέλθει στον θρόνο του Δημαρχείου ο Ανδρέας Παχατουρίδης-, και σ’ αυτό μόνο συγχαρητήρια μπορεί να δώσει κάποιος στην Διοίκησή του.

Υπάρχουν, όμως και ελεύθεροι χώροι (οικόπεδα) που ο Δήμος εξαγόρασε για συγκεκριμένους σκοπούς ή πέρασαν στην ιδιοκτησία του με κανονικές ή δωρεές ή κληροδοτήματα, με τα τελευταία συνήθως να έχουν δεσμευτικό σκοπό χρήσης.

Δύο απ’ αυτά τα τελευταία, ως παράδειγμα είναι α) το «περίφημο ακίνητο» σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης που σύμφωνα με το κληροδότημά του έπρεπε να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά από το Δήμο για την λειτουργία δομής ΑμεΑ, β) το τμήμα οικοπέδου που δόθηκε δωρεά για την ανέγερση πνευματικού κέντρου της πόλης με αντάλλαγμα τον αποχαρακτηρισμό του υπολοίπου τμήματός του και γ) του μικρού οικοπέδου  στην περιοχή που ορίζεται από τους οδούς Τζών Κένεντι και Πελασγίας και το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αιρετών της εποχής κτήσης του «αγοράσθηκε» από το δήμο προκειμένου να ανεγερθεί σ’ αυτό δημοτική κοινωνική δομή.

Ένα πολύ σημαντικό ελεύθερο οικόπεδο, βρίσκεται στην συμβολή σχεδόν των οδών Π.Τσαλδάρη – Αγίου Βασιλείου, Σαρανταπόρου και Ξενοφώντος,  αποκτήθηκε μέσω υποχρεωτικής «απαλλοτρίωσης» για πολεοδομικούς λόγους και αντί να διαμορφωθεί και αποδοθεί στους δημότες σύμφωνα με όσα προέβλεπε η πράξη απόκτησής του,  συνεχίζει να παραμένει και να χρησιμοποιείται ως χώρος ιδιωτικού «πάρκινγκ», ευρισκόμενος μάλιστα επί της Λεωφ. Π. Τσαλαδάρη, εμπρός από κτίριο τους παλιού ιδιοκτήτη του και διαχρονικού αιρετού άρχοντα της Πόλης.

Υπάρχουν και άλλοι ελεύθεροι χώροι που αποκτήθηκαν, είτε με αγορά, είτε μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών, είτε μέσω αποφάσεων του Δημοσίου και ανήκουν πλέον στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, αλλά η πλήρης αναφορά τους με την επισήμανση για ποιο σκοπό αποκτήθηκαν θα γίνει σε επόμενο σημείωμα της στήλης.

Το ερώτημα που τίθεται για όλα αυτά και μάλιστα προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας, αλλά κυρίως τον Δήμαρχο της Πόλης είναι το εξής:

«Έχουν όλα δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ως περιουσιακά στοιχεία του δήμου ή όχι;».

Με απλά λόγια «συνεχίζουν να παραμένουν στην ιδιοκτησία του δήμου, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κτίσματα που απέκτησε είτε με αγορές, είτε με δωρεές δημοτών ή όχι;»

Η στήλη θα περιμένει την απάντηση των αρμοδίων του δήμου και θα επενέλθει με τα στοιχεία που διαθέτει…

«Δημ-άρχης»

Tagged