Νομοσχέδιο για Τριτοβάθμια: Σαρωτικές αλλαγές στα πανεπιστήμια – Νέος φορέας αντικαθιστά την ΑΔΙΠ

Τριτοβάθμια

Την Τρίτη αναμένεται να παρουσιαστούν τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Την επόμενη εβδομάδα παρουσιάζονται από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οι επερχόμενες αλλαγές στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που κατατίθεται το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο, παρουσία του πρωθυπουργού.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ίδρυση μιας ενισχυμένης Αρχής με ευρύτερες αρμοδιότητες, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία θα αντικαταστήσει την ΑΔΙΠ.

Ειδικότερα προβλέπεται:

 • Ενίσχυση με νέες αρμοδιότητες όπως η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, η σύνδεσή της με την χρηματοδότηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός.
 • Διεύρυνση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων πιστοποίησης.
 • Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της Αρχής με την πρόβλεψη περαιτέρω εγγυήσεων κατά τη διαδικασία ορισμού των μελών της.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, παράλληλα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων της χώρας:

 • Για πρώτη φορά προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση.
 • Για πρώτη φορά πιστοποιούμε τα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.
 • Για πρώτη φορά εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ ́ κύκλου.
 • Για πρώτη φορά εντάσσονται θεματικές και συγκριτικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων σε κρίσιμα πεδία, π.χ. πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, ηλεκτρονική μάθηση, εξωστρέφεια.
 • Για πρώτη φορά προβλέπεται αυτοτελής αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων των ΑΕΙ.

Β. Διγαλάκης: Αξιολόγηση συγχωνεύσεων ΑΕΙ – ΤΕΙ και νέων τμημάτων

«Η μόνη μας πρόθεση είναι, όπως και τα υπόλοιπα τμήματα, να αξιολογηθούν από την ΑΔΙΠ, να υπάρχουν οι σωστές και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να κριθεί η ετοιμότητα και η χρησιμότητα της λειτουργίας των νέων τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών» τόνισε από τη Βουλή, ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, διευκρινίζοντας ότι θα η νέα αρχή θα αξιολογήσει και τις συγχωνεύσεις ΤΕΙ – πανεπιστημίων και θα εξετάσει τον προγραμματισμό της λειτουργίας των νέων τμημάτων συνολικά στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση συζητούν οι πρυτάνεις

Οι σαρωτικές αλλαγές της παιδείας βρίσκονται στην «ατζέντα» της Συνόδου των Πρυτάνεων η οποία πραγματοποιείται έως το Σάββατο στην Αθήνα. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται θέματα όπως: καθορισμός αριθμού εισακτέων και βάση εισαγωγής, χρηματοδότηση και αξιολόγηση, διεθνοποίηση και ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών, τρόπος οικονομικής διαχείρισης των Πανεπιστημίων, στήριξη έρευνας, θέματα φοιτητικής μέριμνας, μεγαλύτερη αυτοτέλεια Πανεπιστημίων, Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε, Εξέλιξη της Πιστοποίησης και βασικές αρχές της στρατηγικής της ΑΔΙΠ, μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίων – υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν για τα εξής θέματα:

 1. Διεθνοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών
 2. Διαχείριση Ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών
 3. Διαφορετικό τρόπο οικονομικής διαχείρισης των Πανεπιστημίων
 4. Στήριξη της Έρευνας
 5. Φοιτητική μέριμνα: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές
 6. Ασφάλιση φοιτητών
 7. Μεγαλύτερη αυτοτέλεια στα Πανεπιστήμια
 8. Συμμετοχή φοιτητών στη διασφάλιση ποιότητας
 9. Εξέλιξη της Πιστοποίησης και βασικές αρχές της στρατηγικής της ΑΔΙΠ
 10. Συμμετοχή φοιτητών στη διασφάλιση ποιότητας των Πανεπιστημίων
 11. Η εικόνα των ελληνικών Πανεπιστημίων από τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του ΕΚΤ. Άξονες συνεργασίας για την ανάδειξη των ισχυρών τους σημείων στο δημόσιο διάλογο
 12. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων
 13. Προσδιορισμός υποχρεώσεων και ευθυνών Προϊσταμένου Μ.Ο.Δ.Υ.- Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Λ.Κ.Ε.
 14. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων και Υ.ΠΑΙ.Θ.
 15. Προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.- Απλοποίηση νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.
 16. Χρηματοδότηση δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 17. Διαχειριστικά ζητήματα απόδοσης ποσοστού από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
 18. Φορολογική αντιμετώπιση της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης που καταβάλλεται σε μετακινούμενους στο πλαίσιο ερευνητικού έργου
 19. Κράτηση γενικών εξόδων των Ε.Λ.Κ.Ε. από προγράμματα Erasmus+ -Στρατηγικές Συμπράξεις
 20. Απασχόληση Προσωπικού – Εξαίρεση από ΠΥΣ 33/2006
 21. Παράταση ημερομηνίας εφαρμογής Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε.
 22. Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
 23. Υλοποίηση εργασιών έρευνας πεδίου στο πλαίσιο έργων Ε.Σ.Π.Α., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων
 24. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 25. Η σημασία και η συμβολή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη στήριξη της έρευνας
 26. Δομή, προτεραιότητες και στόχοι του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου «Horizon Europe» και ο νέος ρόλος της Ελλάδας ως χώρα “Widening”
 27. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα: Ενημέρωση για το δεύτερο στάδιο του Έργου, ΚΑΛΛΙΠΟΣ+
 28. Συντονισμός των Ελληνικών Πανεπιστημίων για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 29. Συμμετοχή της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
 30. Εκπαιδευτικές άδειες μελών ΔΕΠ
 31. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων
 32. Χρηματοδότηση Ελληνικών Πανεπιστημίων
 33. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίων
 34. Υποστελέχωση υπηρεσιών Πανεπιστημίων
 35. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων(EUA)
 36. Ενημέρωση για την πρωτοβουλία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και των ΗΠΑ
 37. Ενημέρωση για τις εργασίες της Ομάδας Χάραξης Πολιτικής του ΥΠΑΙΘ για τη διαμόρφωση νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027
 38. Ενημέρωση για την πορείας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 39. Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
 40. Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πηγή: Alfavita.gr

Tagged