Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σχεδόν ανεξέλεγkτοι οι εκπαιδευτικοί στη Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

Β/θμια

Η αναφορά της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αλλαγές στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών – Πως αντιμετωπίζει μεταθέσεις, μοριοδότηση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια – Μεγάλος ο αριθμός των αναπληρωτών

Στις αλλαγές στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών αναφέρεται η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Όπως τονίζεται, αναλυτικότερα, με τον νόμο 4589/2019 τροποποιήθηκαν οι όροι για τον διορισμό εκπαιδευτικών. Το νέο σύστημα προσλήψεων καταργεί την προηγουμένως υποχρεωτική συμμετοχή σε εξετάσεις σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο και τις γνώσεις παιδαγωγικής.

Αντιθέτως, βασίζεται αποκλειστικά σε ένα σύστημα μορίων που χορηγούνται με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα έτη υπηρεσίας και κοινωνικά κριτήρια, όπως ο αριθμός τέκνων στο νοικοκυριό.

Η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία προηγουμένως ήταν υποχρεωτική για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις διορισμού εκπαιδευτικών, μπορεί πλέον να αποκτηθεί έως 2 έτη μετά τον διορισμό.

Η μοριοδότηση για δεύτερους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο ή στα παιδαγωγικά προβλεπόταν στον προηγούμενο νόμο, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Πλέον δεν ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για την αναγνώριση των επιπλέον τίτλων σπουδών. Ο νέος νόμος στην πραγματικότητα εστιάζει στην τακτοποίηση της κατάστασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όχι στον εκσυγχρονισμό του συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι μεγάλος και οι εκπαιδευτικοί αυτοί υπηρετούν το σύστημα ενίοτε επί πολλά έτη. Επιπλέον, θεμελιώδεις προκλήσεις όσον αφορά την ισότητα εξακολουθούν να υπάρχουν στο κεντρικό σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών.

Πολύ συχνά, οι νεοδιορισθέντες και, κατά συνέπεια, λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί και σχολικοί διευθυντές υπηρετούν στις περισσότερο μειονεκτικές και, επομένως, λιγότερο προτιμητέες σχολικές μονάδες και περιοχές.

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών βασίζονται σε μόρια, ενώ πριμοδοτήσεις χορηγούνται σε αυτούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο συνδυασμός του κεντρικού συστήματος διορισμού και του συστήματος μεταθέσεων υπονομεύει τη συνέχεια και την ποιότητα της διδασκαλίας σε μειονεκτικά σχολεία.

Επιπλέον, η απουσία λογοδοσίας και παρακολούθησης έχει δημιουργήσει μια παράδοξη κατάσταση όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν σχεδόν απεριόριστη ελευθερία όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους στο επίπεδο του σχολείου, παρότι η κανονιστική συμβολή των αρχών είναι ισχυρή (Stamelos et al., 2012).

Πηγή: alfavita.gr

Tagged