Αδιέξοδες σπουδές στα ΑΕΙ οδηγούν τους νέους στην ανεργία και την κοινωνική υστέρηση – Μελέτη

Κοινωνία

Το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο φέρνει τους νέους, στην ποιο παραγωγική ηλικία τους, η άκριτη πανεπιστημιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία, δείχνει και πιστοποιεί η πρόσφατη μελέτη του ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται   Πρωταθλήτρια σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ το 2018.

Αυτή την αρνητική πρωτιά κατέχει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανεργία των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-39 ετών, που έφτασε το 2018 σε ποσοστό 19,9%.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ με τίτλο: «Εκπαίδευση & Απασχόληση: Βασικά μεγέθη και διαστάσεις μιας επωφελούς διασύνδεσης», το 2018 η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της ΕΕ, με ποσοστό 69,6%, σε απασχολούμενους αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών.

Επίσης, το 33,9% των εργαζομένων αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί προσόντα χαμηλότερα από το μορφωτικό τους επίπεδο.

Η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην ΕΕ-28, με ποσοστό 20,5%, σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε υλική και κοινωνική αποστέρηση το 2018.

Tagged