Τι τρέχει στην Υπηρεσία Δόμησης Περιστερίου;

Περιστέρι

Η ξαφνική και περίεργη βιασύνη για την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Υπηρεσία Δόμησης Περιστερίου

Η Υπηρεσία Δόμησης ή αλλιώς Πολεοδομία Περιστερίου, ανήκει στις περίεργες μέχρι σήμερα τουλάχιστον υπηρεσίες ΟΤΑ. Αυτόνομη διοικητικά κατά νόμο από τον Δήμο Περιστερίου, λειτουργούσε μέχρι σήμερα κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς σε ότι αφορά την επικοινωνία με τους πολίτες, την πληροφόρησή τους και την απάντηση σε αιτήματά τους.

Ουσιαστικά, πρόβαλε άρνηση να απαντήσει σε οποιαδήποτε αίτημα πολίτη, επικαλούμενη μία πρόσθετη μη σαφή διάταξη του νόμου  σε ότι αφορά το σύντομο του χρόνου απάντησης στα αιτήματα πολιτών που ορίζει ότι «σε κάθε περίπτωση» αυτά ικανοποιούνται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Με απλά λόγια οι «απαντήσεις’ που έπρεπε να δοθούν υποχρεωτικά έμπαιναν στο συρτάρι του «ευλόγου χρόνου» και παρέμεναν εκεί, με τον αιτούντα απλώς να περιμένει στωικά το πότε θα ευαρεστηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία να του απαντήσει.

Τα πράγματα, όμως, φαίνεται ότι άλλαξαν κατά ένα μαγικό τρόπο με τον ερχομό της νέας Κυβέρνησης. Πολίτες και επαγγελματίες, ακόμη και μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα αιτήματα των οποίων καθυστερούσαν να απαντηθούν από την Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία) του Δήμου Περιστερίου για περισσότερο από 6 μήνες ή και ολόκληρο χρόνο, κλήθηκαν ξαφνικά να προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας για να παραλάβουν τις απαντήσεις της.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: «Ποιοι είναι οι λόγοι που προκάλεσαν την αλλαγή της συμπεριφοράς των στελεχών της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου έναντι των πολιτών;»

Την απάντηση μπορούν να την δώσουν μόνο τα στελέχη της. Εικάζεται ότι δεν έχει καμία σχέση η σύμφωνα με πληροφορίες έρευνα που βρίσκεται προς το παρόν σε πολύ πρώιμο στάδιο για τα πεπραγμένα της Υπηρεσίας, μετά δε και το σχετικό έγγραφο που στάλθηκε σ’ αυτήν από το οικείο αστυνομικό τμήμα.

Η στήλη παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει μόλις συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του πολίτη και η πληροφόρησή του είναι πάντα σε πρώτη διάταξη, τα δε στελέχη των διαφόρων δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών οφείλουν να τα σέβονται και ικανοποιούν μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.

—————

Υ.Γ.: Τελικά η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Περιστερίου θα δώσει ή όχι απαντήσεις για την νομιμότητα ή όχι δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων που έχουν καταγγελθεί ως αυθαίρετα; Σε αναμονή σχετικής απάντησης…

Tagged