36.704,00€ μόνο, ως αμοιβή ΜΕΛΕΤΟΥΛΑΣ για «Κέντρο Πολιτισμού και Βιωσιμότητας» στο Περιστέρι του Α.Παχατουρίδη – Η «διαχείριση» του δημοτικού χρήματος και ο «ακριβός ως κόρη οφθαλμού » συνεργάτης…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Αγαπημένος μελετητής της διοίκησης Παχατουρίδη, έλαβε ακόμη μία ΜΕΛΕΤΟΛΑ, με τι άλλο,  με απευθείας ανάθεση και με αμοιβή μόνο 36.704,00€… Αυτή τη φορά το αντικείμενο της μελέτης είναι η «Δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Βιωσιμότητας». Το που θα γίνει ή μάλλον σε ποια δημοτική δομή  της Πόλης αυτό θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει, είναι θέμα  που θα ορίσει η  ανατεθείσα μελετούλα…

Είναι, όμως, έτσι ή  ήδη έχει προσδιορισθεί και επιλεγεί  η δομή για το «Κέντρο Πολιτισμού και Βιωσιμότητας» κι το μόνο που απομένει  είναι να το επικυρώσει και πιστοποιήσει ο Μελετητής με το συμπέρασμα της μελέτης των 36.704,00€… Και ακόμη ποιος είναι αυτός και ποια η μέχρι τώρα σχέση του, -επαγγελματική πάντα-, με την διοίκηση Παχατουρίδη και τις παραφυάδες της, δηλαδή τις διοικήσεις των θυγατρικών της Νομικών Προσώπων καθώς και του ΑΣΔΑ…; Όλα, όσα θα έπρεπε να ξέρετε για την διαχείριση του δημοτικού χρήματος και όχι μόνο στο κείμενο που ακολουθεί…

—————————

Μην τρομάζετε, τα  36.704,00€ είναι αμοιβή μελέτης στον αγαπημένο μελετητή  Κ…Σ… της διοίκηση Παχατουρίδη…

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι οι αγαπημένοι μήνες  για την διοίκηση του Ανδρέα Παχατουρίδη στο Περιστέρι, μήνες στους οποίους οι απευθείας αναθέσεις  περίεργων μελετών και fake υπηρεσιών, σε συγκεκριμένους συνεργάτες – προμηθευτές, πέφτουν βροχή, με φτηνές και αίολες πάντα αιτιολογίας μεν, αλλά πανάκριβες σε κόστος δε…

Μόλις πρόσφατα η κα Τσάκα-Αποστολοπούλου Ειρήνη, Πρόεδρος της υπό κατάργηση ΔΕΠΑ.ΔΠ. υπέγραψε  απόφαση ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  για την δημιουργία «Κέντρου Πολιτισμού και Βιωσιμότητας» στο Περιστέρι… με αμοιβή για τον μελετητή μόνο 36.704,00€…

Ο «αγαπημένος» μελετητής με την προνομιακή μεταχείριση…

Τι είναι αυτό…; Η «γιαγιά μας η καλή…» όπως έλεγε και το περίφημο διαφημιστικό ραδιοφωνικό σλόγκαν της δεκαετίας του ’60 (δε υπήρχε τότε ΤΥ στην Ελλάδα), δεν έχει «Sigerr» ραπτομηχανή, αλλά  κάλλιστα θα μπορούσε να πει… «Κέντρο Πολιτισμού και Βιωσιμότητας»…; Πως τι είναι αυτό; «πιάσε αυγό και κούρευτο». Ναι τόσο απλά  και γιατί όχι σκαρμπρόζικα, μπορεί κάποιος να εξηγήσει στο απόλυτο στο που στοχεύει  η στην προηγούμενη παράγραφο αναφερθείσα μελετούλα των 36.704,00€… που η Πρόεδρος της ΔΕΠΑ.ΔΠ κα Τσάκα  με απόφασή της ανέθεσε απευθείας στον κο Κωνσταντινίδη Στυλιανό. Και παρακαλώ μην αναφερθεί κανείς σε προσωπικά δεδομένα  αφού το όνομα του συγκεκριμένου συνεργάτη – μελετητή της ΔΕΠΑΔΠ είναι  φαρδιά πλατιά καταχωρημένο στην σχετική απόφαση της κας Τσάκα που έχει αναρτηθεί και δημοσιοποιηθεί τις πάσι κατά νόμο στο Διαύγεια  του Δήμου Περιστερίου με ΑΔΑ: ΨΤΩ8ΟΕΠΝ-ΜΩΛ…

Όπως δε συνήθως συμβαίνει με  τον δήμο Περιστερίου και την διοίκηση  του Ανδρέα Παχατουρίδη, ο συγκεκριμένος συνεργάτης-μελετητής, δεν είναι τυχαίο φυσικό πρόσωπο και επαγγελματίας, αλλά αποτελεί σταθερό συνεργάτη  για αναθέσεις μελετών συνήθως, πολύ μεγάλων αμοιβών, ενίοτε δε προμήθειας  υλικών στον δήμο και τα θυγατρικά του Νομικά Πρόσωπα, πάντα με  την ιδιαίτερη «μεταχείριση» των ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ…

Ενδεικτικά, μερικές ΜΕΛΕΤΕΣ που δόθηκαν  με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ στον αναφερόμενο μελετητή, από τις διοικήσεις του Δήμου Περιστερίου και της ΔΕΠΑΠΔ, -υπάρχουν και άλλες από τον ΑΣΔΑ με υπογραφή του Ανδρ. Παχατουρίδη-, και ιδιαίτερα υψηλή αμοιβή, -στα ανώτερα όρια  που ορίζει ο νόμος για τις απευθείας αναθέσεις-, που μπορούν  για την γνώση του αναγνώστη να παρατεθούν είναι:

α) «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του πολιτισμικού προϊόντος, της πολιτισμικής παραγωγής και προσφοράς στο μέλλον, της αύξησης της αναγνωσιμότητας του συνολικού πολιτισμικού προϊόντος που παράγεται και της διατήρησης της ενεργούς συμβολής του πολιτισμικού προϊόντος στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Περιστερίου». (ΑΔΑ: 6Κ0ΔΟΕΠΝ-ΛΔΚ). Απευθείας Ανάθεση 8.12.2022 με Αμοιβή 27.400,00€ πλέον ΦΠΑ (33.976,00€ με ΦΠΑ),

β) «Μελέτη για Πολιτιστικό και καλλιτεχνικό σχεδιασμό των δράσεών της εταιρίας, κατά το έτος 2023 από επαγγελματία, που περιλαμβάνει κατάρτιση συνοπτικού σχεδίου δράσεων ανά θεματική ενότητα, διερεύνηση ποιοτικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών σχημάτων, καλλιτεχνική επιμέλεια, συντονισμό και κατάρτιση προγραμμάτων εκδηλώσεων και δράσεων». (ΑΔΑ: Ψ6Υ2ΟΕΠΝ-ΗΛ6). Ανάθεση 7.02.2023 με Αμοιβή 29.800.00€ πλέον ΦΠΑ (36.952,00€ με ΦΠΑ),

Παρατήρηση: Υπάρχουν και ακόμη αρκετές απευθείας αναθέσεις από την διοίκηση του δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ) στον κο Κωνσταντινίδη Στυλιανό, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και επί σειρά ετών, μικρότερου ύψους αμοιβής, που  η στήλη θεωρεί πλεονασμό να αναφερθεί στο παρόν σημείωμα, όπως επίσης και  αποφάσεις απευθείας αναθέσεων από τον ΑΣΔΑ με υπογραφή του κου Ανδρέα Παχατουρίδη ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Συνδέσμου πέραν από Δήμαρχος Περιστερίου…

Η μεθόδευση για το αναγκαίο της Μελέτης και την Απευθείας Ανάθεση…

Ας δούμε όμως με την σειρά την αλληλουχία των αποφάσεων  της ΔΕΠΑΔΠ, προκειμένου να παρουσιασθεί ως αδήριτη ανάγκη η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ στον κο Κωνσταντινίδη Στυλιανό της αναφερθείσας μελέτης για  την «Δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Βιωσιμότητας».

Στη 1η Νοεμβρίου 2023 και κατά την 23/1.11.2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, η Πρόεδρος της Επιχείρησης και του Οργάνου εισηγήθηκε προς τα υπόλοιπα παραβρισκόμενα μέλη του, τα εξής:

«Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης και για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν προς τους συμπολίτες μας προτείνεται να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα γίνονται διάφορες δραστηριότητες, έργα και εκδηλώσεις για τον πολιτισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν διοργάνωση εκθέσεων που θα εστιάζουν σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντικές εκδηλώσεις όπως sustainable market, δράσεις ανακύκλωσης και ανταλλαγή αγαθών (ρούχων, βιβλίων, κ.α.).

Σε συνέχεια αυτού προτείνεται η λήψη απόφασης για:

α) τη ανάθεση της εκπόνησης μελέτης δημιουργίας ενός κέντρου πολιτισμού και βιωσιμότητας σε επαγγελματία με αντίστοιχη εξειδίκευση.

β) την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.

γ) την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 29.600,00€ πλέον ΦΠΑ (36.704,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για την εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ενός κέντρου πολιτισμού και βιωσιμότητας.

δ) την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω, που θα γίνει σύμφωνα τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις».

Και όπως  συμβαίνει μέχρι τώρα, χωρίς καμία εξαίρεση, όλοι οι συμμετέχοντες, δέχθηκαν ασμένως την εισήγηση για την και ψήφισαν  θετικά και ομοφώνως για  την ανάγκη απευθείας ανάθεσης μελέτης για την «Δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Βιωσιμότητας». Για την ιστορία οι παραβρισκόμενοι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και ψηφίσαντες ΟΜΟΦΩΝΩΣ, ήταν οι:  Τσάκα– Αποστολοπούλου Ειρήνη, Παπαδόπουλος Στέφανος, Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Αυγουστίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, Μακρυδήμα Μαρία. (Για να δείτε την απόφαση του Δ,Σ, κάντε κλικ εδώ).  

Παρατήρηση: Από τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της κας Τσάκα-Αποστολοπούλου, όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά του Δ.Σ.  της ΔΕΠΑΔΠ, φαίνεται ότι αυτή ήταν προϊόν «θείας πνευματικής σύλληψης» προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης  στον δήμο μέσω της δημιουργίας του αναφερόμενου κέντρου… Φυσικά, όπως σε όλες τις αποφάσεις αυτού του τύπου και σκοπιμότητας από την ΔΕΠΑΔΠ και την διοίκηση του Δήμου, δεν υπάρχει καμία  αιτιολόγηση  για το ύψος της αμοιβής, και με ποιες παραμέτρους  αυτό καθορίσθηκε στα 29.600,00€ πλέον ΦΠΑ (36.704,00€ συμπ/νου ΦΠΑ)…

Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της ΜΕΛΕΤΗΣ στον κο Κωνσταντινίδη Στυλιανό…

Στις 24/11/2023  με την 258/2023 απόφασή της η Πρόεδρος  της ΔΕΠΑΔΠ προχωρά στην απευθείας ανάθεση της σχετικής μελέτης στον κο Κωνσταντινίδη Στυλιανό, αναφέροντας  στην απόφασή της τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: ….[…]…

12) Τη σχετική πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς περί υποβολής προσφοράς.

13) Τις υποβληθείσες προσφορές.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

α) Την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης δημιουργίας ενός κέντρου πολιτισμού και βιωσιμότητας, στον Κωνσταντινίδη Στυλιανό…. με το ποσό των 29.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (36.704,00€ συμπερ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά του, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση.»(για να δείτε την απόφαση της κας Τσάκα κάντε κλικ εδώ

Παρατήρηση: Είναι απορίας άξιον, το γεγονός ότι η προσφορά του κου Κωνσταντινίδη που έλαβε και την σχετική έγγραφη εντολή να προχωρήσει  στην συγγραφή της συγκεκριμένης μελέτης, συμπίπτει στο απόλυτο, χωρίς καμία έκπτωση  με το ύψος της καθορισθείσας 24 ημέρες πριν από το ΔΣ της κοινωφελούς  Επιχείρησης, αμοιβής… Το πώς συμβαίνει αυτό, παραπέμπει στο «Απορία Ψάλτου Βιξ»…

Αποκάλυψη: Ποιο είναι το «Κέντρο Πολιτισμού και Βιωσιμότητας»  που θα ορισθεί  με την μελέτη…

Φυσικά, κανείς, ούτε η στήλη, δεν μπορεί να προδικάσει, -εκτός της περίπτωσης που διαθέτει το θεϊκό  χάρισμα του προφήτη κατά τις άγιες γραφές-, σε τι και πια δημοτική δομή θα καταλήξει  ο μελετητής κος Κωνσταντινίδης  ως πρόταση για την «Δημιουργία του Κέντρου….».

Η στήλη, όμως, πανταχού παρούσα και δέκτης σειράς πληροφοριών από το εσωτερικό κύκλο της διοίκησης Παχατουρίδη, διαθέτει πληροφορίες για το ποια δημοτική δομή και μάλιστα «λάμπουσα» ως  πρόσφατα κατασκευασμένη, -αν και παρανόμως σε κοινόχρηστο πράσινο-, έχει ήδη «άνωθεν» επιλεγεί και το μόνο που απομένει είναι  να προταθεί και εγγράφως μέσα από  την ανατεθείσα για τον σκοπό αυτό μελέτη…, ώστε πέραν των άλλων να  υπολογισθεί  και αποφασισθεί τόσο ο προϋπολογισμός λειτουργίας του Κέντρου, όσο και η στελέχωσή του με μόνιμο ή και έκτακτο προσωπικό…

Είναι δε τέτοια η βαρύτητα των επιχειρημάτων για την επιλογή της  ήδη επιλεγείσας από την διοίκηση του Δήμου δημοτικής δομή, που η στήλη θεωρεί  αδύνατο, αυτή να μην είναι και η τελική πρόταση του μελετητή, αν και τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο, αν δεν  παρουσιασθεί  ως έγγραφη πρόταση…

Με απλά λόγια, η προ-επιλεγείσα δημοτική δομή, είναι το πρόσφατα  κατασκευασμένο «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», στην θέση «σπαστήρας»  επί της οδού Πελασγίας, που μόλις πρόσφατα απέκτησε και ένα ακόμη τίτλο στην προμετωπίδα του ως «Πράσινο Σημείο»…  Κέντρο που προσφέρει όλα όσα έχει προδιαγράψει ως ζητούμενα από το νέο θεσμό «Κέντρο πολιτισμού και Βιωσιμότητας», με την εισήγησή της, η κα Τσάκα στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, της 1 Νοεμβρίου… και συν-αποφάσισαν ομοφώνως τα μέλη του Οργάνου…

Σε αναμονή αγαπητοί αναγνώστες της επαλήθευσης των πληροφοριών της στήλης… Σημασία έχει μόνο η αμοιβή των 29.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (36.704,00€ συμπερ/νου ΦΠΑ), για τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ, και κυρίως αυτή να ανταποκρίνεται  στον πνευματικό κάματο που θα καταβάλει για την συγγραφή της…

Εξάλλου δεν είναι ένας τυχαίος συνεργάτης του Δήμου Περιστερίου και της διοίκησης Παχατουρίδη.

——————

Υ.Γ.: Οι μόνοι που μπορούν να ελέγξουν, αν ο αναφερόμενος στο θέμα του παρόντος σημειώματος μελετητής, θα παραδώσει την μελέτη  στους χρόνους που έχουν ορισθεί με την σύμβαση που έχει υπογράψει, και να διαπιστώσουν ταυτόχρονα  ποιες είναι οι προτάσεις του για την «δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Βιωσιμότητας» είναι  οι εκλεγμένοι δημοτική σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, στο νυν αλλά και το επόμενο δημοτικό συμβούλιο της Πόλης…. Θα το πράξουν…; Ιδού η απορία….

Σε αναμονή λοιπόν…

«Εμμονικός»

————–

Διαβάστε ακόμη:

Ο τυχερός κος Κ… Στ…: Μόνο 70.928 ευρώ για δύο μελετούλες, με δύο Απευθείας Αναθέσεις του Δήμου Περιστερίου

Μοιραστείτε το:
Tagged