Ψηφιακά πιστοποιητικά από το σπίτι στο Αιγάλεω

Αιγάλεω
Μοιραστείτε το:

Σε λειτουργία τίθεται άμεσα η νέα υπηρεσία του δήμου, όπου κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει αυτοπροσώπως στις δημοτικές υπηρεσίες ή στο ΚΕΠ. (https://eservices.aigaleo.gr)

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του taxisnet, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη. Ο δήμος Αιγάλεω δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η αίτηση του δημότη ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και εφόσον είναι πλήρης, τότε το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αναρτάται στο σύστημα και ο δημότης ενημερώνεται με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να το παραλάβει. Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή, αυτή επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, χωρίς να χρειαστεί να συμπληρωθεί από την αρχή.

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου Αιγάλεω στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα επιτρέψει τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Προχωράμε βήμα-βήμα στη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δήμου Αιγάλεω, ώστε ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί γρήγορα και άμεσα τις δυνατότητες που έχουμε στην εποχή μας, τόνισε ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας.

Μοιραστείτε το:
Tagged