Φορολογικά χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων: Εξωδικαστική επίλυση ως «Δεύτερη ευκαιρία»

Τράπεζες Φορολογικά
Μοιραστείτε το:

Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

Τα άδεια κρατικά ταμεία υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών στην άμεση ενεργοποίηση της ρύθμισης για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών

Τα άδεια κρατικά ταμεία υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών στην άμεση ενεργοποίηση της ρύθμισης για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών για χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια της χώρας.

Η υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες προβλέπει διαγραφές προστίμων και προσαυξήσεων έως και 75% εφόσον το ποσό της οφειλής καταβληθεί σε μία δόση.

Στην περίπτωση των 24 δόσεων η έκπτωση περιορίζεται στο 35%.

Η νέου τύπου διευθέτηση των διαφορών με τις ελεγκτικές αρχές θα γίνει μέσω της ειδικής Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης, η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων σχετικά τις πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου η και προστίμων των φορολογικών αρχών και θα αποφασίζει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο επίλυσης των διαφορών.

Με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή το καλοκαίρι οι αιτήσεις για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφανθεί μέχρι 31 Μαΐου 2021 ή μέχρι 31 Ιουλίου 2021 ανάλογα με την κατηγορία της υπόθεσης.

Οι φορολογούμενοι με την αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να προβάλλουν μόνο τους κάτωθι ισχυρισμούς:

 • παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.
 • παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
 • εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
 • αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.
 • μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η αίτηση θα υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και θα αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις, και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία κλιμακώνεται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου ως εξής:

 • 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση
 • 65% για 2 με 4 δόσεις
 • 55% για 5 με 8 δόσεις
 • 50% για 9 με12 δόσεις
 • 45% για 13 με 16 δόσεις
 • 40% για 17 με 20 δόσεις
 • 35% για 21 με 24 δόσεις.

Μάριος Χριστοδούλου

Πηγή: bankingnews.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged