ΥΠΕΣ: Τακτική Χρηματοδότηση Δήμων Δυτικής Αθήνας και εισφορές υπέρ ΑΣΔΑ

ΑΣΔΑ
Μοιραστείτε το:

Σύμφωνα με την 6959/30 Ιανουαρίου 2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αποδόθηκε σε όλους τους δήμους όλης της χώρας η Πρώτη δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021  για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους (Α΄ κατανομή) έτους 2021 από τον λογαριασμό του ΥΠΕΣ που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Το συνολικό ποσό που διατέθηκε στους δήμους είναι ποσό 106.410.250,27 € (για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ).

Σε ότι αφορά τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας ή όπως τείνει να επικρατήσει στη δημόσια αυτοδιοικητική γραφειοκρατία, του Δυτικού Τομέα Αθηνών, οι χρηματοδοτικοί πόροι που τους αποδίδονται είναι:

α) Δήμος Περιστερίου: 1.216.435,93 ευρώ

β) Δήμος Αιγάλεω: 677.699,14 ευρώ

γ) Δήμος Αγίας Βαρβάρας: 249.149,63 ευρώ

δ) Δήμος Χαϊδαρίου: 415.313,72 ευρώ

ε) Δήμος Πετρούπολης: 455.140,36 ευρώ

στ) Δήμος Ιλίου: 721.022,21 ευρώ

ζ) Δήμος  Αγίων Αναργύρων-Καματερού: 554.569,05 ευρώ

 Εισφορά Δήμων Δυτικής Αθήνας υπέρ ΑΣΔΑ

Από τα ποιο πάνω ποσά  χρηματοδότησης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, με την8237/2 Φεβρουαρίου 2021 Απόφαση του ΥΠΕΣ, -(για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)-, Παρακρατούνται (στην πηγή) υπέρ του «Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας» (ΑΣΔΑ), από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους κατωτέρω Δήμους – μέλη του, τα παραπλεύρως αυτών αναγραφόμενα ποσά προς εξόφληση των υποχρεωτικών εισφορών τους έτους 2021, προς τον ανωτέρω Σύνδεσμο (για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ).

«Δημ-άρχης»

Μοιραστείτε το:
Tagged