Συγχωνεύσεις, συνέργειες και επιπτώσεις στα ΕΠΑ.Λ.

Επαγγελματική
Μοιραστείτε το:

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρακολουθώντας τις τρέχουσες συγχωνεύσεις και συνέργειες των Τ.Ε.Ι.  με Πανεπιστήμια, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Τμήματα που προέκυψαν από την αναγκαία εξειδίκευση της γνώσης (αυτοματισμού, οχημάτων, ηλεκτρονικής κ.α), βλέπουμε να πολτοποιούνται σε μια ανάμιξη, σε αντίθεση με την εξέλιξη της τεχνολογίας που επιβάλλει εξειδικευμένες γνώσεις.

Οι συγχωνεύσεις δεν γίνονται με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ανάγκες που διαμορφώνονται από την αγορά εργασίας. Η αναντιστοιχία αυτή δημιουργεί σχολές με ανακατεμένα προγράμματα σπουδών που έχουν «λίγο απ όλα». ». Την αναντιστοιχία αυτή τη διαπιστώνουμε αργότερα, όταν ο πτυχιούχος εισέρχεται στον χώρο εργασίας όπου παρατηρείται να μην έχει διδαχθεί πολλά από απαιτούμενα της εργασιακής του θέσης. Έχει γίνει κάποια μελέτη επ’ αυτού ή βαδίζουμε με το ρητό «βλέποντας και κάνοντας»;

Μήπως ετοιμάζονται αντίστοιχες συγχωνεύσεις στις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. που να ευθυγραμμίζονται στα νέα τμήματα των αναβαθμισμένων Τ.Ε.Ι.;

Τα αριθμητικά δεδομένα δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Όταν συνενωθούν δύο τμήματα που παρείχαν από 200 θέσεις το καθένα, το νέο τμήμα θα δίνει 400; Ή μήπως το νέο τμήμα θα δίνει κι αυτό 200;

Αν το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. θα μείνει 5% αυτό σημαίνει δραματική μείωση των εισακτέων. Ο αριθμός αυτός θα είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με το άθροισμα των θέσεων που είχαν οι δύο ή τρεις σχολές πριν τη συγχώνευση. Ουσιαστικά οι θέσεις εισαγωγής για τους μαθητές μας θα μειωθούν σημαντικά. Η παραπάνω εξέλιξη μόνο θετική δεν είναι για τους μαθητές των σχολείων μας που για πέρυσι τουλάχιστον αναθάρρησαν με την απόκτηση του δικαιώματος να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια, έστω και για αυτό το μικρό ποσοστό. Τα κίνητρα που έχουν οι μαθητές για να επιλέξουν τα ΕΠΑ.Λ. είναι δύο. Η απόκτηση πτυχίου επιπέδου 4 (και 5 αν συνεχίσει στο 4ο έτος) και η ευκολότερη πρόσβαση με βάση την κατεύθυνση των σπουδών τους και την ειδικότητα τους. Το δεύτερο κίνητρο ουσιαστικά τείνει να εξαλειφθεί με τις νέες αλλαγές, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιλογή των μαθητών να φοιτήσουν στα ΕΠΑ.Λ..   

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πράξει το ελάχιστο απέναντι στην πολύπαθη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας αριθμό θέσεων που θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εισακτέων του προηγούμενου έτους και όχι απλά αυξημένο ποσοστό θέσεων, στα τμήματα που θα προκύψουν από συγχώνευση των τμημάτων των Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δε θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που είχαν οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. τα προηγούμενα έτη, πράγμα που σημαίνει πως το ποσοστό εισαγωγής στα μετεξελισσόμενα Τ.Ε.Ι. πρέπει να ανέλθει σε περίπου 50% και το ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια να ανέλθει στο 20%.

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Μοιραστείτε το:
Tagged