Στο βάθος Ειδικό Δικαστήριο για τον κ. Σπίρτζη και τα κόλπα του στην Attica bank για τον Καλογρίτσα;

Υπουργεία
Μοιραστείτε το:

Αποκάλυψη: Τα κόλπα με τις εγγυητικές της Attica bank στον Καλογρίτσα και ο ρόλος του υπουργού Σπίρτζη. Τον έκρινε φερέγγυο όταν είχαν βγει κατασχέσεις, διαταγές πληρωμής και ήταν μαύρος στον Τειρεσία

Εύλογα ερωτηματικά για τις σχέσεις του Υπουργείου Υποδομών του οποίου επικεφαλής είναι ο κ. Σπίρτζης ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει και Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου προκύπτουν από την μελέτη της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην Attica για τις σχέσεις της εταιρίας με τον όμιλο Τοξότης του κ. Χρήστου Καλογρίτσα.
Ειδικότερα,  όπως αναφέρει στο πόρισμά του ο εσωτερικός έλεγχος της Τράπεζας στις 20 Φεβρουαρίου του 2017 η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων εγκρίνει την παράταση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ύψους 949.593 ευρώ για το 2ο τμήμα του έργου Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος από 19/04/2017 σε 19/07/2017 κατόπιν σχετικής επιστολής του Υπουργείου Υποδομών.

Άραγε τι σχέση η επιστολή του Υπουργείου Υποδομών του οποίου επικεφαλής είναι ο κ. Σπίρτζης με την παράταση της εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει η εταιρία; ΄Άραγε αιτείται η εταιρία ή το Υπουργείο Υποδομών την παράταση; 

Γιατί εξ όσων είναι γνωστά από την τραπεζική πρακτική την παράταση μιας εγγυητικής την αιτείται η εταιρία, εξηγεί τους λόγους και η τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει με βάση τα στοιχεία που έχει αλλά και το πιστοληπτικό προφίλ του αιτούντος.

Κι αν το συγκεκριμένο ζήτημα φαντάζει παράδοξο ακόμα πιο παράδοξο δείχνει ένα άλλο γεγονός που καταγράφει ο εσωτερικός έλεγχος. 

Ειδικότερα την 1η Φεβρουαρίου του 2017 (είκοσι ημέρες δηλαδή από την παράταση της εγγυητικής του έργου Πάτρα-Πύργος) η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας εγκρίνει την έκδοση επιστολής-τραπεζικής βεβαίωσης υπέρ της Τοξότης, προς το Υπουργείο Μεταφορών δηλαδή το Υπουργείο του κου Σπίρτζη, ότι η τράπεζα συνεργάζεται με την Τοξότης και ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος του τμήματος 4 του Πάτρα Πύργος η Τράπεζα προτίθεται να εξετάσει χρηματοδότηση που να αντιστοιχεί στο 10% του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (σ.σ. πάνω από το 20% του κόστους του έργου καθώς είχε προσφερθεί έκπτωση 50%)!!!. 

Όπως αναφέρει ο εσωτερικός ελεγκτής στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι η επιστολή δεν επέχει θέση εγγυητικής επιστολής.

Κατά σύμπτωση όμως στην απόφαση ΔΥΟ/οικ./5919  της 7ης Νοεμβρίου του 2018 που υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο Σπίρτζη και αφορά στην κατακύρωση στον όμιλο Καλογρίστα του 4ου τμήματος Πάτρα Πύργος αναφέρεται το εξής:

«Το από 1-12-2017 έγγραφο της ένωσης οικονομικών φορέων Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ με το οποίο συνημμένα κατατέθηκε η παράταση της με αρ. 1721318/03-02- 2017 εγγυητικής επιστολής μέχρι 7-4-2018» Κατά συνέπεια στις 3 Φεβρουαρίου του 2017 έχει  εκδοθεί εγγυητική για το 4ο τμήμα.

Άραγε ποια τράπεζα εξέδωσε αυτή την εγγυητική επιστολή, ποιο ύψος και με ποια διαδικασία; 
Τι νόημα είχε η προσκόμιση ενός εγγράφου που δεν προκύπτει να έχει νομική ισχύ από ότι λέει ο εσωτερικός έλεγχος στο Υπουργείο Υποδομών;

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι όπως αναφέρεται στην απόφαση Υπουργού στις 09-10-2018 αποστέλλεται έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο ζητήθηκαν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τον προσωρινό ανάδοχο (όμιλος Τοξότη)  συμπληρωματικά σχετικά με την δανειοληπτική και πιστοληπτική του ικανότητα. 

Στις 12-10-2018η Τοξότης αποστέλλει έγγραφο και ζητά  δεκαπενθήμερη παράταση προκειμένου να προσκομίσει το δικαιολογητικό που του είχε ζητηθεί. 

Του δίνεται παράταση 10 ημερών και στις 25-10-2018 υποβάλλει συμπληρωματικό δικαιολογητικό και στις 29 του μήνα συμπληρώνει τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι είναι πιστοληπτικά φερέγγυος. 

Άραγε πως πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα όταν μοναδικός του δανειστής είναι η Τράπεζα Αττικής η οποία όπως αναφέρει στο πόρισμά του ο εσωτερικός ελεγκτής «έως το Νοέμβριο του 2018 έχει εκδοθεί απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τοξότης έως το ποσό των 110 εκ ευρώ, έκδοση διαταγής πληρωμής 20 εκ ευρώ κατά της Τοξότης και 5 εκ έκαστος για το Χ Καλογρίτσα και Ι Καλογρίτσα ενώ από τις 28/03/2018 έχουν αναγγελθεί από Attica σφραγισμένες επιταγές των εταιριών του ομίλου Τοξότη στον Τειρεσία;

Αποτελεί πραγματικά ένα θαύμα που προφανώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Σπίρτζης θα έχουν μια εξήγηση. 

Νίκος Καρούτζος, nkaroutzos@gmail.com

Πηγή: bankingnews.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged