Προστασία α΄ κατοικίας: Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για επιδότηση δόσης οφειλής – Τα κριτήρια για δικαιούχους

Τράπεζες
Μοιραστείτε το:

Εκδόθηκε σήμερα η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας κ. Δραγασάκη, Εργασίας κας Αχτσιόγλου, και Οικονομικών κ. Τσακαλώτου για τη ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την επιδότηση των δικαιούχων που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα να κυμαίνεται από 20-50%, ενώ για τους επιχειρηματίες η επιδότηση δεν θα ξεπερνά το 30%. 

Εντός των επόμενων ωρών η απόφαση που καθορίζει τα ποσοστά επιδότησης των κόκκινων δανειοληπτών και σειρά διαδικαστικών θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας για τους δικαιούχους αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Μιλώντας νωρίτερα στον ρ/σ News 24/7 ο Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικούς Χρέους κ. Κουρμούσης, ανέφερε πως για τα επιχειρηματικά δάνεια που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι το 30% της μηνιαίας δόσης θα καταβάλλεται από το κράτος, ανεξαρτήτων των υπολοίπων κριτηρίων που υπάρχουν μέσα στο νόμο.

Όσον αφορά τα αμιγώς στεγαστικά δάνεια ιδιωτών που θα ρυθμίζονται από το νέο καθεστώς προστασίας της α΄κατοικίας, τα ποσοστά επιδότησης της δόσης θα κυμαίνονται από 20% έως 50% ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του νοικοκυριού.

Όπως προκύπτει από την κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση των «κόκκινων» δανείων, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό για να ενταχθεί στον νόμο θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 12.500 ευρώ. Αποκεί και πέρα:

 • Αν το καθαρό του ετήσιο εισόδημα ανέρχεται έως 3.125 ευρώ τότε θα λαμβάνει επιδότηση 50%
 • Αν είναι από 3.126 έως 6.250 ευρώ τότε θα παίρνει επιδότηση 40%
 • Αν είναι από 6.251 ευρώ έως 9.375 ευρώ θα παίρνει επιδότηση 30%
 • Αν είναι από 9.376 ευρώ έως 12.500 ευρώ θα παίρνει επιδότηση 20%.

Η επιδότηση θα διαφοροποιείται αναλόγως με τον αριθμό των μελών που συνθέτουν στο νοικοκυριό. Για παράδειγμα πενταμελής οικογένεια, αν το ετήσιο εισόδημα της είναι μέχρι 9.000 ευρώ, τότε θα παίρνει επιδότηση 50% του στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση που είναι από 9.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ τότε θα λαμβάνει 40% επιδότηση, σε περίπτωση που είναι από 18.001 έως 27.000 ευρώ θα λαμβάνει 30% επιδότηση και τέλος σε περίπτωση που είναι από 27.001 ευρώ έως 36.000 ευρώ, τότε θα λαμβάνει 20% επιδότηση.

Επιπλέον θα υπάρχει και το κριτήριο της εμπορικής αξίας του ακινήτου που πρέπει να είναι μέχρι 250.000 ευρώ, το κριτήριο της υπόλοιπης περιουσίας που δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 80.000 ευρώ, και τέλος το κριτήριο των τραπεζικών καταθέσεων που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

Όσον αφορά το κριτήριο του υπολοίπου δανείου: Για τα νοικοκυριά είναι 130.000 ευρώ ανά τράπεζα και για τα επαγγελματικά δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Όλα αυτά τα κριτήρια αθροιστικά περιλαμβάνουν περίπου 120.000 σπίτια.

Τα ποσά θα καταβάλλονται στους δικαιούχους σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό, ώστε η επιδότηση να μην θεωρηθεί κρατική επιχορήγηαη της τράπεζας. Σημειώνεται ότι εφόσον η επιδότηση καταβάλλεται το δάνειο θεωρείται εξυπηρετούμενο και η κατοικία προστατεύεται από κάθε άλλο πιστωτή.

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο.

Αναλυτικά, το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου – Διάρκεια χορήγησης

 • α. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • αα) από 0 ευρώ έως 3.125,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • αβ) από 3.125,01 ευρώ έως 6.250,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • αγ) από 6.250,01 ευρώ έως 9.375,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • αδ) από 9.375,01 ευρώ έως 12.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • β. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • βα) από 0 ευρώ έως 4.375,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ββ) από 4.375,01 ευρώ έως 8.750,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • βγ) από 8.750,01 ευρώ έως 13.125,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • βδ) από 13.125,01 ευρώ έως 17.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • γ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • γα) από 0 ευρώ έως 5.625,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • γβ) από 5.625,01 ευρώ έως 11.250,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • γγ) από 11.250,01 ευρώ έως 16.875,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • γδ) από 16.875,01 ευρώ έως 22.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • δ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • δα) από 0 ευρώ έως 6.875,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • δβ) από 6.875,01 ευρώ έως 13.750,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • δγ) από 13.750,01 ευρώ έως 20.625,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • δδ) από 20.625,01 ευρώ έως 27.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ε. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • εα) από 0 ευρώ έως 5.250,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • εβ) από 5.250,01 ευρώ έως 10.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • εγ) από 10.500,01 ευρώ έως 15.750 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • εδ) από 15.750,01 ευρώ έως 21.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • στ. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • στα) από 0 ευρώ έως 6.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • στβ) από 6.500,01 ευρώ έως 13.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • στγ) από 13.000,01 ευρώ έως 19.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • στδ) από 19.500,01 ευρώ έως 26.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ζ. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • ζα) από 0 ευρώ έως 7.750,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ζβ) από 7.750,01 ευρώ έως 15.550,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ζγ) από 15.550,01 ευρώ έως 23.250,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ζδ) από 23.250,01 ευρώ έως 31.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • η. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
 • ηα) από 0 ευρώ έως 9.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ηβ) από 9.000,01 ευρώ έως 18.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ηγ) από 18.000,01 ευρώ έως 27.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.
 • ηδ) από 27.000,01 ευρώ έως 36.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Πηγή: liberal.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged