Παράνομη η γνωστοποίηση καταγγέλλοντος στον καταγγελλόμενο (έγγραφο)

Δημόσια Διοίκηση

Με ένα έγγραφο-μνημείο ο ΕΦΕΤ γνωστοποιεί στα στελέχη του ότι είναι παράνομη και δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με εισαγγελική εντολή, η γνωστοποίηση των στοιχείων, αυτών που υποβάλλουν καταγγελίες για τυχόν παράνομες πράξεις, στον καταγγελλόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση ο καταγγέλων να ζητά εγγράφως την μη γνωστοποίηση των στοιχείων του στον καταγγελλόμενο, ανεξάρτητα αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτική εταιρία.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Μοιραστείτε το:
Tagged