Κλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία: Η τεχνολογία μπορεί να είναι κομμάτι της λύσης για την κλιματική αλλαγή

Οικολογία

Ως τμήμα της λύσης των ζητημάτων, που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και όχι ως μέρος του προβλήματος, αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες τις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δηλώνουν, μάλιστα, έτοιμοι να συνεισφέρουν σε αυτόν τον σκοπό σε προσωπικό επίπεδο.

Το 64% των Ελλήνων απαντά θετικά στην ερώτηση εάν η τεχνολογία μπορεί να παίξει ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγήςΕιδικότερα, οι Έλληνες πολίτες εμφανίζονται ως αρκετά πιο δεκτικοί (64%) σε σχέση με τους περισσότερους Ευρωπαίους (κατά μέσον όρο 54%) και απαντούν θετικά στο ερώτημα εάν οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την έρευνα “Digitising Europe Pulse – Tackling Climate Change”, που εκπόνησε το Ινστιτούτο Vodafone, οι Έλληνες έρχονται πρώτοι ανάμεσα σε όλους τους Ευρωπαίους, όταν ερωτώνται για τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομική δραστηριότητα. Το 67% βλέπει οφέλη στη μεταποίηση και τη βιομηχανία (56% στις υπόλοιπες χώρες) και το 60% στην παραγωγή καθαρής ενέργειας (53% στις υπόλοιπες 12 χώρες).

Επίσης, το 48% βλέπει οφέλη της τεχνολογίας στις μεταφορές και συγκοινωνίες (40% στις υπόλοιπες χώρες), το 54% στις κατασκευές και τα “έξυπνα” κτίρια (έναντι 40%), ενώ το 47% στις επικοινωνίες, αντί 34% που καταγράφει η έρευνα κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. 

Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι πολίτες γνωρίζουν την “Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία” και μάλιστα, σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, που συμμετείχαν στη μέτρηση (42%).

Μέρος της λύσης

Η έρευνα “Digitising Europe Pulse – Tackling Climate Change” διενεργήθηκε σε 13 κράτη – μέλη της Ε.Ε. για λογαριασμό του Ινστιτούτου Vodafone. Τα ευρήματά της δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν προσωπικά στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η πλειονότητα, μάλιστα, θεωρεί τις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Επιπλέον, ποσοστό 91% των Ελλήνων δηλώνει ότι, είτε τακτικά, είτε περιστασιακά, υιοθετεί και εφαρμόζει φιλικές προς το περιβάλλον αγοραστικές συνήθειες – μία επίδοση ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της έρευνας (87%). Ακόμη, περισσότερο απ’ όλους τους Ευρωπαίους, οι Έλληνες θεωρούν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να διαδραματίσει έναν  ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με 70% αντί 53% που καταγράφεται ως μέσος όρος στην έρευνα.

Συμφωνούν δε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα, ακόμη κι εάν αυτό συνεπάγεται αυστηρότερες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και μεγαλύτερο κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις, με 81% έναντι 72% που καταγράφεται αθροιστικά στις υπόλοιπες χώρες.

Στο μεταξύ, οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που ζητούν τις περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, όπως η ανωνυμοποίηση και η διαφάνεια στη χρήση, όταν ερωτώνται για το εάν θα μοιράζονταν με το κράτος τα δικά τους δεδομένα προς όφελος του περιβάλλοντος.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged