Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας: Αίτημα προς την Ελληνική Πολιτεία για την εξάλειψή του και στη χώρα μας

Άνδρας-Γυναίκα

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνικής HPV Εταιρείας], συγκροτήθηκε μια Συντονιστική Επιτροπή ενός συνόλου 125 Επιστημονικών, Επαγγελματικών, Ερευνητικών και Κοινωνικών Φορέων, Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων Ενώσεων και Συλλόγων Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση  αιτήματος προς την Ελληνική Πολιτεία για την εφαρμογή και στην Ελλάδα της Στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας, όπως ενημερώνει ο Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας.

Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.,

Στο Αίτημα γίνεται έκκληση προς την Ελληνική Πολιτεία όπως προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. (90/70/90) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 και στην Ελλάδα, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και στην χώρα μας.

Παράλληλα, με σκοπό την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού η Συντονιστική Επιτροπή ανέλαβε την διοργάνωση της 1ης Ελληνικής Διάσκεψης Φορέων για την Υποστήριξη της Εφαρμογής της Στρατηγικής του Π.Ο.Υ., η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά, στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου HPV Συνεδρίου «HPV λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις»,την Κυριακή 30 Μαΐου, 2021 και ώρα 14:00 – 16:0. (περισσότερες πληροφορίες εδώ ->https://mdcongress.gr/event/9hpv-2021/)  

 ΑΙΤΗΜΑ 125 ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 1. I. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θεωρεί ότι ο καρκίνος τραχήλου μήτρας θα έχει εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας εάν εφαρμοσθεί η προς τούτο Παγκόσμια Στρατηγική και επιτευχθούν, μέχρι το 2030, οι εξής στόχοι:
 • 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως εναντίον της μόλυνσης με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
 • 70% των γυναικών να εξετασθούν προληπτικά με ένα τεστ υψηλής ακριβείας (HPV DNA testing) σε ηλικία 35 ετών και ξανά σε ηλικία 45 ετών
 • 90% των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας να τύχουν ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστηρικτικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., εάν εφαρμοσθεί η Παγκόσμια Στρατηγική (90/70/90) από όλα τα κράτη μέλη ο καρκίνος τραχήλου μήτρας θα μπορέσει να εξαλειφθεί σε χώρες με υψηλό εισόδημα μέχρι το 2040 (π.χ. Αυστραλία 2035, ΗΠΑ 2038, Καναδάς 2040) και παγκοσμίως εντός 100 ετών.

 1. II. Η 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με το Ψήφισμα WHA73.2/11.4, 03/08/2020
  ΥΙΟΘΕΤΕΙ την Παγκόσμια Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας
  • ΩΘΕΙ τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις που συνιστώνται σ’ αυτήν.

ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το 2021 μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου» (EUROPE’S BEATING CANCER PLAN), το οποίο, αποδεχόμενο την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ., προωθεί ως κύριες δράσεις τις εξής:

 • HPV-εμβολιασμό τουλάχιστον του 90% του πληθυσμού-στόχου της ΕΕ για τα κορίτσια και σημαντική αύξηση του εμβολιασμού των αγοριών
 • Εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) με νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, η οποία να διασφαλίζει ότι αντανακλούν τις τελευταίες διαθέσιμες επιστημονικές τεκμηριώσεις.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, κ.ά.), καθώς βέβαια και η Αυστραλία, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό, η Τουρκία, κ.ά. έχουν αλλάξει το Εθνικό τους Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, το οποίο πλέον βασίζεται στο HPV DNA testing ως πρωταρχική μέθοδο ελέγχου.

 1. Στην Ελλάδα:
 • Ο HPV-εμβολιασμός συμπεριλαμβάνεται μεν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά με χαμηλή μέχρι σήμερα εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού-στόχου, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται και τα αγόρια
 • Δεν υπάρχει οργανωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρμογή εξετάσεων «υψηλής ακριβείας» (HPV DNA testing),
 • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων ογκολογικών κέντρων για την ενδεδειγμένη θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας.
 1. Σύμφωνα με τον Νόμο για την «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας» (Ν.4675/2020) – Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»): «… οι βασικές αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες και δράσεις δημόσιας υγείας υπέρ των πολιτών είναι:
 • Εναρμόνιση προς τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών (Κεφ. Α, Άρθρο 2,2α)
  Θεμελίωση των δράσεων δημόσιας υγείας σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις (Κεφ. Α, Άρθρο 2,2β)

… Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση ανάληψης δράσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης (Κεφ. Β, Άρθρο 4,1).

Α) Σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι:
iii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ)(Κεφ. 3, Άρθρο 4, 3Α)
Β) Σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι: Το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ). Στο ΕΠΠΕ εμπεριέχονται δράσεις πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου…» (Κεφ. Β, Άρθρο 4, 3Β)

Για τους λόγους αυτούς,

125 Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί, Ερευνητικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ενώσεις και Σύλλογοι Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα, οι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου τραχήλου μήτρας και των άλλων παθήσεων που προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), υποστηρίζουμε την εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, καθώς και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου, και απευθύνουμε ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ όπως προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη και στην Ελλάδα των στόχων της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. (90/70/90) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας στο κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και στη χώρα μας.

Ειδικότερα, οι ως άνω επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις, με σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, θα πρέπει έως το 2030 να έχουν τους εξής στόχους:

 • τουλάχιστον 90% εμβολιαστική κάλυψη κατά του HPV των κοριτσιών μέχρι 15 ετών και επέκταση του HPV-εμβολιασμού και στα αγόρια,
 • εφαρμογή οργανωμένου Εθνικού Πληθυσμιακού Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, με διενέργεια εξετάσεων «υψηλής ακρίβειας» (HPV DNA testing), προς επίτευξη τουλάχιστον 70% κάλυψης στην ηλικιακή ομάδα-στόχο,
 • σωστή διαχείριση του 90% των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας, με διασφάλιση ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστηρικτικής φροντίδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί η ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού σχετικά με τον HPV εμβολιασμό και το HPV DNA testing από την ίδια την Πολιτεία. Εξ άλλου, «…Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η προσωποποιημένη ενημέρωση ενός εκάστου πολίτη για τον χρόνο και τον τρόπο συμμετοχής του στα προαναφερόμενα Εθνικά Προ-γράμματα» (Ν. 4675/2020, Άρ 4,3Α,iiiγ).

Η Συντονιστική Επιτροπή των 125 Φορέων αποτελείται από εκπροσώπους της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (κ. Α. Κωνσταντόπουλο), της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (κ. Ι Μπουκοβίνα), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (κ. Ι. Κυριόπουλο), του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής της Ακριβείας στην Ογκολογία (κ. Κ. Σταματόπουλο) και της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων [Ελληνικής HPV Εταιρείας] (κ. Θ. Αγοραστό).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.hpvsociety.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged