Η «Περίεργη Άδεια Δόμησης», τα στελέχη της Πολεοδομίας Περιστερίου και οι τεράστιες αποζημιώσεις στον Ιδιώτη που έρχονται…(ανανεωμένο)

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Μία «περίεργη» άδεια κατασκευής νέου δημοτικού κτιρίου από ιδιώτη, που ονομάσθηκε  και έγινε δεκτή ως «Άδεια δόμησης» για να μην ελεγχθεί και η οποία μπορεί να υποχρεώσει το Δήμο να πληρώσει τεράστιες αποζημιώσεις. Η Ιστορία της…

Ως γνωστόν «Πολεοδομία» Περιστερίου δεν υπάρχει πλέον επίσημα, αφού έχει μετονομασθεί με βάση το νόμο σε «Υπηρεσία Δόμησης» και γι’ αυτό έτσι θα την αναφέρουμε στον παρόν άρθρο. Σύμφωνα με το νόμο, πρόκειται για αυτόνομη υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου, που λειτουργικά ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην οποία ο δήμος δεν μπορεί να επέμβει για κανένα λόγο στην λειτουργία και τις αποφάσεις της,  η μόνη δε αρμοδιότητα του σ’ αυτή είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών και υπαλλήλων της.

Με απλά λόγια, στο δήμο κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν  η διοικητική και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς και ο πειθαρχικός έλεγχός τους σε περίπτωση παράβασης απ’ αυτά των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας που ορίζουν τα καθήκοντά τους. Στο πνεύμα αυτό, κάποιος θα μπορούσε να πει με μεγάλη σαφήνεια ότι  το προσωπικό της Υπηρεσίας Δόμησης,  έχει την δυνατότητα να ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι και το καθηκοντολόγιό του, χωρίς να δίνει αναφορά ή λόγο για τις πράξεις του, σε κανένα αιρετό ή διοικητικό στέλεχος του Δήμου Περιστερίου.

Η παλαιά Ψαραγορά Περιστερίου / Δημοτικό Κτίριο προ του 1955

Δεν θα εμβαθύνουμε περισσότερο σ’ αυτό το θέμα, το μόνο δε που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι κανένα αιρετό στέλεχος της διοίκησης του Δήμου, ανεξάρτητα από την θέση που κατέχει, -Δήμαρχος, αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Σ., κλπ-, δεν μπορεί να υποχρεώσει τους υπαλλήλους και συνολικά τα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να βγάλουν οποιαδήποτε απόφαση, πέρα από το να επιβλέπει ότι εργάζονται σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και δεν παραβαίνουν όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αντίθετα στο παρόν σημείωμα θα ασχοληθούμε με  μία «άδεια Οικοδομής» ή για να ακριβολογούμε μία «Άδεια Δόμησης»  σε χώρο και κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Περιστερίου που κατέθεσε  ιδιώτης επ’ ονοματί του, όντας μισθωτής του συγκεκριμένου δημοτικού χώρου, «Άδεια» που όλως περιέργως η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου «έλεγξε» κατά ένα μέρος της και «εθεώρησε», κατά τις προβλέψεις του νόμου. Αυτή και μόνο η τελευταία πράξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να «αποδώσει» στον ιδιώτη τεράστια ποσά ως αποζημίωση από τον εκμισθωτή, που όπως αναφέρθηκε είναι ο Δήμος Περιστερίου.

Ας τα δούμε, όμως με τη σειρά…  

Για να γίνουν κατανοητά όσα θα παρουσιασθούν ποιο κάτω ή θα δουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την δημοσιότητα, πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένες τυπικές παραδοχές που ισχύουν, -σύμφωνα με την νομοθεσία-, κατά την κατάθεση «Αδειών Δόμησης, συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής και κατασκευής κτιρίων» σε μία οιανδήποτε Υπηρεσία Δόμησης, όπως επίσης στις παραδοχές του νόμου για συμβάσεις μίσθωσης δημοτικών χώρων ή κτιρίων, – για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή-, καθώς και στα φορολογικά και όχι μόνο δικαιώματα που αποκτά με βάση μία σύμβαση εκμετάλλευσης ο μισθωτής τέτοιας μορφής και ιδιοκτησίας στοιχείων.

Α΄: Οι «παραδοχές» της Ιστορίας…

1). Η εκμίσθωση  δημοτικού κτιρίου – η διακήρυξη: Ο Δήμος Περιστερίου με την 316/19.5.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του αποφάσισε την εκμίσθωση σε ιδιώτη/τες του κτιρίου, της Παλαιάς Ψαραγοράς, -κατασκευής προ του 1955-, που βρίσκεται στα όρια  της Πλατείας Δημοκρατίας, πίσω από το ιερό του μέχρι πρότινος καθεδρικού μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, που περικλείεται από τις οδούς «Παν. Τσαλδάρη-Αισώπου-Ύδρας-Μεγ.Αλεξάνδρου» (για να δείτε την απόφαση-διακήρυξη κάντε κλικ εδώ).

2).  Απόφαση εκμίσθωσης κτιρίου Παλαιάς Ψαραγοράς: Ένα μήνα σχεδόν μετά από την απόφασή της 316/19.5.2016, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου με την με αριθμό 372/15.6.2016 Απόφασή της, δέχεται και επικυρώνει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Εκμίσθωσης περιουσιακών στοιχείων  του δήμου με την οποία στα πλαίσια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ανακηρύχθηκε ο ιδιώτης μισθωτής του κτιρίου (για να δείτε της απόφαση κάντε κλικ εδώ).

3). Εμβαδόν εκμισθούμενου κτιρίου και επιτρεπόμενες χρήσεις: Σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 3 της διακήρυξης: «Ο εκμισθούμενος χώρος βρίσκεται μέσα στο 381 Οικοδομικό Τετράγωνο του Δήμου Περιστερίου, επί των οδών Παναγή Τσαλδάρη – Αισώπου – Ύδρας – Αιγίνης – Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ειδικότερα, ο εκμισθούμενος χώρος περιλαμβάνει Ισόγειο Κτίριο επιφανείας 253 μ2. Ο εκμισθούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί για επιτρεπόμενες χρήσεις επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής καθώς και για επιτρεπόμενες εμπορικές χρήσεις. Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο τακτικά και μόνιμα, με την τήρηση των νόμιμων όρων και προϋποθέσεων».

4). Διάρκεια μίσθωσης χώρου και συμβατικές υποχρεώσεις μισθωτή: Το άρθρο 4 της διακήρυξης ορίζει τα εξής: «Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσης δώδεκα (12) ετών. …[…]…

5). Μετασκευή, ανακατασκευή, συντήρηση κτιρίου, κλπ:  Σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης: «Όλες οι δαπάνες επισκευών (ακόμη και αναγκαίων), διαμόρφωσης, διαρρύθμισης, επίπλωσης και εξοπλισμού του μισθίου βαρύνουν τον πλειοδότη-μισθωτή. Η αρχική διαμόρφωση του χώρου καθώς και όποια στη συνέχεια μεταβολή, θα τελούν υπό την έγκριση του εκμισθωτή-Δήμου.

…[…]… Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δήμο και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους διαρρυθμίσεις κ.λ.π., πάντα ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Δήμου και των αρμοδίων αρχών, όλα τα έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λ.π. …[…]…

6). Κατάσταση μισθίου – απαιτήσεις μισθωτή: Κατά το άρθρο 15 της διακήρυξης: Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε …..[…]…  Σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας στο μισθωτή, για τις χρήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ή αφαίρεσης αυτής, για λόγους που αφορούν το μίσθιο ακίνητο και όχι από λόγους υπαίτιους για το μισθωτή, τότε θα λύεται η μίσθωση αζημίως και για τις δυο πλευρές.

7). Οι όροι της διακήρυξης ως όροι τς σύμβασης μίσθωσης: Το άρθρο 12 της διακήρυξης όριζε:  Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτισθεί, από της κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Σχόλιο

Γίνονται κατανοητά τα εξής:

α) Ο μισθωτής γνώριζε εξ’ αρχής ότι το μίσθιο, δηλαδή το κτίριο ήταν 253  τετρ. μέτρα ακριβώς.

β) Τυχόν αλλαγές της διαρρύθμισης του μισθούμενου χώρου, ανακατασκευή, επισκευή, κλπ, με βάση την σύμβαση είναι αποκλειστική υποχρέωση του ιδιώτη μισθωτή.

γ) Για όποια τυχόν μεταρρύθμιση, ανακατασκευή του μισθούμενου χώρου, ανακαίνιση κλπ,ο ιδιώτης μισθωτής θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά την έγκριση του Δήμου, πριν προχωρήσει σ’ αυτές.

δ). Ο ιδιώτης μισθωτής θεωρείται ότι γνώριζε την κατάσταση του κτιρίου και δεν μπορούσε να ζητήσει τίποτα από τον Δήμο γι’ αυτό που του παραδόθηκε.

ε). Η διάρκεια της μίσθωσης του κτιρίου είναι 12 χρόνια.

στ). Προβλέπεται ως ενδεχόμενο η αποζημίωση του ιδιώτη μισθωτή σε περίπτωση που τελικά για διαφόρους λόγους δεν μπορέσει αυτός να λειτουργήσει το κτίριο για τη χρήση που προβλέπει η σύμβασή του.

ζ). Οι όροι της σύμβασης που υπέγραψε ο ιδιώτης μισθωτής, δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης.

Β΄: Οι «παραδοχές» της «Άδειας Δόμησης» του μισθωμένου κτιρίου …

1). Ιδιοκτήτης Κτιρίου & Άδεια Δόμησης: Σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας δόμησης που κατατέθηκε από τον ιδιώτη μισθωτή για την «ανακατασκευή» του μισθωμένου κτιρίου της Παλαιάς Ψαραγοράς Περιστερίου,  ιδιοκτήτης του μισθωμένου κτιρίου φέρεται να είναι ο Δήμος Περιστερίου, ενώ η «άδεια δόμησης» κατατέθηκε στο όνομα του Ιδιώτη Μισθωτή!!!

Υπόμνημα «άδειας Δόμησης» για τον ιδιοκτήτη του παλαιού κτιρίου και τον δικαιούχο της «άδειας»

2). Αντικείμενο του Έργου (τι ορίζει ως εργασίες η άδεια δόμησης): α) Αλλαγή χρήσης ισογείου καταστήματος σε χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος, β) ενίσχυση φέροντος οργανισμού, γ) προσθήκη παταριών και δύο κλιμάκων, δ) υπερύψωση ισογείου, ε) εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων.

3). Νομοθεσία υπαγωγής του έργου και όροι κατασκευής-ανακατασκευής: Το Κτίριο της Παλαιάς Ψαραγοράς, ως κτίριο που κατασκευάσθηκε προ του 1955, υπάγεται για την διατήρηση ή και ανακατασκευή των δομών του στην προ του 1955 νομοθεσία οικοδομικών κατασκευών που όριζε ολική κάλυψη του οικοπέδου, δηλαδή ως το υφιστάμενο με συνολική επιφάνεια 253 (251) τετρ. μέτρα.  Για τυχόν κατεδάφιση και ανακατασκευή – κατασκευή εξ’ αρχής νέου κτιρίου, θα πρέπει να ακολουθηθούν όσα ορίζει ο σύγχρονος ΓΟΚ, και ειδικά η συνολική κάλυψη του κτιρίου που κατασκευάζεται και η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο που είναι 154,02 τετρ. μέτρα.  

Υπόμνημα «άδειας Δόμησης» για τα στοιχεία κάλυψης και δόμησης πριν και μετά την ανακατασκευή

4) Παραπομπή στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής:  Στο ΝΟΚ, (Ν. 4067/2012) στη παρ. 8 του άρθρου 6 “Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς”, αναφέρει ότι “αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κατασκευή που έχει ανεγερθεί προ του έτους 1955…παραπέμπεται στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα:

«Άρθρο 6 Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς

  1. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά περιλαμβάνει Μνημεία, Αρχιτεκτονικά σύνολα, Τόπους και Τοπία ως αναλύονται …[…]…
  2. Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κατασκευή που έχει ανεγερθεί προ του έτους 1955 ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, παραπέμπεται στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική και για μεταγενέστερες του έτους 1955 κατασκευές που βρίσκονται σε (παραδοσιακό) προστατευόμενο οικισμό, (παραδοσιακό) προστατευόμενο τμήμα πόλης, ιστορικό τόπο, αρχαιολογικό χώρο και περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει την κατασκευή ή ότι δεν συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού της ως διατηρητέας, προωθείται η διαδικασία έκδοσης της Άδειας Δόμησης αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με αιτιολογημένη έκθεση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Δόμησης ότι η κατασκευή δεν κρίνεται διατηρητέα ή αν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου

5). Υπερβάσεις ανακατασκευής-κατασκευής κτιρίου: Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η «άδεια δόμησης» του έργου, το νέο ανακατασκευασμένο εξ’ αρχής κτίριο  θα έχει εμβαδόν κάλυψης κτιρίου 241.40 τετρ. μέτρα, – αντί των προβλεπόμενων από το νόμο 154.02 τετρ. μέτρων-, και συνολικό Εμβαδόν Δόμησης 339.16 τετρ. μέτρα, αντί των αρχικών και οριζόμενων στην διακήρυξη 253 τετρ. μέτρων.

Νέο κτίριο ανακατασκευής παλαιάς Ψαραγοράς Περιστερίου (σύμφωνα με την πρόσφατη αδεια δόμησης που εγκρίθηκε για τα αρχιτεκτονικά της από την Υπηρεσία Δόμησης Περιστερίου)

6). Κατεδάφιση δομικού σκελετού και στέγης παλαιού κτιρίου (πρόβλεψη): Σύμφωνα με όσα ορίζει η κατατεθιμένη άδεια δόμησης του «νέου» κτιρίου, προβλέφθηκε η κατεδάφιση  της στέγης και του δομικού σκελετού του παλιού κτιρίου, με διατήρηση των κάθετων δοκίδων (στατικές κολώνες στέγης), όπως επίσης και των γωνιακών πετρόκτιστων μικροτοιχίων. Σύμφωνα με  τους ειδικευμένους τεχνικούς, η πρόβλεψη αυτή περιλήφθηκε στην «άδεια δόμησης» προκειμένου να θεωρηθεί απλή ανακατασκευή του παλιού κτιρίου μετά ενίσχυσης του δομικού σκελετού του, ώστε να συνεχίσει να ισχύει το πρό του 1955 πολεοδομικό καθεστώς του.

Σχέδια της «άδειας Δόμησης» για την διατήρηση των κάθετων δοκίδων (κολώνες στήριξης στέγης) και των γωνιακών πετρόκτιστων στοιχείων

7). Παραμένοντα δομικά στοιχεία μετά την κατεδάφιση: Σύμφωνα με όσα έγιναν  και πιστοποιούνται από την στατική μελέτη της «άδειας», αλλά και φωτογραφικό υλικό, τα μόνα παλαιά δομικά στοιχεία του κτιρίου που διατηρήθηκαν ήταν τα γωνιακά πετρόκτιστα στοιχεία του και σε ύψος μόνο 1 μέτρου από την επιφάνεια του δαπέδου, με αποτέλεσμα σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες και τον ισχύοντα ΓΟΚ αυτό να θεωρείτε «ολική κατεδάφισή» του, γεγονός που ορίζει την υπάγωγή του στους σύγχρονους όρους δόμησης και όχι αυτούς  του προ του 1955.

Σχεδιαστική απεικόνιση των δομικών στοιχείων του παλαιού κτιρίου της Ψαραγοράς Περιστερίου που τελικά διατηρήθηκαν
Σχεδιαστική απεικόνιση των δομικών στοιχείων του παλαιού κτιρίου της Ψαραγοράς Περιστερίου που σύμφωνα με την «άδεια δόμησης» έπρεπε να διατηρηθούν

Σχόλιο

Συνολικά και με βάση τα όσα ορίζει ουσιαστικά η άδεια δόμησης  του έργου της ανακατασκευής του κτιρίου της παλαιάς Ψαραγοράς του Δήμου Περιστερίου, αυτή γίνεται με βάση τους «Σύγχρονους Τεχνικούς και Κατασκευαστικούς Κανόνες»,  αλλά με «περίεργη» μεικτή πρόβλεψη ισχύος των όρων των ΓΟΚ προ του 1955 και αυτού που ισχύει σήμερα. Αυτές οι παραδοχές  έχουν σαν συνέπεια τα εξής:

α) Το υφιστάμενο παλαιό κτίριο ουσιαστικά τεχνικά και νομικά «κατεδαφίστηκε» και στην θέση του κατασκευάζεται νέο που διαφέρει ως προς την «συνολική επιφάνεια δόμησης» και  ως προς το ύψος του.

β) Η  «άδεια δόμησης» του δημοτικού κτιρίου, έπρεπε να παραπεμφθεί από την Υπηρεσία Δόμησης, υποχρεωτικά στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ως φορούσα κτίσμα προ του 1955, κάτι που δεν συνέβη, παρά την ρητή πρόβλεψη του νόμου.

γ) Το παλιό κτίριο άνηκε στο Δήμο Περιστερίου, η «άδεια δόμησης» όμως του ουσιαστικά νέου κτιρίου δεν κατατέθηκε με αυτόν δικαιούχο, αλλά στο όνομα του ιδιώτη μισθωτή. Με απλά λόγια έχουμε την κατασκευή ενός κτιρίου από τον ενοικιαστή με άδεια στο όνομά του σε χώρο που ανήκει σε άλλον και δη στον Δήμο.

δ) Παρά την πρόβλεψη της διακήρυξης ότι για κάθε μεταβολή, τροποποίηση, ανακατασκευή, κλπ, του παλαιού κτιρίου, απαιτείται υποχρεωτικά η σύμφωνη γνώμη και η άδεια του εκμισθωτή, δηλαδή του Δήμου Περιστερίου, από πουθενά και από κανένα στοιχείο δεν συνάγεται και δεν πιστοποιείται ότι αυτό έχει υπάρξει. Με απλά λόγια ο μισθωτής κατέθεσε  «άδεια δόμησης» που αλλάζει τελείως την μορφή του μισθίου, χωρίς την άδεια του εκμισθωτή, αν και αυτό προβλέπει υποχρεωτικά η διακήρυξη (και η σύμβαση).

ε) Το σύνολο δόμησης του νέου «κτιρίου» θα είναι συνολικά 339.40 τετρ. μέτρα, αντί των 253 που όριζε η διακήρυξη, με την υπέρβαση  να είναι 86,40 τετρ. μέτρα, γεγονός που αλλοιώνει εκ των υστέρων και μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τα στοιχεία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, προς όφελος του ιδιώτη μισθωτή και σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου.

 

Υπόμνημα «άδειας Δόμησης» για τα στοιχεία κάλυψης και δόμησης πριν και μετά την ανακατασκευή

Γ΄: Οι «παραδοχές» Λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης και κατάθεσης    «Άδειας Δόμησης» του μισθωμένου κτιρίου …

1). Άδεια Δόμησης – Σύνταξη και Κατάθεση:  Η «Άδεια» στο σύνολό της συντάσσεται από ιδιώτη/τες αδειούχο/χους μηχανικό/κούς και υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα e-adeia του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), κοινοποιείται δε άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στο οικείο αστυνομικό Τμήμα (στο τελευταίο μόνο ο αριθμός που έχει λάβει).

2). Δήλωση Ιδιοκτήτη κτιρίου, οικοπέδου και έργου:  Μαζί με τα προβλεπόμενα έντυπα της «Άδειας Δόμησης, κλπ», ο αδειούχος μηχανικός που την καταθέτει, υποβάλλει συνοδευτικά και Υπεύθυνη Δήλωση για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης  του χώρου ανέγερσης του νέου κτιρίου ή του κτιρίου που πρόκειται να επισκευασθεί, αναπλασθεί ή ανακατασκευασθεί. Εξυπακούεται ότι ο δικαιούχος της «άδειας Δόμησης» αναγράφεται στην προμετωπίδα των επιμέρους στοιχείων της.

3). Έλεγχος στοιχείων «Άδειας Δόμησης»:  Η Υπηρεσία Δόμησης δεν ελέγχει καν τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, κλπ που αποτελούν το σώμα της «άδειας», εκτός αν της ζητηθεί εγγράφως από τον καταθέτοντα ή υπάρχει σχετική καταγγελία για το μη νόμιμό της….

4). Αυταπάγγελτος ή μη έλεγχος επιμέρους στοιχείων «άδειας δόμησης»:  Μέρος των στοιχείων της «Άδειας» μίας οικοδομής, όπως π.χ.  η στατική μελέτη, δεν ελέγχεται από καμία υπηρεσία, είτε την Υπηρεσία Δόμησης, είτε το ΤΕΕ, αλλά η ορθότητα των στοιχείων της είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αδειούχου μηχανικού που την υπογράφει, ενώ μέρος άλλων στοιχείων της «άδειας», όπως π.χ. τα «Αρχιτεκτονικά στοιχεία» της οικοδομής, είναι δυνατόν να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον ζητηθούν προφορικά ή εγγράφως από τον ιδιώτη μηχανικό που κατέθεσε το φάκελο της «άδειας». Στην περίπτωση αυτή η «ευθύνη» της ορθότητας των στοιχείων της «άδειας» ανήκει ολοκληρωτικά στον υπάλληλο της Υπηρεσίας που «θεώρησε» ως εγκριθέντα τα σχετικά στοιχεία.

5). Άδεια Δόμησης: Δικαίωμα κατάθεσης στην Υπηρεσία Δόμησης:  Είναι αυτονόητο ότι μόνο ο ιδιοκτήτης ενός χώρου έχει το δικαίωμα έκδοσης άδειας οικοδομής, δόμησης, κλπ,  στον χώρο αυτό, εκτός της περίπτωσης «Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας» την οποία μπορεί να εκδώσει και καταθέσει ο μισθωτής ενός χώρου, με σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή και ιδιοκτήτη του, με την σημείωση ότι μπορεί να αιτιολογήσει φορολογικά τις δαπάνες αυτές εφόσον η συμφωνία «εκμετάλλευσης» έχει διάρκεια 12 ετών και άνω…

6) Έλεγχος μετά από καταγγελία για μη νόμιμες κατασκευές:  Στην περίπτωση που υπάρξει καταγγελία για παρατυπίες, είτε στην «αδεια Δόμησης», είτε στην εφαρμοσμένη υλοποίησή της, δηλαδή την κατασκευή όσων αυτή προβλέπει, η Υπηρεσία Δόμησης που δέχθηκε την καταγγελία και δη το Τμήμα Αυθαιρέτων, οφείλει να επέμβει άμεσα, να σταματήσει τις εργασίες που τυχόν βρίσκονται στις διαπιστώσεις της να δώσει εντολή είτε να διακοπούν οι εργασίες, εφόσον διαπιστώθηκαν παρατυπίες, είτε στην αντίθετη περίπτωση να συνεχισθούν.

7) Παραπομπή της «άδεια δόμησής» του κτιρίου στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής: Όπως αναφέρθηκε ποιο πάνω στην προηγούμενη ενότητα, για το δημοτικό κτίριο της παλιάς Ψαραγοράς, ως κτίσμα προ του 1955, έπρεπε να παραπεμφθεί η «άδεια δόμησής του» στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τις ρητές προβλέψεις του  άρθρου 6§8 του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ).

Σχόλιο

Παρά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η Υπηρεσία Δόμησης ενός Δήμου δεν είναι ανεξέλεγκτη σε ότι αφορά την λειτουργία της, αλλά και στην υπηρεσιακή συμπεριφορά των στελεχών και υπαλλήλων της.

Επίσης, παρά τον μεγάλο βαθμό ελευθερίας και αυτονομίας των «Τεχνικών», αδειοδοτημένων μελών του ΤΕΕ (πολιτικών μηχανικών) σε ότι αφορά την σύνταξη και κατάθεση των «αδειών Δόμησης» κτιρίων, ούτε κι αυτοί είναι ανεξέλεγκτοι. Το σημαντικό δε γι’ αυτούς και τις ευθύνες τους είναι ότι δεν μπορούν να επικαλεσθούν «άγνοια» στοιχείων» ή άγνοια διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η «άδεια δόμησης» που οι ίδιοι κατέθεσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες  δεν είναι σύμφωνη με το νόμο ή δεν είναι αυτή που τελικά εφαρμόσθηκε στην πράξη στο έργο που η ίδια ορίζει και περιγράφει.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις τυχόν ευθύνες που μπορεί να προκύψουν λόγο μίας «μη νόμιμης» άδειας δόμησης για τους αδειούχους μηχανικούς συντάκτες της, όπως επίσης για τα στελέχη της «Πολεοδομίας»  για όσα δεν πράξουν σε περίπτωση που δεχθούν καταγγελία/ες για παράτυπη άδεια δόμησης ή μη σύννομη εφαρμογή της ή και τα δύο σε κατασκευή, ανακατασκευή, κλπ, κάποιου κτιρίου οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

α) Ιδιώτες αδειούχοι μηχανικοί: Κατά νόμο έχουν την απόλυτη ευθύνη για ότι παράτυπο και μη νόμιμο ορίζεται στην «άδεια δόμησης» που κατέθεσαν και σε περίπτωση που είναι «επιβλέποντες» του έργου για οποιαδήποτε παράτυπη κατασκευή διαπιστωθεί. Μία πρώτη μορφή ελέγχου των πεπραγμένων τους, γίνεται από τον «Ελεγκτή Μηχανικό», δηλαδή τον «ορκωτό ελεγκτή μηχανικό» που μετά από σχετική ηλεκτρονική κλήρωση ορίζεται να ελέγξει την νομιμότητα ενός δομικού κατασκευαστικού έργου. Να σημειώσουμε βέβαια, ότι με τον Τίτλο «άδεια δόμησης» που έχει δοθεί  παραπλανητικά σε σχέση με τις πραγματικές εργασίες του έργου, δεν προβλέπεται ο «ελεγκτής δόμησης», εκτός από την περίπτωση που…

β) Στελέχη Υπηρεσίας Δόμησης: Αν και δεν υποχρεούνται να ελέγξουν και εγκρίνουν τις «άδειες δόμησης» που καταθέτουν οι ιδιώτες μηχανικού, είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε κάθε ελεγκτική εργασία, εφόσον δεχθούν «καταγγελία» για ύπαρξη παρατυπιών, κλπ. Τυπικά, οφείλουν να επέμβουν άμεσα, να πραγματοποιήσουν αρχικό συνοπτικό έλεγχο για τα καταγγελλόμενα και να προχωρήσουν σε έκδοση εντολής στάσης εργασιών εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ενδείξεις μη νόμιμων διατάξεων ή και κατασκευαστικών εργασιών, έως ότου υπάρξει τελικός και ολοκληρωτικός έλεγχος για όσα  καταγγέλθηκαν.

Παρόλα αυτά, αρκετά στελέχη των Υπηρεσιών Δόμησης, σε περίπτωση καταγγελιών για παρανομίες σε άδειες δόμησης ή κατασκευής κτιρίων, κωλυσιεργούν σε ότι αφορά τον έλεγχο τους, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι στις σχετικές διατάξεις δεν περιλαμβάνεται  σε ότι αφορά τις δικές τους ενέργειες, ο όρος «αμελητί», αλλά ο όρος «εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος», αιτιολογώντας δε την καθυστέρηση της δράσης τους  ως χρόνο σύνταξης και ελέγχου του σχετικού φακέλλου του έργου.

Σε ότι αφορά δε την σχεδόν ολική κατεδάφιση του παλαιού και προ του 1955 κτίσματος  της Ψαραγοράς, στοιχείο που αναφέρεται και στο «υπόμνημα» της άδειας Δόμησης, τα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης έπρεπε να την στείλουν στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε εργασία πριν πάρουν από το τελευταίο απαντήσεις.

Εκτός, βέβαια, αν δεν γνώριζαν / γνωρίζουν το νόμο, αν και είναι κοινό μυστικό ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Ποινικό Κώδικα «άγνοια νόμου» δεν νοείται, πόσο μάλλον ότι πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους, ταγμένους να επιτηρούν και επιβάλλουν την ορθή και πιστή τήρηση τς νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο κατηγορίες στελεχών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, αποδίδονται πάντα πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο κατηγορίες στελεχών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, αποδίδονται πάντα πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Δ΄: Οι ευθύνες του Δήμου Περιστερίου

Εδώ που έχουν φθάσει χρονικά πλέον τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης, οι μόνες ευθύνες που μπορούν να καταλογισθούν είναι αυτές που αφορούν, 1) τα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης Περιστερίου, 2) τα στελέχη του Δήμου Περιστερίου και ειδικότερα α) αυτά που κατα νόμο έχουν την «φροντίδα» της Προστασίας της Δημοτικής Περιουσίας και β) αυτά της Οικονομικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητα τις συμβάσεις εκχώρησης σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση δημοτικών χώρων και  3) τον ή τους ιδιώτες μηχανικούς που συνέταξαν και κατέθεσαν την «σχετική άδεια δόμησης».

Σε ότι αφορά τον ιδιώτη μισθωτή του χώρου, αυτός εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί η σύμβασή του σε σχέση με όσα ορίζει η διακήρυξη μίσθωσης του δημοτικού κτιρίου και λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τα ορίζόμενα από την διακήρυξη (άρθρο 6) αρμόδια αρχή και εν προκειμένου η Πολεοδομία ενέκρινε έστω και τμήμα της «Άδειας Δόμησης» που κατατέθηκε επ’ δικαίωμά του, δεν έχει καμία πλέον ευθύνη παρά μόνο δικαιώματα και μάλιστα «τεράστιου οικονομικού μεγέθους».

Συγκεκριμένα και στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, -αρμόδια αρχή, ο Δήμος, κλπ-, σταματήσει το έργο της ανακατασκευής εκ βάθρων του παλαιού δημοτικού κτιρίου, αυτός ως μισθωτής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικά  τα προσδοκώμενα για μία τουλάχιστον δωδεκαετία κέρδη που προσδοκούσε / προσδοκά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Επιμύθιο

Για το συγκεκριμένο θέμα μπορούν να γραφούν και περιγραφούν πάρα πολλά. Πιθανόν να συμβεί κι αυτό, σε επόμενο χρονικό στάδιο. Αυτό που έχει προς το παρόν σημασία είναι ότι το «παίγνιο» έχει ανοίξει με την κατάθεση σχετικής αναφοράς, αλλά και ερωτήσεων προς την Διοίκησης Παχατουρίδη,  στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης, της παράταξης της αντιπολίτευσης «Ανοικτοί Ορίζοντες».

Όπως δε εκτιμούν Επαγγελματίες αδειούχοι μηχανικοί κατασκευών (πολιτικοί μηχανικοί), παλαιοί αυτοδιοικητικοί και έμπειροι περί τα διοικητικά της αυτοδιοίκησης νομικοί, η συγκεκριμένη υπόθεση παρά το «απλοϊκό» κατά ορισμένους  επίπεδό της, -ή έτσι τουλάχιστον θέλουν να το «περάσουν»-, εάν δεν διευθετηθεί άμεσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα από την νομοθεσία και αντίθετα καταλήξει στις αρμόδιες κατά περίπτωση ελεγκτικές αρχές θα «ταλαιπωρήσει» τα εμπλεκόμενα στελέχη της Διοίκησης του Δήμου, τους υλοποιητές όλων όσων αναφέρθηκαν και τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης Περιστερίου.

Επίσης θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις καταβολής πολύ μεγάλων αποζημιώσεων στον ιδιώτη μισθωτή από τον Δήμο Περιστερίου, έστω κι αν οι σχετικές διαδικασίες  ακολουθήσουν τους γνώριμους ρυθμούς εργασίας και τελεσιδίκησης της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

——————

Υ.Γ.: Αχός βαρύς ακούστηκε «περί διαρροών και άλλων τινών» και γι’αυτό ο διαβολάκος της στήλης  έχει να πει τούτου: «Οι Επαναστάτες της λευκής πολυθρόνας, θα συνεχίσουν να τιμούν την συγκεκριμένη «περσόνα», έστω και εάν είναι κατά φαντασία «επαναστάτες». Σε κάθε περίπτωση ο «Αχός» που σηκώθηκε βαρύς, προσομοιάζει με την αγωνία όλων να αναζητήσουν και βρουν τον φωτογράφο του «προφυλακτικού» που χρησιμοποίησε ο βιαστής παιδίσκης που συνελήφθει επ’ αυτοφόρω, αντί να οδηγήσουν τον «Βιαστή» άμεσα στα χέρια της δικαιοσύνης προστατεύοντας ταυτόχρονα την ανυπεράσπιστη και βιασθείσα κορασίδα. Ας είναι, εξ’ άλλου και οι «βιαστές» ενίοτε κάνουν καλή παρέα, και μάλιστα με φιλικά «κεράσματα»…

«Διογένης ο κρατών και τον Φανόν»

Μοιραστείτε το:
Tagged