Ευρωπαϊκή Συμμαχία για μια πανευρωπαϊκή υποδομή Cloud Computing

Εφευρέσεις
Μοιραστείτε το:

Τις δυνάμεις της, στον τομέα του Cloud Computing, συνασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κινείται προς μια κοινή πανευρωπαϊκή υποδομή για το Cloud. Η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη – μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντική το τελευταίο διάστημα και επιβεβαιώνεται από την κοινή διακήρυξη των 27 χωρών για μία ομοσπονδιακή υποδομή υπολογιστικού νέφους στην Ε.Ε.

Κοινή διακήρυξη των 27 κρατών – μελών για τη δημιουργία μιας κεντρικής υποδομής Cloud Computing σε όλη την ΕΕ.

της Νατάσας Φραγκούλη

Η ανάγκη διαμόρφωσης αξιόπιστων, ασφαλών και προστατευμένων ευρωπαϊκών υπηρεσιών Cloud Computing θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ικανότητα Cloud Computing, σε συνδυασμό με ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας, θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση ασφαλών και προστατευμένων ψηφιακών λύσεων βασισμένων στο Cloud για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, ευκολότερη και διαφανέστερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες.

“Η οικοδόμηση μιας νέας γενιάς Cloud στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές για αξιόπιστες υποδομές και υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, που είναι απαραίτητες για να αναπτύξουν μελλοντικές καινοτομίες, όπως το 5G/6G και η τεχνητή νοημοσύνη”, αναφέρει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένωση δυνάμεων

“Η κοινή δήλωση των 27 κρατών – μελών είναι πολλά υποσχόμενη και δείχνει το βάθος της αλλαγής που βλέπουμε. Υπάρχει κοινή αντίληψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται δεδομένα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα. Αυτό θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της ψηφιακής μας κυριαρχίας για αυτήν την ψηφιακή δεκαετία”, σχολίασε ο Thierry Breton, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά.

Στη βάση της κοινής διακήρυξης για το Cloud, τα κράτη – μέλη συμφώνησαν ότι οι κοινές δράσεις τους θα επικεντρωθούν: στον συνδυασμό ιδιωτικών, εθνικών και κοινοτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ανθεκτικών και ασφαλών υποδομών και υπηρεσιών cloud. Επίσης, συμφώνησαν στον καθορισμό μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης σχετικά με την ενοποίηση των δυνατοτήτων cloud, με την επίτευξη ενός συνόλου κοινών τεχνικών λύσεων και κανόνων πολιτικής για την προώθηση πανευρωπαϊκών διαλειτουργικών υπηρεσιών cloud στην Ε.Ε.

Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη – μέλη, στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων συνεργιών μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών. Το επόμενο βήμα θα είναι η έναρξη μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τα Βιομηχανικά Δεδομένα και το Cloud μέχρι τα τέλη του 2020. Το σκεπτικό είναι ότι το cloud computing επιτρέπει την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, που βασίζονται σε δεδομένα, όπως το 5G/6G, η τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged