Ελληνική Αστυνομία: Εταίρος στο πρόγραμμα LIFE PROWhIBIT – «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος»

Ελληνική Φύση
Μοιραστείτε το:

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Υπεγράφη από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη και το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των εκ μέρους της αναληφθέντων πρωτοβουλιών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE PROWhIBIT , προέβη στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων .

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπώντας σ την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο φορέων με την υλοποίηση εκπαιδεύσεων και τη δημιουργία μιας «έξυπνης» ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Το LIFE PROWhIBIT – «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις – Prevent of Waste Crime by Intelligence Based InspecTions» αποτελεί σημαντικό έργο για την πρόληψη και καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

Σκοπός του LIFE PROWhIBIT είναι η θέσπιση, υιοθέτηση και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων. Ταυτόχρονα, το έργο μέσα από τις δράσεις του προάγει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τη διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος γενικότερα.

Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Οι δύο ακόμη εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι το Πράσινο Ταμείο και το IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επιπλέον οι δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, με κυριότερη έμφαση στην ανάπτυξη των στόχων που τέθηκαν στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2021 – 2025 και αφορούν σε δράσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο, μεριμνώντας παράλληλα για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των στελεχών τόσο των δύο Τμημάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όσο και των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας από αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στην πρόληψη και προστασία των δασών και του φυσικού πλούτου της Χώρας μας, αλλά και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων με τον έλεγχο διαχείρισης των αποβλήτων και οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας που ανάγεται σε δραστηριότητα οργανωμένου περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Μοιραστείτε το:
Tagged