ΕΕ: Τα ψηφιακά στοιχεία στην υπηρεσία της δίωξης των εγκλημάτων

Δικαιοσύνη Πολυμέσα

Τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται στο 85% των ποινικών ερευνών

Την τεχνολογία στην υπηρεσία της καταπολέμησης του εγκλήματος, επιχειρεί να θέσει η Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διαλεύκανση εγκληματικών πράξεων. Σήμερα, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται περίπου στο 85% των ποινικών ερευνών. Μάλιστα, στα δύο τρίτα των ερευνών αυτών προκύπτει ανάγκη λήψης αποδεικτικών στοιχείων από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Ο δε αριθμός των αιτημάτων προς τους κύριους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών εξακολουθεί να αυξάνεται· την περίοδο μεταξύ 2013 και 2018 αυξήθηκε κατά 84%. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ευρώπη συνεχίζει τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις, με αντικείμενο τη θέσπιση διεθνών κανόνων, που θα διέπουν τη λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Σε ψηφιακά μονοπάτια οι ευρωπαϊκές Αρχές επιβολής του νόμου, με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν ήδη να αναθέσουν στην Επιτροπή τη συμμετοχή σε διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. “Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες αξιοποιούν, εδώ και πολύ καιρό, τη σύγχρονη τεχνολογία για να διαπράττουν τα εγκλήματά τους. Με τη θέσπιση διεθνών προτύπων για την απόκτηση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να συρρικνώσουμε το πεδίο δράσης τους, εξασφαλίζοντας ότι οι Αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να διεξάγουν αποτελεσματικότερες έρευνες και να τους διώκουν αποτελεσματικότερα, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων”, σχολίασε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, Τζούλιαν Κινγκ.

Διαπραγματεύσεις

Η πρώτη εντολή, που δόθηκε προς την Επιτροπή, αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και να θεσπίζει κοινούς κανόνες για τις εντολές δικαστικής αρχής μιας χώρας για τη λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, που βρίσκονται στην κατοχή παρόχου υπηρεσιών σε άλλη χώρα. Θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την απευθείας διαβίβαση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και σε αμοιβαία βάση, από πάροχο υπηρεσιών μιας χώρας προς αιτούσα αρχή άλλης χώρας.

Η δεύτερη εντολή αφορά τις διαπραγματεύσεις για ένα δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της “Σύμβασης της Βουδαπέστης”. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έλαβε εντολή να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το συμφωνημένο πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της “Σύμβασης της Βουδαπέστης”, είναι συμβατό με το δίκαιο της Ε.Ε., καθώς και με τους προτεινόμενους κανόνες της Ε.Ε. για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι εντολές απαιτούν ισχυρές και ειδικές διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και των δικονομικών δικαιωμάτων των ατόμων με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις θεμελιώδεις γενικές αρχές του δικαίου της Ε.Ε., όπως αποτυπώνονται στις Συνθήκες και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged