ΕΕ και ΑμεΑ: Μία νέα φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για την περίοδο 2021-2030

Ειδική Αγωγή Κοινωνία

Ακολουθώντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη στρατηγική για την περίοδο 2021-2030 για τα άτομα με αναπηρία.

Οι προτεραιότητες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς στην οποία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προστατεύονται.

Τον Ιούνιο του 2020, το Κοινοβούλιο όρισε τις προτεραιότητές του για μια νέα στρατηγική για την αναπηρία (για την περίοδο μετά το 2020), βασισμένη στην στρατηγική για την αναπηρία της περιόδου 2010-2020.

Τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για το 2021-2030, η οποία περιλαμβάνει τις βασικές συστάσεις του Κοινοβουλίου:

  • Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές
  • Μέτρα ανάκαμψης και μετριασμού για την προστασία των ατόμων με αναπηρίες από την κρίση υγείας όπως την κρίση του COVID-19
  • Ίση πρόσβαση για άτομα με αναπηρία σε υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση
  • Υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ για την κάρτα αναπηρίας, το οποίο επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αναπηριών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ
  • Συμπερίληψη των ατόμων με αναηπηρία, των οικογενειών τους και των οργανισμών στη διαδικασία εφαρμογής των πολιτικών

Άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη: Γεγονότα και αριθμοί

Υπάρχουν περίπου 87 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 20-64 ετών) ανέρχεται στο 50,8%, σε σύγκριση με το 75% για άτομα χωρίς αναπηρία

Το 28% των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 17,8% του γενικού πληθυσμού

Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ

Tα μέτρα αναπηρίας στην ΕΕ έως τώρα

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία τέθηκε σε εφαρμογή για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η ΕΕ και όλα τα κράτη-μέλη την έχουν επικυρώσει. Τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους

Μεταξύ των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία είναι η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία διασφαλίζει ότι περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες (όπως smartphone, tablet, ATM ή ηλεκτρονικά βιβλία) είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.

Η οδηγία για την προσβασιμότητα διασφαλίζει την ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε δεδομένα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, επειδή οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των δημόσιων οργανισμών και φορέων, όπως τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια ή τα πανεπιστήμια, πρέπει να είναι προσβάσιμα.

Πηγή: iefimerida.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged