Δήμος Περιστερίου: Παράταση θητείας εργαζόμενων για 2 χρόνια και 7 μήνες, από 01/12/2020 έως 30/06/2023

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Το πρόβλημα με τους εργαζόμενους στον Δήμο Περιστερίου, δεν είναι ο τύπος και οι περιορισμοί της σύμβασης εργασίας που έχουν υπογράψει με τον Δήμο, αλλά κατά τα φαινόμενα, ποιος είναι ο υπεύθυνος χειρισμού  των φακέλων τους.

Και μπορεί, ο κος Πλέστης, Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Άθλησης του Δήμου (ΟΠΑΑΔΠ), να ανακάλεσε δις τις υποσχέσεις του προς τους 14σσάρων απ’ αυτούς και την εν κρυπτώ επαναπρόσληψη των υπολοίπων τεσσάρων, που κι αυτοί είχαν απολυθεί προηγουμένως, από την άλλη η πολύπειρη αντιδήμαρχος Πρασίνου κα Μαίρη Τσιώτα, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την παράταση της θητείας, για δύο χρόνια και 7 μήνες μάλιστα, των 4 στελεχών που έχουν προσληφθεί για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Περιστερίου», το οποίο πρόκειται (!!!) να παραταθεί προσεχώς πέραν του 2020.

Το εκπληκτικό είναι, -αν δεν κάνουμε λάθος, οπότε ζητούμε προκαταβολικά συγνώμη-, είναι ότι η παράταση του προγράμματος αυτού, δεν έχει ακόμη αποφασισθεί σε ότι αφορά τον Δήμο Περιστερίου, αφού τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν ακόμη υποβληθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες στον αρμόδιο φορέα.

Δείτε το απόσπασμα του εγγράφου της Οικονομικής Επιτροπής στην συνέχεια και αν θέλετε όλο το έγγραφο κάντε κλικ εδώ.

—————–

«Παρακαλώ όπως προκαλέσετε απόφαση για:

  1. Αποδοχή της παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Περιστερίου από 01/12/2020 έως 30/06/2023 και κατ’ επέκταση την αντίστοιχη παράταση των συμβάσεων των τεσσάρων (4) στελεχών του Κέντρου.
  2. Την επανυποβολή από τη Διεύθυνση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων όλων των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εγγράφων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), βάσει των οδηγιών.

————————-

Αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς:

Ομόφωνα εγκρίνει

  1. την συμμετοχή του Δήμου Περιστερίου στα πλαίσια της 2ης παράτασης του Προγράμματος «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Περιστερίου», με κωδικό ΟΠΣ 5000959, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09, συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από 01/12/2020 έως 30/06/2023 και κατ’ επέκταση την αντίστοιχη παράταση των συμβάσεων των τεσσάρων (4) στελεχών του Κέντρου

—————-

παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κων., Μπέτσης Β., Κακλαμάνος Μιχ., απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφας Αν.,Αναγνωστόπουλος Θ., Πλέστης Αλ., Μαργανέλης Χρ., που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, εκ των οποίων οι κ. κ. Καλλιάφας Αν. και Αναγνωστόπουλος Θ., αναπληρώθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ. και κ. Πήττα Ευγ.

—————–

Από την άλλη εκπλήσσει το είπα-ξείπα, του Προέδρου του ΟΠΑΑΔΠ κου Αλέξανδρου Πλέστη, όπως αυτό αναφέρεται μέσα στην συγκλονιστική ανοικτή επιστολή των 14 απολυμένων εργαζόμενων  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Περιστερίου…

Ιδιαίτερα δε αλγιεινή εντύπωση προκαλούν τα όσα αναφέρουν οι 14 απολυόμενοι στην κοινή επιστολή τους και ειδικότερα οι δύο φράσεις: «Εν ψυχρώ μας ενημέρωσαν πως θα προσλάβουν 20 άτομα από τον ΟΑΕΔ, εφόσον είναι «τσάμπα», ενώ εμείς στοιχίζουμε! Αυτά ήταν τα λόγια τους!

Την ίδια μέρα, 28 Αυγούστου, ισχυρίστηκαν πως δεν μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις μας για οικονομικούς λόγους, ενώ το ίδιο απόγευμα ανανέωσαν κρυφά τέσσερις κοπέλες από εμάς, χωρίς να γνωρίζει κανείς με τι κριτήρια έγινε η επιλογή».

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Περιστερίου και ιδιαίτερα  η δραστήρια αντιδήμαρχος Πρασίνου κα  Μαίρη Τσιώτα, μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης κο Παχατουρίδη θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση  στις δύο κατηγορίες εργαζόμενων…

Άν όλα γίνονται σύμφωνα με τον νόμο, ας βγουν να το πουν, άλλως….

Δημ-άρχης…

Μοιραστείτε το:
Tagged