Δήμοι Περιστερίου και Χαλανδρίου – Ο ένας έχασε χιλιάδες ευρώ από παράνομες διαφημίσεις και άλλος εισπράττει…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Στον 1ο αγνοούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ο 2ος θα εισπράξει τεράστια ποσά

Δήμος Περιστερίου: Αγνοούνται χιλιάδες ευρώ από πρόστιμα για παράνομες διαφημίσεις – Δήμος Χαλανδρίου: Θα εισπράξει χιλιάδες ευρώ από πρόστιμο για υπαίθριες διαφημίσεις

Είναι και οι δύο αυτοδιοικητικές οντότητες με σημαίνουσες, όμως διαφορές πρακτικών διοίκησης και υπεράσπισης των συμφερόντων του δήμου… από τις διοικήσεις τους.

Στον πρώτο δήμο σε ότι αφορά τις υπαίθριες  διαφημίσεις και ιδιαίτερα αυτές που θεωρήθηκαν παράνομες, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπήρχαν συμβάσεις με επιχειρηματίες, -από το 2000 και μετά-, παρά τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης και την παραδοχή της διοίκησης Παχατουρίδη, ότι πράγματι είναι παράνομες, επικρατεί απόλυτη σιωπή για τις δράσεις της διοίκησης και ειδικότερα των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, κατά των παραβατών, με αποτέλεσμα ανείς να μην γνωρίζει τίποτα, και δεν αναφερόμαστε στην σημερινή αντιπολίτευση που φαίνεται ότι αγνοεί το θέμα παντελώς…

Ειδικότερα, τίποτα δεν είναι πλέον γνωστό για τις κινήσεις, νομικές και μη, της διοίκησης Παχατουρίδη και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου, για το σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι τυχόν ενέργιες κι δράσεις τους, προκειμένου να εισπραχθούν πρόστιμα και οφειλώμενα, από μεγάλους οφειλέτες του Δήμου, σε ότι αφορά τον Τομέα των υπαίθριων διαφημίσεων, όπως η ΑΛΜΑ Διαφημιστική, η εταιρίες Ρέμεντι και Διαφημιστική ΕΠΕ, καθώς και τα πρόστιμα για τους «άγνωστους» επιχειρηματίες που για πολύ μεγάλα διαστήματα εκμεταλλεύονταν χωρίς καμία άδεια τα «στάντ» της αστικής συγκοινωνίας, με τον Δήμο να φαίνεται ότι το αγνοούσε…

Το σημαντικό σε ότι αφορά την αλήθεια των πραγμάτων, είναι ότι παρότι στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης έχει αναφερθεί από την διοίκηση Παχατουρίδη ότι εκκρεμούν νομικές δράσεις κατά των οφειλετών (μηνύσεις και διεκδικητικές αγωγές) από πλευράς δήμου, δεν παρουσιάζεται και δεν δημοσιοποιείται κανένα αποτέλεσμα παρότι έχουν παρέλθει από την αρχική σχετική δημόσια αναφορά στο Δ.Σ., αρκετά έτη που ξεπερνούν τα 9 περίπου…

Ίσως, λέει η στήλη ίσως, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ο καθύλην αρμόδιος Διευθυντής της κος Γκιονάς (αν δεν κάνουμε λάθος), θα έπρεπε να δώσουν επιτέλους στοιχεία για το θέμα αυτό και ειδικότερα ποιοι είναι οι οφειλέτες του Δήμου, σε τι ύψος ανέρχονται οι οφειλές του καθενός και  ποιες είναι οι ενέργειες και δράσεις της διοίκησης  να τα εισπράξει.

Εκτός αν:

α) δεν μπορούν να αναβρεθούν στοιχεία στα αρχεία του Δήμου,

β) δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα καμία μέχρι τώρα νομική ή άλλου είδους διοικητική ενέργεια και δράση για τον σκοπό αυτό,

γ) έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος για την διαγραφή τους λόγο παραγραφής των απαιτήσεων και τέλος

δ) μελετάται κάποιου είδους διευθέτηση, αντίστοιχη με αυτή που επιτεύχθει με τον μεγαλοπρομηθευτή της ΔΕΠΑΔΠ (ΑΝΑΝΕΠΕΡ), μόλις πρόσφατα… και η οποία θεωρείται ότι επιτεύχθει με αμφισβητούμενες διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, ο έχων την ευθύνη, έχει και την «μάχαιρα» της ορθής για τα συμφέροντα του δήμου λύσης, κι αυτή αν δεν κάνει λάθος η στήλη είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ο προεξάρχων αυτής κος Γκιονάς… 

Πιθανόν όλα τα ποιό πάνω, αφηγήματα της στήλης να είναι ανευ σημασίας και οι υπηρεσίες του Δήμου να έχουν προβεί σε όλες τις πρέπουσες για τα συμφέροντα του δήμοιυ Περιστερίου ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή θα επανέλθουμε απομέμοντας τα εύσημα στον «καίσαρα»… 

Μέχρι, όμως, να υπάρξει για τα ποιο πάνω επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του δήμου, η στήλη παρουσιάζει τα βίντεο για όσα αφορούν τα θέματα αυτά, προς ενημέρωση δημοτών και αντιπολίτευσης…

Από την άλλη, ο Δήμος Χαλανδρίου, επέβαλε τα πρόστιμα που αναλογούσαν σύμφωνα με το νόμο για τις υπαίθριες διαφημίσεις, στους παραβάτες εντός των ορίων του, τους οδήγησε στην δικαιοσύνη και σήμερα, σύμφωνα με την είδηση που ακολουθεί και την οποία αλιεύσαμε από το myota.gr, πρόκειται να εισπράξει αρκετές χιλιάδες ευρώ με απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Έτσι κάνουν οι σωστές δημοτικές υπηρεσίες και οι δήμαρχοι που προασπίζονται τα δικαιώματα και έσοδα των δήμων τους…

Πως είπατε… αναφέρατε αν ακούσαμε καλά κάτι «περί παράβασης καθήκοντος» και «ζημίας περί την υπηρεσία»;… Ερώτηση είναι και μπορεί να ακούσαμε λάθος… Έτσι δεν είναι αγαπητοί μου…

Για την αντιγραφή Νίκος Ι. Παρίκος…

—————–

Δήμος Χαλανδρίου: Θα εισπράξει χιλιάδες ευρώ από πρόστιμο για υπαίθριες διαφημίσεις

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 1093/2020 απόφασή του δικαιώνει πλήρως το Δήμο Χαλανδρίου για την επιβολή προστίμου ύψους 26.412,30 ευρώ σε εταιρεία που προχώρησε παρανόμως στην τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων σε πεζόδρομους της πόλης.

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του προστίμου που είχε ζητήσει η εταιρεία και τη χρέωσε επιπλέον με τα δικαστικά έξοδα του Δήμου.

Ο Δήμος Χαλανδρίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 19 Οκτωβρίου 2018, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου, είχε επιβάλει πρόστιμο 26.412,30 ευρώ στην εταιρεία γιατί τοποθέτησε σε 18 σημεία κοινόχρηστων χώρων του Χαλανδρίου υπαίθριες διαφημίσεις.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σημειώνεται ότι ορθώς ο Δήμος Χαλανδρίου επέβαλε το παραπάνω πρόστιμο, γιατί οι εν λόγω διαφημίσεις «τοποθετήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2946/2001 (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. ε΄ που απαγορεύει την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σε πεζοδρόμια και κατάστρωμα δρόμων».

Οι αιτιάσεις της εταιρείας ότι δεν κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της πριν από την επιβολή του προστίμου και ότι αυτό ήταν υψηλό, δεδομένου ότι η ίδια προχώρησε στην απομάκρυνση των διαφημίσεων, απορρίφθηκαν κατηγορηματικά με το σκεπτικό ότι η Διοίκηση του Δήμου είναι υποχρεωμένη να ενεργεί «κατά δέσμια αρμοδιότητα», δεν είναι δηλαδή στη διακριτική της ευχέρεια να κάνει κάτι άλλο, εφόσον η νομοθεσία ξεκάθαρα προβλέπει ότι η τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων σε πεζοδρόμια και κατάστρωμα δρόμων είναι παράνομη.

Όπως συνοψίζεται στην απόφαση, ανεξαρτήτως των προθέσεων της, «η αιτούσα ως διαφημιζόμενη προέβαλε δεκαοκτώ (18) υπαίθριες διαφημίσεις σε, απολύτως απαγορευμένα, για την προβολή τους σημεία (καταστρώματα δρόμων και πεζοδρόμια, βλ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. ε΄ του Ν.2946/2001), συνεπώς νομίμως επιβλήθηκε σε βάρος της το επίδικο πρόστιμο».

Σχολιάζοντας την απόφαση ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος σημείωσε: «Το Διοικητικό Εφετείο δικαιώνει πλήρως το Δήμο Χαλανδρίου, δικαιώνει τη σημερινή διοίκηση που σήκωσε το βάρος της απόφασης επιβολής προστίμου, απουσία σχεδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης σε εκείνη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ίσως πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους έναντι των πολιτών όλοι εκείνοι που τότε σιώπησαν. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή σας να υπερασπίζουμε την εικόνα της πόλης έναντι όποιου την επιβουλεύεται και να προασπίζουμε σθεναρά τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, κόντρα σε όλα τα συμφέροντα».

Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Οκτωβρίου 2018, η πρόταση του δημάρχου για την επιβολή προστίμου ψηφίστηκε με οριακή απαρτία 21 συμβούλων σε σύνολο 41. Την πρόταση στήριξαν τότε οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοικούσας παράταξης «Αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου», των δημοτικών παρατάξεων «Μπορούμε Όλοι Για το Χαλάνδρι», «Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία», και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι Μαρία Λοτσάρη και Πέτρος Αναστασιάδης.

Πηγή: myota.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged