Υπηρεσίες «Βελτιστοποίησης Λειτουργιών Οικονομικής» (!!!) Υπηρεσίας Περιστερίου με μόνο 16.248,96 ευρώ…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Στις 30 Μαρτίου 2022, εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου, με την υπογραφή του Αν. Προϊσταμένου της κου Χιώτη χρηματικό ένταλμα 16.248,96 ευρώ συνολικά η 15.184,36 ευρώ καθαρά, στο όνομα του αποδέκτη… «CULTC… CONFER… CONSULTING HE… IND… SOLUTIONS ΙΚΕ». Σύμφωνα  με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια του δήμου με ΑΔΑ: 6ΣΖΛΩΞ2-ΩΑ9, πρόκειται για «πληρωμή»  του δικαιούχου για υπηρεσίες που πρόσφερε  στο δήμο Περιστερίου και ειδικότερα όπως αναφέρετε έχουσα: Αιτία Πληρωμής: «Δαπάνη για Υπηρεσίες Ελέγχου & Βελτιστοποίησης Λειτουργιών Οικονομικής Υπηρεσίας» (σ.σ. Περιστερίου).

Κατ’ αρχή θα είμαστε ειλικρινείς ως στήλη…. Δεν αμφισβητούμε  την αλήθεια των πραγμάτων που  αναφέρονται στο έγγραφο,… αλλοίμονο επίσημο έγγραφο και μάλιστα δημοσιευμένο στο διαύγεια είναι…

Για να αναφέρεται σ’αυτό ότι παρασχέθηκαν  υπηρεσίες «Υπηρεσίες Ελέγχου & Βελτιστοποίησης Λειτουργιών Οικονομικής Υπηρεσίας» του Δήμου Περιστερίου, έτσι θα είναι… και στο αληθές…

Ανατρέχοντας, όμως στο διαδίκτυο και αναζητώντας την αναφερόμενη δικαιούχο του εντάλματος εταιρία διαπιστώσαμε ότι στην ιστοσελίδα της (https://cul… .gr) αναφέρονται τα εξής ενδιαφέροντα:

——————

«ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ:

Η παροχή υψηλών ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών εντός του πλαισίου της επιχειρησιακής δραστηριότητας της εταιρείας. Η διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών εταιρικής υπευθυνότητας, με προοπτική αειφόρου ανάπτυξης για τον Πελάτη-Πολίτη.

Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ασφαλείας. Σύμβουλοι επενδύσεων, διαχείρισης και μάρκετινγκ

Η εξειδίκευση της Cultcom επικεντρώνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς Marketing Communications, Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, και απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού. Στην διοργάνωση Συνεδρίων, Εκδόσεων και Εκπαιδεύσεων, σε θέματα που αφορούν στην γενικότερη επιχειρηματική διαχείριση. Σε ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές (Heavy Industry Solutions) για την  ανάπτυξη, εμπορία, διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και βαριάς βιομηχανίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη Εταιρικής Εικόνας και Φήμης και ενίσχυση του δείκτη επικοινωνιακής διείσδυσης στην αγορά, με την διαμόρφωση των βέλτιστων και ειδικά μετρήσιμων, επί των αποτελεσμάτων, στρατηγικών.

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων.

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και προβολή των δυνατών σημείων του ονόματος των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη ανάλυση όλων των λαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν στη δραστηριότητά τους.

Επικοινωνιακή διαχείριση και αξιολόγηση ανάπτυξης των στόχων των επιχειρήσεων, συναρτήσει τόσο των ιδίων ενεργειών και στρατηγικών όσο και ανάλυσης του γενικότερου προσδιορισμού τους, αντανακλώντας τη συμμετοχή και συμβολή τους στη Εθνική Οικονομία, ως μοχλού ενίσχυσης της κοινωνικής πραγματικότητας.

Υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, του προγραμματισμού και της υλοποίησης των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στον θετικό απολογισμό και την παρουσίαση του ¨ανθρώπινου προσώπου¨ των εταιρειών.

Απόδοση και ενίσχυση των διοικητικών καινοτομιών, με ρεαλιστική αναφορά των επιτευγμάτων των Διοικήσεων στα καίρια θέματα της Επιχειρησιακής Δημοκρατίας, της Ισότητας και της Διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας.

Αντιμετώπιση κοινωνικών αντιδράσεων και κατάθεση προτάσεων ήπιας και ανώδυνης επίλυσης δυνητικών προβλημάτων.

Διαχείριση κρίσεων και παροχή εναλλακτικής μεθοδολογίας ενεργειών αναφορικά με την ελαχιστοποίηση των απορρεουσών συνεπειών από τυχαία-επιβλαβή γεγονότα. Η στόχευση συνίσταται στην απομείωση του όποιου επικοινωνιακού κόστους αναφορικά με την εικόνα εταιρειών πελατών μας.

Προγραμματισμό σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινών δράσεων ενημέρωσης των πολιτών όπου αφενός θα παρουσιάζονται τα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά και οικονομικά οφέλη των δράσεων με απόδοση υπεραξία στον πολίτη.

Την οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής με αξιοποίηση των εντύπων και των ηλεκτρονικών Μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) για τους στόχους και την ανάπτυξης

————–

Το ερώτημα, έστω και αφελές, που τίθεται είναι  το εξής: Ποιες πραγματικά υπηρεσίες πρόσφερε η αναφερόμενη εταιρία  και ειδικότερα ποιες είναι αυτές οι «Υπηρεσίες Ελέγχου & Βελτιστοποίησης Λειτουργιών Οικονομικής Υπηρεσίας» για τις οποίες ο Δήμος κατέβαλε με χρηματικό ένταλμα 16.248,96 ευρώ συνολικά η 15.184,36 ευρώ καθαρά….;

Ίσως  για την αποφυγή παρερμηνειών, θα πρέπει  η αρμόδια αντιδημαρχία Οικονομικών του κου Αλέξη Σταυρούλια, να πληροφορήσει την τοπική κοινή γνώμη, για:

α) ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσέφερε η εταιρία αυτή….

β) Ποιες είναι οι λειτουργικές βελτιώσεις  της Οικονομικής Υπηρεσάις που ήταν αναγκαίες και προκάλεσαν την σχετική δαπάνη…

γ) Πως επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρία, με βάση το εταιρικό προφίλ της….   και τέλος

δ) Πως καθορίσθηκε η αμοιβή της…;

Σε αναμονή λοιπόν, απαντήσεων και διευκρινήσεων… και η στήλη είναι εδώ να τις δημοσιεύσει άμεσα…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged